خانه » خبر و دیدگاه » کی ها در پشت جنگ روانی علیه استاد نور قرار دارند؟

کی ها در پشت جنگ روانی علیه استاد نور قرار دارند؟

haroon_amirzada

هارون امیرزاده

به نظر می رسد که مدتیست بویژه بعد از به قدرت رسیدن آقای اشرف غنی در حکومت کابل بر خی رسانه های معتبر غربی بطور سیستماتیک و هدفمند تبلیغات ضد استاد عطا محمد نور والی قدرتمند بلخ را در دستور کار شان قرار داده اند. پرسش اساسی اینست که کی ها در پشت این جنگ روانی قرار دارند؟

به باور من اشرف غنی و همدستان وی در تبانی با یک تعداد محافل صهیونیستی، غربی و منطقوی در پشت این همه تبلیغات ضد استاد نور از طریق رسانه های غربی قرار دارند. زیرا آنها وی را مانع اهداف آزمندانه، سلطه طلبانه و تمامیت خواهانه شان در شمال بویژه در ولایت بلخ می بینند. روی تصادفی نیست که اخیراً فجایع خونین در ولایات بلخ و بدخشان رخ داد که هدف اساسی آن بی ثبات ساختن شمال و انتقال جغرافیای جنگ از جنوب به شمال است.

واقعیت اینست استاد نور یکی از سیاست مداران محبوب و قدرتمند افغانستان است که نقش اساسی در معادلات قدرت افغانستان دارد، بویژه نقش او در انتخابات در حمایت از داکتر عبدالله و عدم تسلیم پذیر ی وی به تقلب گران داخلی و خارجی مانع تمرکز قدرت بدست گروهای تمامیت خواه شد. این در حالیست که دا کتر عبدالله بحیث رییس اجراییه حکومت به اصلاح” وحدت ملی” تا حال در برابر یکه تازی اشرف غنی از خود کمترین جسارت و ایستادگی لازم نشان داده است. ازینرو با تضعیف استاد نور ، داکتر عبدالله نیز در حکومت غنی به حاشیه رانده خواهد شد .

برخی ها باور دارند که در چهارده سال اخیر استفاده از رسانه های غربی برای بدنام ساختن شخصیت های شمال یک راهبرد خیلی موفقانه بوده است. چنانچه ما شاهد بودیم که کرزی، خلیلزاد و اشرف غنی با استفاده از قدرت سیاسی، نظامی، مالی و تبلیغاتی غرب توانستند بسیاری شخصیت های نیرومند شمال را تحت نام جنگ سالاران، قاچق چیان مواد مخدر و ناقضان حقوق بشر از صحنه سیاست افغانستان بیرون برانند و یا وادار به تسلیمی نمودند و برخی دیگر آنان را به شکل هدفمند حذف فزیکی کردند.
اما پرسش اساسی اینست که آیا تمامیت خواهان این بار نیز خواهند توانست استاد نور را که از محبوبیت و حمایت گسترده مردمی بویژه در میان بسیاری تاجیکان افغانستان برخوردار است با استفاده از کارت کهنه از صحنه سیاست افغانستان حذف کنند؟

۴ دیدگاه

  1. Girl Fren’Congrats, Nixy, you vixen you! BTW, this is a good-looking website, as well, so good luck and ditto congrats on IT.I’m looking forward to reading more of your work. [couldn’t help but notice there’s no security signin pu-ztezlhingmy. Change your mind about robo-spam?] wink.

  2. دوست عزیز ثبوت کن که استاد عطا محمد نور ملیاردر است؟ اگر باشد هم بد نیست, نه مثل ملیاردر های فاشیست که چپاول کردند و گریختند.

  3. خوب محترم به نظر شما استاد نور محترم تان دزد نیست؟ ملیاردها دالر را از کجا بدست آورد؟ شرم است که دروغ میگوید و حمایت از جنایتکاران جنگی میکنید

  4. استاد عطامحمد نور بیشک که بحیث یک ابرمرد در عرصه سیاست افغانستان بظهور رسیده است. در اینصورت انحصارگران قدرت دولتی، بخاطر برقرار ساختن یک دولت مطلق العنان فاشستی قومی، میخواهند که چنین شخصیت های حق طلب و عدالت باور و آزادی پسند را، تا سرحد حذف فزیکی از صحنه سیاست افغانستان دور سازند. در این حالت بتمام دوستداران عزت و آزادی افغانستان و بتمام کسانیکه عدالت و برابری را در افغانستان آرزو دارند، باید همه دست بدست هم داده و نگذارند که پلان شوم دشمنان آزادی و عزت افغانستان تطبیق گردد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com