خانه » خبر و دیدگاه » فقط هوشمندی ما را ازین ورطه نجات میدهد

فقط هوشمندی ما را ازین ورطه نجات میدهد

karim-khoram

نویسنده: عبدالکریم خُرم

هر چند دعوت به هوشیاری در زمانیکه به شدت بر طبل نفرتها و انتقام ها کوبیده میشود چندان خوشآیند تمام نمیشود، اما مسوولیت انسانی و ملی ام مرا به آن وامیدارد تا مردم رنجدیده ام را به هوشیاری دعوت کنم.

حملۀ تروریستی سه شنبه گذشته در کابل تعداد زیاد هموطنان بیگناه ما را به خاک و خون کشانید و ملت ما را سوگوار ساخت. متأسفانه اینگونه وقایع همه روزه در اطراف جریان دارد و فرزندان این وطن به نامهای مختلف به کام مرگ فرو میروند.

در حقیقت مردم ما قربانی یک بازی جنایتبار و خونین گردیده و در یک دام خطرناک گیرمانده اند. اگر ما عمق این بازی را درک نکنیم یقیناً روز بروز بیشتر در آن غرق میشویم.

بعد از انفجار سه شنبه گذشته، خلاف معمول و بسیار زود، در رسانه های اجتماعی عکسها و ویدیو های عاملین آن توأم با شعارهای زننده به نشر رسید. در مقابل مردم ما بر حق عکس العمل نشان دادند. از آن جمله رحمت الله نبیل رئیس پیشین ریاست عمومی امنیت ملی نوشت که افراد سرشناس گروه حقانی که در بند قرار دارند و محکوم به اعدام شده اند در جواب این کشتار باید اعدام شوند، این حرف را بعداً مسوولین برحال دولتی نیز تکرار کردند.

درست است که آدمکشان مطابق فیصلۀ محاکم کشور اعدام شوند، اما مشکل اساسی عبارت از نوعیت جنگ حاضر و نحوۀ برخورد با آن است.

اگر جواب خشونت با خشونت به این جنگ پایان داده بتواند باید برای نجات مردم بیگناه از آن کار گرفت اما جای تأمل اینست که اینگونه نخواهد شد. آیا انجنیر صاحب نبیل به یاد ندارد که لطیف الله مسید که برای صلح آمده بود توسط امریکایی ها به زور از نزد افرادش ربوده شد و با رویکار آمدن حکومت جدید توسط همان امریکایی ها به حکومت پاکستان سپرده شد؟ اگر ما میدانیم که انفجار سه شنبه گذشته را گروه حقانی انجام داده است و این گروه از راولپندی و اسلام آباد رهبری میشود و اگر رئیس اردوی امریکا گروه حقانی را دست راست آی-اس-آی میداند پس چرا لطیف الله مسید را به نظامیان پاکستانی سپردند؟

رئیس جمهور سابق زمانی زندان بگرام را به فابریکۀ طالب سازی تشبیه کرده بود. یکی از عاملین کشتار سه شنبه بگفتۀ خودش در بگرام بوده و در آنجا شکنجه و توهین شده است. آیا اینگونه نیست که بعد از دورۀ آمادگی ذهنی و روانی انسانهای متنفر شده از مردم و نظام خود در آموزشگاه آی-اس-آی تعلیم قتل و کشتار می بینند و بعداً به افغانستان فرستاده میشوند؟ اگر چنین است پس چرا امریکا همزمان با سپردن چند بال طیارۀ سوپرتکانوی به اصطلاح حامد کرزی “بمبیرک” مانند به حکومت ما، به پاکستان طیاره های F-16 را به فروش میرساند؟

آیا در گذشته، حتی در زمان طالبان افغانستان به اندازۀ امروز در برابر پاکستان ضعیف بوده است؟ ما که با ایالات متحده قرارداد امنیتی امضاء کرده ایم چرا هر روز شاهد پیشروی های پاکستان و عبور آنها از خط دیورند میباشیم؟ کسانیکه در جریان لویه جرگۀ مشورتی کمیته به کمیته می گشتند و به نفع قرارداد امنیتی تبلیغ میکردند امروز کجا هستند؟ آیا مخالفین قرارداد امنیتی وابسته های پاکستان و ایران خوانده نمی شدند؟ آیا امروز با وجود قرارداد امنیتی، پاکستان چندین مرتبه در برابر ما جسورتر نشده است؟ آیا وضعیت اقتصادی ما بدتر نشده است و بالآخره همان نشده است که رئیس جمهور پیشین میگفت که بدون پیش شرط صلح امضای قرارداد امنیتی باعث خواهد شد تا امریکایی ها در پایگاه های خود مصوون و مامون نشسته باشند و افغانها همه روزه کشته شوند؟

