خانه » اخبار و گزارشات » سعادت: با تغییر کمیشنران، ممکن از تقلب ها پرده برداشته خواهد شد

سعادت: با تغییر کمیشنران، ممکن از تقلب ها پرده برداشته خواهد شد

sadaatعبدالستار سعادت رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید با تغییر کمیشنران ممکن کشور با بحران روبرو گردد و از تقلب ها درانتخابات گذشته پرده برداشته شود.

به گزارش از رادیو آزادی، آقای سعادت میگوید که با برکناری کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی بیشترین زیان را رییس جمهورغنی از بهر تقلب خواهد دید: ” با تغییر کمیشنران بزرگترین زیان را رئیس جمهور می بیند، زیرا رئیس جمهور از راه توافق سیاسی نه بلکه از راه تقلب آمده است و اگر وی مجبور نباشد این کار را نمی کند.

این تصمیم رئیس جمهور به این معناست که اراده اش سلب شده است و برکناری هر کمیشنر به این معناست که رئیس جمهور با اختلاس همین کمیشنران به قدرت رسیده است. از عبدالله عبدالله نیز نباید توقع داشت زیرا وی نیز قانون را زیر پار کرده است. ”

ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی، آغاز کار این کمیسیون و پذیرفته شدن پیشنهاد های اعضای آن برای آوردن اصلاحات در کمیسیون های شکایت های انتخاباتی از مواردی اند که کمیسیون های انتخاباتی سخت با آن مخالف اند.

با این همه کمیته گزینش کمیشنران که گفته میشود به زودی تشکیل خواهد شد، کمیشنران تازه را برای کمیسیون های انتخاباتی به رئیس جمهور پیشنهاد خواهد کرد.

کمیسیون مستقل انتخابات نیز یک روز پیش از این گفته است که در صورت تغییر کمیشنران این کمیسیون، افغانستان با چالش های جدی روبه رو خواهد شد.

در این حال شاه سلطان عاکفی رییس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میگوید که کمیشنران پیشین مسوول جنجال های انتخابات گذشته هستند و موقف این کمیسیون در تغییر کمیشنران هم چنان پابرجاست:

” عمل رئیس جمهور را در تغییر کمیشنران و اصلاح در نظام انتخاباتی قانونی و امر ضروری میدانم که باید عملی شود.

حال که دوستان در کمیسیون های انتخاباتی میگویند که آوردن اصلاحات در نظام انتخابات مشکل ساز است ممکن برای همان دوستان مشکل ساز باشد ؛ اما رهبری حکومت وحدت برای ما در این راستا مصمم معلوم میشوند. ”

عکس العمل کمیسیون شکایت های انتخاباتی در پیوند به تغییر احتمالی کمیشنران این کمیسیون ها خلاصه نمی شود، این کمیسیون رئیس اجراییه حکومت را نیز به عملکرد های فرا قانونی در پیوند به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی متهم میکند.

اما ریاست اجراییه پیش از این تاکید کرده است که حکومت تنها پیشنهاد های را برای آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی می پذیرد که از سوی کمیسیون اصلام نظام انتخاباتی مطرح گردد.

در کنار این شماری از ناظران انتخابات، کمیسیون‌های انتخاباتی را در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ناکام میگویند و تاکید میکنند که این کمیسیون ها صلاحیت دست درازی در انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را ندارند.

۳ دیدگاه

  1. فاسد ترین چهر تاریخ همین کرزی خاین بود که چنین اشخاص بی هویت، متعصب، خاین، بی سواد، نالایق، مرتد، ملعون، مفسد، کم طرف، بی لیلقت، ناشایسته، و و و و چون سعادت، امر خیل، نورستانی و ده ها کمیشنر را به این اداره که شرنوشت مملکت و مردم و صلح و دوستی در آن نهفته بود تعین و توظیف کردند که همه چنین اشخاص متذکره لیاقت چوکی داری را هم نداشتند و ندارند. همه چین افراد دیدند که قافله برگشت کرد و خر های لنگ سر قافله شدند. برای سعادت و دیگر خائین مثل وی در این کمیسیون ارزش امانت چه معنی دارد، در نزد این فاسدین سک صفت همه چیز مانند این که مرکب باد به هوا خارج کند. علت همه بد بختی ها سر تمبگی و سر زوری و بی منطقی قوم اوغان=پشتون است که از سر مرکب جهالت خود پائین نمیشوند و هنوز هم در این خیال و هوا هستند که در راس اداره از قوم فاسد اوغان=پشتون =خ باید در قدرت باشد. روی همین ملحوظ امر خیل سک صفت و نورستانی سک صفت عوض رای مردم گوسفند های چاق خود را در صندوق های رای گیری ریختند و یک دزد بنام غنی را روی کار اوردند که در پلان شان ناکام و شرمنده شدند مانند اینکه مرده را وقتی که خدا میشرماند مرداری اش سر تخته میرود. یگانه راه نجات یا فدارلی یا تجزیه است و بس.

  2. آقای غنی در پهلوی ناکرده کارهایش دو کار خوب نموده است:
    ۱-وابستگان حزب گلب الدین حکمتیار را که در زمان آقای کرزی چرخ قدرت را بدست داشتند، مثل فاروق وردک و خرم ،…وغیره را دور نمود.
    ۲-متعصبین و فاشستان منفور و معلوم الحال مثل نیون و طاقت و سعادت و احدی و دیگران را چانس خرابکاری بیشتر نداد.

  3. آقای سعادت خودش یک آدم متعصب و شئونست معلوم الحال میباشد و خودش از جمله متقلبین میباشد. دوسیه انتخابات دیگر بسته شد و حکومت وحدت ملی بوجود آمده است. گپ متقلبان مثل خودشان از اعتبار ساقط میباشند. بنأ” هر چیزیکه از دهان تقلب کاران براید، جز جفنگ و چرند چیز دیگر بوده نمیتواند. و هرگز قابل حساب نخواهد باشد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com