خبر و دیدگاه

اندرباب فرا خوان نمایندگان مجلسین

karzei.ghani
نویسنده: حمید ابراهیمی

فردا رئیس جمهورغنی هردو مجلس را جهت مشوره در مورد مقابله با تروریسم فراخوانده است، این فرا خوانی را میتوان روی چند موضوع به تحلیل گرفت:
– این اقدام رئیس جمهورغنی رامیتوان باهمه بدی هایش در مقایسه با حامدکرزی رئیس جمهور پیش قابل تحسین دانست، در ۱۴سال گذشته حکومت کرزی یک خط مشخص در مقابله با تروریسم تعیین نکرد همیش از در تضروع و گردن کجی در مقابل دشمن استفاده نموده، همیش از موقف ضعف حکومت در مقابل تروریسم سخن گفت، ۶ هزارتروریست را از زنداهای بگرام و پل چرخی به بهانه های مختلف رهانمود، حادثه ۳۱حمل هم توسط یکی از جنایت کارانی صورت گرفت که به دستور کرزی سه سال قبل از زندان بگرام رها شده بود، غنی تاحال کدام جانی را از زندانهای افغانستان رهانکرده است.
-رئیس جمهور غنی در اولین بیانیه اش حدود و ثغور روابطش با جهان را در ۵ حلقه ترسیم نمود کاری بود قابل ستایش، کاریکه سیاست مداران اطراف کرزی در یک نیم دهه نتوانستند یک خط قرمز را در سیاست های درون حکومتی و بیرون حکومتی شان ترسیم نمایند.
-مشوره با نمایندگان مردم روی منافع کلان مملکت هم ویژگی دیگریست که غنی به راه انداخته است کاری که کرزی هیچگاهی به آن وقعی قایل نشد.
-ضعف سیاست خارجی و تاخت تازعجولانه کرزی علیه متحدین دیروزیش هم چالش برانگیزبود گاهی جانبداری از پاکستان در مقابله با امریکا میکرد وگاهی پاکستان را دشمن اول درجه میدانست، اما غنی هیچگاهی به اصطلاح به این شاخ یا به آن شاخ خیزنزد بل تعریف مدونی از دشمن حداقل تعیین نمود.
فراد هم روی منافع کلان مملکت با نمایندگان مجلس مشوره دارد به امید یک تصمیم خوب که بتواند منافع ملی مردم را به وجه احسن تعریف نمایند.

نوشته های مشابه

‫۴ دیدگاه ها

  1. بلی چیزیکه گفته بودم همان شد، اشرف غنی تعریف واضحی از دشمن بیان کرد طالب و تروریست را در یک قابل تعریف نمود(باغی و محارب) باغی و محارب در اندوخته های دینی ما تعریف مشخصی دارد، حال این تصمیم برمیگردد به مراجع مربوط که طالب و ترور را چگونه به میزمحاکمه می کشاند.

  2. تفاوتهائی میان کرزی و غنی وجود دارد و این تفاوت طبیعی میباشد. کرزی زیاد دارای حوصله و چل و ول بود. کوشش میکرد کار های خودرا طوری انجام دهد که مخالفین و موافقین طور واضح آنرا دیده نتوانند. ولی آقای غنی کینه دل و عقده مند میباشد. توان آنرا ندارد که حوصله بخرج دهد و یا بعضی عقده های خودرا قورد نماید ویا عقده و کینه خودرا طوری بترکاند که چندان محسوس نباشد. مثلا” عقده و کینه او با حقجو که رئیس اداره سرمایه گذاری خصوصی بود، عقده و کینه چنان بااو مسلط شد که حتی یک اداره مفید بحال افغانستان را لغو نمود. آقای حقجورا همه میشناسند که یک کادر نمونه در عرصه اقتصاد کشور میباشد. وجود چنین کادر ورزیده در عرصه اقتصاد کشور شدید” محسوس است، همین قسم امروز از طریق تلویزیون شنیدم که کرسی افغانستان در یونسکو را بخاطر دکتور محمد ظاهر سفیر افغانستان در یونسکو که هنگام مبارزات انتخاباتی در پهلوی عبدالله قرار داشت ،لغو نمود. که این نشان میدهد که آقای غنی منافع افغانستانرا فدای انتقام و کینه توزی های قومی و شخصی خویش مینماید. که البته نه تنها کار خاینانه بلکه طفلانه و احمقانه هم میباشد. عقده اش با جنرال ظاهر قوماندان سابق شهر حتی هنگام گپ زدنش با او احساس میشد. به این لحاظ آقای غنی میخواهد یک نظام مطلقه فردی را در افغانستان برقرار سازد که نظام مطلقه فردی و دیکتاری فردی به شهادت تاریخ جز مصیبت و بدبختی چیز دیگری را ببار نخواهد آورد. من که متوجه شده ام به این نتیجه رسیده ام که آقای غنی اصلا” ظرفیت این پست کلان ریاست جمهوری یک کشور را بصورت مطلق ندارد.

  3. نویسنده محترم آقای ابراهیمی!
    هنوز هم معلوم نمیباشد که در مجلسین رئیس جمهور غنی چه موضوعاتی را به بحث خواهد گرفت و چه تصامیمی اتخاذ خواهد شد. بهر صورت بطور عملی تفاوتی میان زمامداری کرزی و زمامداری غنی برجسته نمیباشد. اینطور معلوم میشود که هردو گل یکباغ اند. به مرض تمامیت خواهی هردوی شان مُصاب میباشند و همین مرض برتری جوئی قومی و انحصار قدرت است که افغانستان را در گرداب بدبختی و فلاکت غوطه ور ساخته است. مریضان مُصاب به مرض تمامیت خواهی نه به دموکراسی باور دارند و نه به دست آورد های علوم سیاسی و اجتماعی امروز. بنا” همان کاسه و همان آش میباشد. مثال زنده سیطره تمامیت خواهی در فکر و ذهن آقای غنی همانا عدم توذیع تذکره های الکترونی به اساس قانون تصویب شده و به جریده رسمی نشر شده میباشد. این قباحت وحشتناک میباشد که آقای غنی مرتکب آن شده است. همین قسم آقای غنی به ارتباط تطبیق توافقنامه دولت وحدت ملی هیچ کاری نکرده است. خلاصه که دیده میشود هردوی شان دو پشت و روی یک سکه میباشند.و فقط نظر به شرایط و اوضاع و احوال و منافع شخصی و خوانوادگی شان تغیر رنگ و تغیر لباس میدهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا