خانه » خبر و دیدگاه » افغانستان بار دیگر در چنگال پاکستان

افغانستان بار دیگر در چنگال پاکستان

همت فاریابی
hemat_faryabi

داکتر همت فاریابی

درین شرایط که افغانستان در حلقوم پاکستان فرو برده میشود، نیروهای آزاده افغانستان از هر قوم و تبار متحدانه از خواب افیونی آرزو های واهی بیدار شوند و دست به دست هم داده افغانستان را از سقوط مرگبار در بطن پاکستان نجات دهند.

هموطنان عزیز پشتون تبار همچنان در عمق فاجعه در حال وقوع پی ببرند و متوجه شوند که پاکستان در قدم اول دشمن تاریخی خلق پشتون شمرده میشود اما اظهارات کاذب دولتمردان پاکستان که طرفدار یک حکومت پشتون سالار هستند، آنطوریکه پرویز مشرف در مصاحبه خود با تلویزیون بی بی سی بیان کرد، فاقد هرگونه صداقت بوده اما در واقعیت امر پلان ستراتیژیک خطرناکی طرح و عملی شدن آن در انتظار افغانستان است که میتواند موجودیت این کشور را به مثابه دولت مستقل زیر سوال ببرد. آنطوریکه با گذشت هر روز ماسک چهره های گماشته شده آی اس آی پاکستان دریده شده و ثابت میگردد که هسته مرکزی دولت وحدت ملی به شمول رئیس جمهور اشرف غنی وابسته به استخبارات پاکستان هستند.

بطور مثال آی اس آی برای رئیس جمهور غنی دستور داد که ستانکزی نوکر دیگر سرسپرده پاکستان باید وزیر دفاع شود، وقتیکه پارلمان افغانستان او را با اکثریت قاطع رد نمود، اشرف غنی توانائی آنرا ندارد برخلاف خواسته پاکستان شخص دیگری را در پست وزارت دفاع معرفی نماید. در مورد رئیس امنیت ملی که برخلاف گویا همکاری استخباراتی بین پاکستان و افغانستان مخالفت نشان داد و برطرف گردید. اما انتصاب رئیس جدید امنیت ملی احتمالآ یک مانور بیش نیست و این مانور برای صاف کردن راه براب شخص سرسپرده استخبارات پاکستان خواهد بود.

ندادن امکانات نظامی در جبهات جنگ و سهل انگاری های معنی دار حکومت در ارسال قوت های کمکی در جبهات محاصره شده و سپرون فاجعه بار جبهات درحال سقوط در اختیار طالبان که در جلریز، قیصار، کوهستانات، قندوز و فعلآ در اولسوالی سنگین ولایت هلمند انجام پذیرفت، به پالیسی روزمره حکومت در تبانی با پاکستان تبدیل شده است. هموطنان این حقیقت تلخ را درک کنند که اشرف غنی هیچ کاری را برخلاف خواسته آی اس آی پاکستان انجام داده نمیتواند. اظهارات بی پرده اخیر پرویز مشرف که گفت: (ما یک حکومت پشتون سالار در افغانستان میخواهم و اشرف غنی درین کار بهتر از کرزی است) شاهد این مدعا است. مگر تعبیر عینی و برحق “حکومت پشتون سالار” همانا حکومت دست نشانده و خادم پاکستانی در افغانستان است نه منافع خلق پشتون!

موقعیکه یک اولسوالی مهم و سترتیژیک سقوط میکند و صد ها عسکر دولتی کشته میشود مگر رئیس جمهور اصلآ از فاجعه خبر ندارد! در سقوط اولسوالی سنگین عین سناریوی قندوز, قیصار, جلریز از جانب دولت افغانستان عملی شده است. در روزهای وقوع فاجعه ولسوالی سنگین، محمد جان رسولیار والی هلمند تلاش میکند با رئیس جمهور غنی, سرپرست وزارت دفاع و دیگر اراکین قصر نشین تماس گرفته و از عمق فاجعه اطلاع دهد اما با هیچکسی ازین حکمروایان نمیتواند تماس برقرار کند و بالآخره مجبورآ اطلاعات خود را درج فیسبوک خود مینماید به امید آنکه شاید کسی از اراکین {غیرمسئول مقتدر} این اطلاعات را از فیسبوک آو دریافت کنند و نیروی کمکی برای نجات سربازان جان به کف اولسوالی سنگین بفرستد, بیخبر از آنکه این سناریو ها قبلآ توسط پاکستان تهیه شده و به شکل “رهنمای عمل” برای اشرف غنی و دارو دسته آن سپرده شده است!

