خانه » خبر و دیدگاه » گر بینی که نابینا و چاه است ،اگر خاموش بنشینی گناه است‎

گر بینی که نابینا و چاه است ،اگر خاموش بنشینی گناه است‎

    اقوام غیر افغان باید از هویت خوددفاع کنند

Dr Akbar

داکتر همت فاریابی

هموطنان گرامی
قیمت یک لحظه غفلت میتواند به صدها سال برده گی دیگر منجر گردد. تحمیل کلمه (افغان = پشتون) بالای اقوام غیر افغان به هیچ عنوان و به هیچ اسم و رسمی نه منطقی, نه حقوقی ونه انسانی است ونباید برای احدی من الناس غیر افغان قابل پذیرش باشد. نمایندگان سیاسی اقوام و شخصیت های مطرح در داخل سیستم که زمینه استبداد را بالای مردم خود فراهم میسازند و با فاشیسم قبیله سرمیجنبانند باید بدانند که عمر بقای آنها میتواند پنج سال یا ده سال باشد اما عمر استبداد و برده گی ننگین میتواند به صدها سال طول بکشد. نمایندگان و شخصیت های سیاسی اقوام غیر افغان فراموش نکنند که این زمینه سازی ها برای توسعه و تحمیل استبداد و بی عدالتی در بیوگرافی آنها به مثابه لکه ننگ وعمل نابخشودنی ثبت خواهد شد
مسئله ثبت کلمه افغان در تذکره با فیصله اکثریت آرای هردو بخش پارلمان, توشیح رئیس جمهور و نشر وزارت عدلیه در جریده رسمی نقطه پایانی گذاشته شده است که کلمه “افغان” بالای دیگران تحمیل نخواهد شد. این مسئله از لحاط پروسه حقوقی به قانون تبدیل شده است اما برخی از فاشیستان نامدار با تبانی پاکستان میخواهند با زورگوئی قانون تصویب شده را سرنگون سازند. درین امر فاشیسم فبیله از شخصیت های ناآگاه حقوق و قانون ویا شخصیت های معامله گر و بی اراده که از نام اقوام صحبت میکنند سو استفاده مینماید تا یکبار این اندیشه “زورکراسی” صبغه قانونی دهد
من به حال آقای قانون پوه سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری بسیار متآسف هستم که پاکستان متجاوز و نوکران فاشیست صفت او در افغانستان در زیر ریش مبارک ایشان قانون را به {لته حیض} تبدیل کرده اند اما صدائی از ایشان به صفت
مهمترین شخص قانوندان شنیده نمیشود !!!
بدانید که اگر یکبار کلمه افغان داخل صفحه تذکره شود دیگر تا که این خطه بنام افغانستان است, دور کردن آن محال خواهد بود. با احترام
استبداد (1)

۴ دیدگاه

  1. berader haa wa khaher haa in kas haa-ye ke be tebar wa ghaum aughon nistand wa khod ra afghan mi danand, naam ash ager sewer danesh (be khaaan: bi-danesh) ,yaa dostam , yaa mahaghegh yaa mullah abdula abdula yaa her chiz deger baashad az yek kher past-ter and. an kas be naamos wa watan-ferosh naamede shawand perwa ne darand. jawan haa-ye baa ghirat tajik , uzbek, hazare ,bloch , emaak ,wa deger tebaar haa baayed kas haa-ye ra be tebaar wa ghaum khod naa-dorost-kari wa khayaanat mi konand be koshand. man khaastar koshtan hich kas bi-daweri wa mohakeme nistam,amaa kenon maa hangam wa tawan daweri wa mohakeme ra nadarim. chand taa az in kher haa-ye ensaan nemaa ke mordar shawand, deger haa az ters … ashraf ghani amrikaaye wa char-kolah deger ra maalesh ne mi dahand. gaahi hich rah ne mi maanad ,yaa taen be pasti wa satam dadan ,yaa naberd kerdan wa doshman haa ra be dozakh ferestadan

  2. کسانیکه در مقامات دولتی کار مینمایند و اگر حاضر شوند هویت خودرا بفروشند، آنها بحیث ناموس فروش درج سجره قومی خود خواهند شد. باید بدانند که چوکی و مقام دولتی برای مدتی کمی بگفته داکتر صاحب فاریابی حد اعظم ده سال خواهد باشد ولی نباید حاضر شوند این امتیاز موقت را جاگزین حیثیت و آبرو و ناموس دائمی خود سازند.