حکومت باید قبل از تکرار شعار های انتقامجویانه به عمق بازی و فاجعۀ حاضر متوجه شود و راه بیرون رفت از آن را جستجو کند. راه بیرون رفت از حالت فعلی آنست که از امریکا پرسیده شود در افغانستان به سراغ چه آمده و مشغول چه چیزی میباشد؟ من شک دارم که امریکا بعد از سپری شدن انتخابات خودش مایل باشد تا حکومت فعلی افغانستان ادامه پیدا کند. سوال از قبل تهیه شده ایکه در جوابش جان کیری به تفصیل از پنجساله بودن توافق رهبران حکومت وحدت ملی سخن گفت و وجهۀ حکومت فعلی را به حداعظمی خدشه دار ساخت و داعیۀ طالبان را که حضور و مداخلۀ امریکایی ها را بهانۀ برای ادامۀ جنگ خود تراشیده اند قوی تر نمود. خشونت به اصطلاح طالبان در زمانی کسب شدت نموده است که سوالها در مورد مرگ و حیات رهبر جدید شان جدی تر از هر زمان دیگر مطرح میباشد.

ویدیوهای تبلیغاتی ایکه بگونۀ اعلانات تجارتی از یک مرجع نا معلوم به تلویزیونها داده میشوند و در مقابل نشر آن ماهانه پول گزاف به آنها پرداخته میشود بنوبۀ خود خشونت و انتقامجویی را تبلیغ مینمایند.

در نتیجه میتوان گفت که مذاکرات صلح فریبی بیش نیست و امریکا در افغانستان فعلاً ادامۀ جنگ و گسترش دامنۀ خشونت را میخواهد. خاک افغانستان برای امریکا درین بازی مرگبار حیثیت پایگاه و مردم آن، حیثیت چوب سوخت آتش جنگ را دارد.

بنابرین جواب خشونت با خشونت درد ما را دوا نمی کند بلکه ما را بیشتر به قعر پرتگاه فرومیبرد. هوشمندی و اتحاد ما میتواند باعث نجات ما گردد.

۵ دیدگاه

  1. دوستان ما نظرات مستند و خوبی ارایه دادند ولی نگفتند جناب خرم که امروز امریکا ستیزی را با بادارش کرزی شروع کرده کی بود ازکجا آمد و چگونه بقدرت رسید . اگر امریکا نمی بود با جناب ایشان و آقای کرزی نمک نشناس امریکائی ها کسی بینی اش هم پاک نمیکرد. یکبار بخود بیاید و متوجه شود که از برکت و خیرات سر کدام قدرت امزوز حرف از هوشمندی میزند بخدا بحد کافی شرمیدم. رسوای زمانه باش و نامرد مباش.

  2. صاحب خانه هم میگوید نمانش و دزد هم میگوید. جالب است متعصب ترین شخصی که من تا بحال میشناسم حرف از هوشمندی میزند. سیزده سال حکومتتان از بهر هوشمندی گذشت فرصتهای طلاهی افغانستان به خاک مبدل شد هزاران طالب و مجرم در دوره حکومت همین جنابان ازاد شد قاتلین ملت بنام برادر خوانده شد و بدون در نظرداشت قانون اساسی و قانون جزاهی افغانستان محاکمه ارگی (بخشیده) شدند و انسانهای بیگناه بخاطر گفتن دانشگاه در زندان انداخته شدند حالا کریم قاطر از هوشمندی حرف میزند. همان متل راست است که گفته اند سگ زرد برادر شغال.. همه تان از یک جنس متعصب و طالب پرور هستید و خداوند نابودتان کند که افغانستان و مردمش را تباه و برباد کردید.

