خانه » Uncategorized » تبصره ای بر گزارش بی‌بی‌سی “یک روز همراه با «اولین» خلبان زن افغان”

تبصره ای بر گزارش بی‌بی‌سی “یک روز همراه با «اولین» خلبان زن افغان”

nilofer_fixedwings

نویسنده: حارث کریمی

اولاً باید یاد آور شد که هر دست آوردى که یک زن در جامعه افغانستان بدست می آورد، بسا مایه افتخار و مباهات است. در کشوری که همه ابزارها، دیدها و تفکرات جهت سرکوب زن تا به دندان مسلح اند، هر نوع پیشرفت و ترقى که در راستا برازندگى و برجستگى استعداد هاى خفته زن در کشور صورت میگیرد قدمى میباشد مثبت، در راستاى ترقى و پیشرفت کشور بسوى مدنى شدن و ایجاد فضاى باز براى همه اقشار و تیف هاى مختلف در بین اجتماع افغانستان.

پیشرفت خانم نیلوفر که “بنام اولین خلبان زن در افغانستان” یاد شده و بانوان دیگرى که در عرصه هاى مختلف به کامیابى ها نایل شدند، حتا اگر تعداد شان قلیل هم باشد باز هم مایه سرافرازى و امیدوارى اند. اما باید خاطر نشان کرد که افغانستان در گذشته ها نیز با مدنیت و دانش و فن آنقدر نا آشنا نبود، بانوان در عرصه هاى مختلف شانه به شانه یى مردان در امورات مختلف سهیم بودند.

بطور نمونه در همین عرصه خلبانى، دهه ها قبل دو خواهر بنام هاى لطیفه و لیلما نبى زاده (متاسفانه بنابر گزارش تلویزیون الجزیره، لیلما نبى زاده چند سال قبل در هنگام زایمان میمیرد، و خواهر دیگر جهت نداشتن سرپرست و کمک دولتى براى طفلش شکایت دارد و تا سن مکتب رفتن او را در پرواز ها با خود میبرد) در این سرزمین مشغول پرواز دادن چرخبالها بودند (جالب اینکه سالها قبل بخش انگلیسى بى بى سى، لطیفه نبى زاده را بنام اولین زن در آسمانهاى افغانستان معرفى کرده بود) و شاید قبل از آن دو خواهر نیز زنانى در عرصه خلبانى پیشکسوت بوده باشند که امروز متاسفانه صدا ندارند. هر چند قسمیکه قبلاً تذکر یافت هر گونه پیشرفتى که بانوان رنج کشیده و تبعیض دیده کشور نایل میشوند باعث خوشحالى و مباهات است ولى نباید مرکزیت یک زن باعث در حاشیه رفتن زن دیگرى شود.

در ویدیوى زیر دو خواهر خلبان را مشاهده میکنید که سالها قبل در آسمانها کشور پرواز ها میکردند که شاید ایشان نیز اولین خالبانان زن نبوده باشند، بناً از منبع خبرى معتبرى مانند بى بى سى فارسى امید آن میرود که در پخش موضوعات موشگافى بیشتر به خرج دهند.

۱ دیدگاه

  1. نام خدا! افتخار به زنانیکه کمر همت بسته، به سنن کهنه ذلت آور پشت پا زده و در امور اجتماعی بخود سهم ارزنده قایل میشوند.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com