  3. من هیچ دلیل موجه نمی یابم که هویت افغان را جاکزین هویت خویش (تاجک) نمایم. از عقل و منطق دور یافتم که خودرا افغان بنامم بخاطر اینکه من افغان نیستم. من با افتخار گفته میتوانم که افغانستانی هستم، بدلیل اینکه سر زمینی که من در آن بدنیا آمده ام و زندگی میکنم افغانستان نام دارد. بنأ” من افغانستانی هستم، ولی به صدها دلیل و منطق افغان نیستم. پس چیزی که من نباشم چرا و بکدام دلیل هویت خودرا تغیر دهم و هویت دیگری را بجای هویت اصلی خود جاگزین نمایم. اگر من حاضر شوم که هویت خودرا تغیر دهم معنی آنرا دارد که من حاضر خواهم شد که وطن و ناموس خودرا هم بفروشم. خلاصه من افغانستانی و تاجک هستم. من افغان نیستم. مثلیکه پاکستانی ها همه پاکستانی نامیده میشوند من هم میتوانم افغانستانی نامیده شوم ونه افغان.

  4. زنده باد داکتر صاحب فاریابی! که با متانت از عدل و میزان دفاع مینماید. کسانیکه با شهامت از عدل و میزان دفاع مینمایند، مسلمان راستین و صدیق میباشند. خداوند در قرآن عظیم الشأن فرموده است در ترازو (عدل) از حد تجاوز مکنید. و در ایه نهم سوره مبارک الرُحمان میفرماید: و راست سنجید با انصاف و نقصان مکنید در ترازو(عدل). به اساس هدایت قر آن پاک اگر کسی خودرا مسلمان مینامد نباید از عدل و انصاف عدول نماید. شکستاندن قانون نه تنها اینکه یک کار غیر قانونی میباشد یک کار غیر اسلامی هم میباشد. قانون ثبت و شمار نفوس طی مراحل شده است و قانون میباشد. معطلی در اجرای قانون جرم بحساب می آید. اینکه هویت یک قوم بر دیگر اقوام افغانستان تحمیل شود دور از عدل و انصاف بوده و نقض صریح حکم قر آن میباشد. وای بحال کسانیکه هم به قوم خود خیانت میورزند و خودرا منحیث مردود و منفور در تاریخ ثبت مینمایند و هم به حکم قرآن و اسلام خیانت میورزند. هویت انسان حیثیت ناموس را دارد. کسیکه هویت بیگانه را بالای خود بخاطر راضی ساختن نفس شیطانی خود قبول میکند از جمله بی ناموسان تاریخ ثبت تاریخ میشود. برادران افغان ما نباید آرزوی تحمیل هویت خود بر دیگران را داشته باشند بخاطر اینکه اینکار از یک طرف غیر اخلاقی و از طرف دیگر بی انصافی میباشد. به امید روزیکه افغانستان صاحب کار و فابریکه شود، ترقی و تمدن و عقل و اخلاق جای بربریت را بگیرد در آنوقت همۀ ما به انسان بودن خود افتخار خواهیم کرد و باهم ارتباط انسانی خواهیم داشت. و نامهای اقوام و احمیت آن بزباله دان تاریخ خواهد رفت. اگر زمامداران افغان ما در تلاش تعمیم انسانیت بجای قومیت افغان باشند افغانستان در مدت کوتاهی آباد خواهد شد و احمیت نام و وابستگی قومی از میان خواهد رفت. و اگر تأکید در کار پوچ و بیمعنی ای مثل تحمیل هویت خود بر دیگران باشند مثلیکه یک قرن میشود که در این تلاش بیهوده انرژی خودرا بمصرف میرسانند.افغانستان را خراب و خراب ساخته و حاصل آن هم جنگ و بیعدالتی و ذلت خواهد باشد و بس.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com