  3. تو کریم خرم کسی بودی که در شروع حکومت دست نشانده کرزی موقف بسیار بلند دولتی داشتی و تو کسی بودی که عوض هوشمندی از دامن زدن به نفاق ملی و تعصبات قومی بسیار استفاده کردی. توکریم خرم کسی بودی که برای اولین بار سر کلمه و یا واژه دانشگاه بسیار جنجال ها را برپا کردی. تو کریم خرم در وزارت اطلاعات و فرهنگ اولین کسی بودی که لوحه وزارت را از فارسی به اوغانی = پشتو تبدیل کردی و انهم لوحه به سبک معماری اوغانی پشاوری. تو کریم خرم کسی هستی که سایه فارسی زبان و ازبک و هزاره را به راکت میزنی پس تو چگونه از کلمه هوشمندی استفاده میکنی. تو کریم خرم هم از جمله کسانی هستی و بودی که توسط طیاره های بی ۵۲ امریکا به اوغانستان یا افغانستان دیسانت شدی. تو کریم خرم حالا چیزی کافی از حکومت برایت نمیرسد و خود را گاهی به این دروازه و گاهی به ان در و دروازه میزنی. تو کریم خرم تا وقتیکه از دشمنی با فارسی زبانها و ازبکها و هزاره ها دست نکشی انشاالله که بسیار زود غرق می شوی. تو کریم خرم ایا دوست و دشمن مردم ما را می شناسی و یا این گپ های قالبی را از روی مصلحت قومی و تباری ات از دهن بیرون میکنی. تو کریم خرم از همه چیز اولتر باید به عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی باورمند شوی که بر عکس تو مخالف سر سخت این ها میباشی. مغز متفکر گنده تان (غنی) چه گفت در دوران راه پیماپی های انتخابانی؟؟؟‌ ان مغز گنده واضح وروشن گفت که ۹۸ فیصد بندی های زندان بگرام گوینده یک زبان است؟؟؟؟‌این یک گپ مزخرف نیست و دور از عقلانیت است ؟؟؟؟‌ جنایت کار و خاین بدون در نظر داشت قوم و تبار باید به زندان برود و محاکمه شود. همچنان ان مغز گنده تان گفت که حملات شبانه تنها متوجه مناطق اوغان نشین = پشتون نشین میباشد که این هم به نظر مغز متفکر کنده شما عدالت نیست؟؟؟‌خاین و ووطن فروش در هرمنطقه که باشد خاین است باید مورد حملات شدید قرار گیرد. اگر ازبک ویا تاجک و هزاره و یا ترکمن و یا بلوچ و یا اوغان = پشتون جنایت میکنند و از هر منطقه که باشد باید سرکوب شود و بمبارد مان شود و زندانی شود و محاکمه شود. در صورتیکه تو کریم خرم همنظر مغز گنده دوم یعنی غنی دزد هستی که به بسیار مشکل میتوان امنیت و صلح را با چنین نظریات در کشور اورد. کریم خان تنامین عدالت و حقوق شهروندی عادلانه بدون تبعیض راه رسیدن به صلح سرناسری است..

  4. نوعیت جنگ را هرکس میداند که این جنگ بخاطر تطبیق اهداف استعماری و استثماری قدرت ها در افغانستان در داده شده است. ولی سوال اینجاست که وسیله در این جنگ کیها میباشند؟ کیها بخاطر تطبیق اهداف استعماری منحیث وسیله استفاده میشوند. در این صورت برای اینکه استعمارگر نتواند به اهداف استعماری خود برسد باید وسیله دست دشمن را نابود کرد. بهمگان واضح میباشد که طالبان وسیله ای در دست استخبارات ها میباشد. هرکس که علیه این دولت برحال بغاوت میکند و وسیلهدست خارجی ها میشود، باید دولت افغانستان با باغیان و نوکران خارجی ها ضربه خورد کننده بزند و آنهارا منحیث دشمنان ننگ و ناموس و دشمنان اسلام معرفی نماید و بسیج عمومی را علیه این وطنفروشان سازمان دهد.

  5. آقای نویسنده حکومت افغانستان را در ارتباط به برخورد با طالبان به هوشمندی فرا خوانده است. بنظر من یک دعوت خوب میباشد. اگر دولت افغانستان در همین ده سال در برخورد با طالبان از هوشمندی کار میگرفتند شاید تا این تعداد مردمان بیگناه افغانستان توسط طالبان به شهادت نمیرسیدند و تا این حد به اقتصاد دولت صدمه وارد نمی شد. هوشمندی چه میفرماید؟
    هوشمندی میفرماید که از آنجائیکه طالبان اجیران استخبارات پاکستان اند و بدستور پاکستان برادران مسلمان خودرا بقتل میرسانند و وطن آبائی خودرا تخریب مینمایند، دولت افغانستان با این وطنفروشان رحم ننموده بیرحمانه به سرکوب آنها بپردازد. هوشمندی میفرماید که موضوع صلح با طالبان و شعار صلح با طالبان یک شعار خائنانه و غیر عقلانی میباشد. بدلیل اینکه طالبان نیروی اجیر و استخدام شده اند. در هیچ جای دنیا و در طول تاریخ چنین نشده است که باداری به مزدور خود صلاحیت مذاکره و بحث روی موضوعی که از حیطه صلاحیت بادار باشد، داده باشد. هوشمندی میفرماید که طالبان بحیث وطنفروشان و دشمنان مردم افغانستان به تمام مردم افغانستان معرفی و اعلان شود.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com