خانه » مقالات » فراخوان - سالگرد شهید مسعود » ۱۹ سپتمبر: بزرگداشت از سالروز شهادت قهرمان ملی در کشور هالند

۱۹ سپتمبر: بزرگداشت از سالروز شهادت قهرمان ملی در کشور هالند

massoud_12آگاهی بمناسبت بزرگداشت از هفته شهید و چهارد همین سالگرد شهادت قهر مان ملی کشورشهید احمد شاه مسعود وشهید استاد پروفیسور برهان الدین ربانی رئیس جمهور اسبق و رئیس شورای عالی صلح افغانستان

سفارت کبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، نهاد های فر هنگی اجتماعی  ونخبگان سیاسی و هموطنان  سر بلند و با غرور مان مقیم کشور شاهی هالند در جلسه مؤرخ ۲۹ اگست ۲۰۱۵ خویش فیصله نمودند تا  روز شنبه ۱۹ سیپتمبر ۲۰۱۵ بمناسبت چهاردهم سالگرد عروج ملکوتی قهر مان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود وسائر شهدائی نامدار وسر بلند میهن از هفتۀ شهید تجلیل وبزرگداشت بعمل آورند. بدینوسیله از تمام خواهران ، برادران وجوانان  صمیمانه تقاضا بعمل میاید تا با حضور پر شور خویش  روح تمام  شهدائی راه حق و انسانیت خصوصا  قهر مان ملی کشور این نماد مقاومت ،آزادگی وعدالت خواهی  را شاد نموده، اتحاد ، یکپارچگی وعظمت ملت مصیبت آشنای افغانستان را به نمایش بگذارند.

صحبت پیرامون  فضیلت شهادت وبر رسی تاثیرات شهادت وفدا کاری بر حیات سیاسی ، امنیتی، اجتماعی، فر هنگی و وحدت ملی کشور محور اصلی مقالات وسخنرانی های این محفل با عظمت وپر شکوه  پیشبینی شده است بناءٌ از همه فر هنگیان، دانشمندان وپژو هشگران فر هیخته  وبا احساس احترامانه تقا ضا بعمل می اید جهت سهمگیری واشتراک  مقالات علمی  ،ادبی واشعار حماسی خویش  را درین خصوص  جهت گزینش به آدرس ستاد بر گزاری این همایش بزرگ ملی ارسال  بدارند. از روح بیدار واحساس همدردی وغمشریکی شما با باز ماندگان شهداء قبلا سپا سگزاریم.

کمیسیون برگزاری هفته شهید

زمان: روز شنبه ۱۹ سیپتمبر ۲۰۱۵

مکان: شهرک بیفر ویک سالون VIP

وقـت برگزاری: از ساعت:  ۴  تا  ۸ عصر

Adres: Industrieweg 23

Beverwijk Nederland

Email. b.kayoumi@hotmail.com

Mobiel.nr. 0654326642

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com