خانه » خبر و دیدگاه » تعریف از طالب

تعریف از طالب

zia_massoud_2

نویسنده: حمید ابراهیمی

Norulhaq Ahadi

÷

 

 

ضیا، در برابر تروریستان انعطاف‌پذیر نباشید.

احدی، طالبان مخالفین مسلح سیاسی هستند.
دراین جستار به تحلیل موضوع گیری های دوشخصیت بیرون حکومتی و درون حکومتی در مورد طالبان می پردازیم. احمدضیا مسعود نماینده خاص رئیس جمهور در امور حکومت داری خوب، در جمع از مجاهدین سابق در ولایت های تخاروکندز خواهان ایجاد شورای مقاومت گردید واظهار داشت که نباید باورمند به پروسه صلح با طالبان بود، وی بیان داشت باید ازهمین اکنون آماده ی نبرد سال آینده با تروریستان و طالبان جنایت کاربود، احمدضیا که خود یکی از رجال برجسته حکومت می باشد چندان به مذاکره صلح با طالبان خوش بین نیست و خواهان ایجاد شورای مقاومت مجاهدین پیشین شده است، تعریف ضیا از طالب همان تروریست و قاتل سربازان امنیتی کشوراست واز نیروهای امنیتی می خواهدکه در مقابل تروریستان رحم نکنند. این درحالیست که چندی پیش دربرنامۀ محور آقای احدی طالبان را مخالفین مسلح سیاسی نامید، تعریف احدی از طالب را می توان اتنیکی ونوع همدردی باگروهای تروریستی تلقی نمود وبس. اگر از لحاظ حقوقی طالب را چنین تعریف نمود بجز خودش را ریشخند کردند دیگر چه میتواند باشد، در علوم سیاسی، اصطلاح «مخالفین سیاسی» به گروهی از شهروندان نظام اطلاق می‌شود که بر بنیاد قوانین نافذه این نظام، ساختارهای سیاسی را تشکیل می‌دهد و بر بنیاد ایدیولوژی و برنامه‌های تدوین‌شده، فعالیت می‌کند. رایج‌ترین نوع اپوزیسیون سیاسی را احزاب سیاسی و یا گروه‌های هم‌فکر سیاسی که در محور کانون‌های شهروندی جمع می‌شوند، تشکیل می‌دهد.
هدف اپوزیسیون سیاسی را ایجاد دگرگونی‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظام سیاسی از راه رسیدن به قدرت سیاسی می‌سازد. اپوزیسیون سیاسی، با استفاده از مشارکت سیاسی شهروندان و پیشکش برنامه‌های جای‌گزین، زمینه را برای رسیدن به قدرت سیاسی، فراهم می‌گرداند.
پرسش از احدی اینست که تعریف شما از طالب با کدام معیار تعریف بالا برابر است؟
طالب از راه کشتار و دهشت افگنی میخواهد به قدرت برسد، تعریف جناب شما از تروریست به عنوان مخالف سیاسی، راهیست که به ترکستان منتهی میشود، جناب احدی شما دانش آموخته ی یکی از دانشگاه های مهم جهان هستید پس تعریف شما از جنایت کارترین گروه به عنوان مخالف سیاسی، از کدام قاموس سیاسی بیرون نمودید؟
در تعریف مخالفین سیاسی قبول کردن قانون اساسی شرط گفته شده است، پاسخ بدهید که آیا طالب جنایت کار قانون اساسی افغانستان را قبول دارد؟ پاسخش واضح است که نه!
پس تعریف شما از گروه تروریستی طالب را میتوان نوع همدردی دانست وبس.

۵ دیدگاه

  1. بیدل بزرگ می فرماید :بهره از کسب معارف کی رسد بیمغزرا سرخوشی از نشه می قسمت پیمانه نیست
    این اغای احدی وهمقطاران شان از صد مکتب وداشگاه اگر هم فارغ شده باشند هرگز ره به مقصود نخواهند برد وبیخبر با درد خودپرستی خواهندزیست ومرد.بنان انتظار غیر از انچه نشخوار میکنند وپس می دهند نمی توان از اوشان داشت.مگر سعدی نگفته است خر عیسی گرش به مکه برند چون بیاید هنوز خر باشد.