درین مرحله حساس اتحاد واقعی اقوام غیر پشتون یکجا با آن بخش هموطنان آزاده پشتون که سلطه پاکستان را بالای افغانستان مردود میدانند، یگانه رمز نجات افغانستان از چنگال پاکستان میباشد. امروز هم فرصت اندکی باقیست ولی فردا چنین فرصتی وجود نخواهد داشت. فراموش نشود که این نمایشنامه یکبار توسط پاکستان اجرا گردیده است.

۳ دیدگاه

  1. “ندادن امکانات نظامی در جبهات جنگ و سهل انگاری های معنی دار حکومت در ارسال قوت های کمکی در جبهات محاصره شده و سپرون فاجعه بار جبهات درحال سقوط در اختیار طالبان که در جلریز، قیصار، کوهستانات، قندوز و فعلآ در اولسوالی سنگین ولایت هلمند انجام پذیرفت، به پالیسی روزمره حکومت در تبانی با پاکستان تبدیل شده است”

    این وضعیت را به چشم سر همه مشاهده مینمایند، ولی همه دست زیر الاشه بتماشا نشسته اند.

  2. از همین جا است که آقای قانونی در اولین جلسه شورای حراست و ثبات افغانستان کفت که شیپور اینکه افغانستان به مرکز ترورزم جهانی تبدیل شود بگوش میرسد. درست همین طور است پاکستان بدینوسیله میخواهد این بی آبروئی و بدنامی بزرگ را که پاکستان مرکز ترورزم بین المللی میباشد، از سر خود بر دارد و افغانستان را مرکز ترورزم بین المللی سازد. مردم افغانستان باید متحد شوند و این دولت متقلب و مزدور را ساقط سازند. قوای مسلح دلیر افغانستان همیش بی حساب بخاطر عزت و ثبات افغانستان قربانی داده است و باید نخبگان سیاسی افغانستان با فرد فرد نیروهای مسلح کار توضیحی نمایند و آنهارا آماده آن سازند که این دولت برامده از تقلب و و وطنفروش را ساقط سازند. شورای حراست و ثبات افغانستان باید زیاتر فعال شود و نخبگان زیاد و گروهای سیاسی زیاد را دور خود جمع نماید و این دولت گنده و پاکستان زده را ساقط سازند.

  3. مروری بر اجرأت آقای غنی در طی این یکسال نشان میدهد که نویسنده محترم این مضمون داکتر صاحب فاریابی بموقع و درست توجه مردم افغانستان را به حساسیت موضوع جلب مینماید. کرزی فرزند ناخلف این سر زمین تا حال زمینه سازی کرد تا یوغ استعمار پاکستانرا بگردن مردم افغانستان باندازد، و آقای غنی به دوام همان پروسه حالا میخواهد آن برنامه را در عمل تطبیق نماید. یعنی آغاز گر و زمینه ساز آقای کرزی و تداوم و تطبیق آن توسط آقای غنی میباشد. غنی و اتمر فکر میکنند که مردم افغانستان ساده هستند و با الفاظ و یکتعداد کارهای نمایشی خواهند توانست مردم افغانستان را فریب و برنامه باداران خارجی شانرا که سپردن افغانستان به پاکستان باشد تطبیق نمایند. در غیر شما خود قضاوت نمائید که استخبارات پاکستان با چند نفر ترورست که دزدانه و غیر قانونی داخل افغانستان میشوند میتواند ولسوالیهارا اشغال نماید و لی دولت افغانستان با داشتن وزارت دفاع و داخله و امنیت و تشکیلات دیگر مثل والی و قوماندان پولیس و رئیس امنیت محکمه و مستوفی و غیره نمیتوانند جلو چند نفر ترورست اجیر استخبارات پاکستان را بگیرند. ما در کندوز که چطور ولایت کندوز پلان شده بدست طالبان تسلیم داده شد و طالبان چطور توانستند سلاح و مهمات دولت را رایگان بدست آورند، همین قسم در ولسوالی ها تعداد زیاد سربازان دلیر وطن بخاطر نرساندن کمک و مهمات بدست ترورستان تسلیم داده میشوند و ترورستان چطور مهمات و سلاح دولت را صاحب میشوند. علاوه بر آن اظهارات محترم ظاهر قدیر معاون اول ولسی چرگه بدون شک ثبوت کلان بی پروائی غنی و همدستان غنی را نسبت به ثبات و امنیت در افغانستان و حفظ آبرو و عزت افغانستان، نشان میدهد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com