خانه » خبر و دیدگاه » دولتهای محاط در خشکه و حقوق بین الملل دریاها

دولتهای محاط در خشکه و حقوق بین الملل دریاها

عید محمد عزیز پور- داک
عید محمد عزیز پور-داکتر حقوق بین الملل
عید محمد عزیزپور

برگرداننده به فارسی: عیدمحمد عزیزپور

حق دسترسی آزاد دولت‌های محاط در خشکه به دریا و از دریا، از نظر ما به معنای داشتن راه مستقیم از سرزمین یک کشور محاط در خشکه و بعد، از طریق خاک کشور ساحلی تا به دریای آزاد است. به سخن دیگر، حق دسترسی نکته‌های زیر را در بر می‌گیرد: آزادی ترانزیت تا به ساحل و از ساحل کشور همسایه، دسترسی به بندرهای و بهره مندی از بندرهای دریایی آن کشور و همچنان حق عبور از آب‌های داخلی و آب‌های سرزمین آن‌.

برای مطالعه متن کامل این مطلب به اینجا اشاره کنید

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com