  2. با اظهارات جناب احمد ضیا مسعود دانسته شد که مقصر اصلی نه جنرال دوستم است نه داکتر عبدالله است نه احمدضیا مسعود و نه سایر مجاهدین بلکه قبیله گران در پی حذف فیزیکی مجاهدین و رهبران شمال ابتکار های مختلف را بکار بردن تا توسط اعمال شوم جنایت کارانه شان حکومت های مستبد دوران عبدالرحمانی را تکرار کنند و اولین هدف قبیله گران اختلاف انداختن بین صفوف مجاهدین بود که توانستند یکی را حامی خودشان بسازند دیگری را مخالف خود شان تا خودشان به هدف شان نزدیک شوند پس ای قوم تاجیک و ترک و هزاره متحد شوید که شیطان های مکار در کمین اند و حتی همین طالبان که امروز در جنگ علیه شما در سنگر اند نیروهای نادری و حامیان مهمند و عبدالرحمن اند پس بخاطر نجات تان متحد شوید.

  3. شما ببینید که مردم عادی و عوام قوم برادر پشتون ما طالبانرا نا مسلمان و نوکر پاکستان و دشمن مردم افغانستان میدانند و تعریف میکنند ولی تحصیل کرده گان مثل کرزی و داکتر روستا ترکی و داکتر ستانیزی و داکتر انورالحق احدی ….و امثالهم طالبان را برادران ناراضی و مخالفین سیاسی میخوانند و تعریف میکنند. ما دیدیدیم مردم غیور ننگر هار طالبان وطنفروش و نامسلمان را که سبب بربادی مردم و افغانستان شدهبودند گردن زدند. این نشان میدهند که این تحصیل کردهگان خارج دیده یا جاسوس و وطنفروش میباشند که طالب را مخالف سیاسی مینامند و یا مرض برتری جوًی قومی شان چنان طغیان نموده و ذهن و روان شانرا پیچانده که عقل و وجدان را وداع گفته اند.
    خدا هدایت شان بکند.

  4. شما ببینید که مردم عادی و عوام قوم برادر پشتون ما طالبانرا نا مسلمان و نوکر پاکستان و دشمن مردم افغانستان میدانند و تعریف میکنند ولی تحصیل کرده گان مثل کرزی و داکتر روستا ترکی و داکتر ستانیزی و داکتر انورالحق احدی ….و امثالهم طالبان را برادران ناراضی و مخالفین سیاسی میخوانند و تعریف میکنند. ما دیدیدیم مردم غیور ننگر هار طالبان وطنفروش و نامسلمان را که سبب بربادی مردم و افغانستان شدهبودند گردن زدند. این نشان میدهند که این تحصیل کردهگان خارج دیده یا جاسوس و وطنفروش میباشند که طالب را مخالف سیاسی مینامند و یا مرض برتری جوًی قومی شان چنان طغیان نموده و ذهن و روان شانرا پیچانده که عقل و وجدان را وداع گفته اند.

  5. بیماری شئونستی و فاشستی یک بیماری خطر ناک میباشد که افغانستانرا به بیچاره گی و فقر و ذلت کشانده است. جای تأسف در اینجا است، که مکروب این بیماری تباه کن توسط کسانیکه در کشور های پیشرفته غربی تحصیل و زندگی کرده اند، پخش و تیت میشود. آقای احدی که در امریکا زندگی و تحصیل کرده است هیچ نیاموخته است که اکنون رئیس جمهور امریکا یکنفر سیاه پوست از طرف مردم امریکا انتخاب و پذیرفته شده است. همان شده است که امریکا همین اکنون رزق و روزی مردم افغانستانرا طور صدقه و خیرات لطف مینماید. اگر در امریکا سیاست شئونستی و فاشستی و برتری جوئی قومی مسلط و جاری میبود، امریکا نمیتوانست در مقام ابر قدرت و روزی رسان افغانستان عرض اندام نماید. مثل آفتاب روشن میباشد که طالبان اجیران استخدام شده استخبارات پاکستان اند. مثل روز روشن میباشد که طالبان بخاطر تامین منافع پاکستان میجنگند. در پاکستان ما وا و مرکز دارند و توسط پاکستان رهبری و هدایت میشوند. آیا جنایت کاران و وطنفروشانی را که بخاطر انداختن یوغ اسارت پاکستان بگردن مردم درد دیده افغانستان میجنگند، میتوان نام مخالف مسلح سیاسی را گذاشت؟

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com