خانه » خبر و دیدگاه » “مهمانان ناخوانده خود سر آمدند وخودسر برگشتند”

“مهمانان ناخوانده خود سر آمدند وخودسر برگشتند”

altباراک حسین اوباما در پیامی به مناسبت کریسمس ماموریت نیروهای نظامی امریکا راخاتمه یافته اعلام کرد و پایان این ماموریت را مسئولانه نامیدند.  اما اینکه در لابلای واژه ” مسئولانه “چه رازی نهفته است،  والله اعلم، قدیم ها میگفتند: ” آمدن مهمان ولو روی هر بهانه که بوده باشد به خواست خودش است ولی رفتنش به خواست صاحب خانه “. اگر حالا این لشکرکشی را تحت هر نامی که است درظاهر امر بپزیریم، به اصطلاح عامیانه به « زور ویا به زر » ، ولی درهرصورت این لشکر کشی باتائید شورائ امنیت ملل متحد صورت گرفته است وگویا تحت مصوبه ومنشور جامع بین الملی به این سرزمین قدم رنجه فرموده اند…. ، ولی جان مسئله اینجاست:  برگشت دوباره شان آنهم گویا مؤفقانه به اجازه کدام پروتوکول وفیصله بین المللی صورت گرفته است ؟ یا اینکه این مهمان ناخوانده آنقدربی ادب ومتکبر است که جهان را حکمفرمای قانون جنگل پنداشته و ضرورتی نه مصوبه دخولی دارد و نه هم به مصوبه خروجی ؟ درحالیکه اخلاق دولتداری واحترام به حقوق دول ومصوبات شورای ملل متحد حکم میکند که این پروسیجر هم همانطوریکه در داخل شدن قوا صدق میکند نیز درخروج شان تصویب و تائیدی شورای امنیت ملل متحد باید موجودباشد. مهمانان ناخوانده ائیکه نه به عرف و عادات کشور مقیم احترام نگزاشتند، ونه هم به قوانین بین المللی.
ولی همزمان سخنگوی قصر سفید وسخنگوی وزارت دفاع امریکا اعلام کردند ” که امریکا از تعقیب طالبان دست بر میدارد” . اما معلوم نشد که چه زمانی به تقیب شان اقدام کرده بودند که حالا دست برمیدارند؟  نتیجه اش همین است که همه میدانند. به قول فردوسی بزرگ : سخن هرچه گویم همه گفته اند = برباغ دانش همه رفته اند.

همه چیز معلوم است وضرورت به تبصره اضافی نبوده ونیست.

alt

یک چیز کاملآ روشن است و آن اینکه؛ درآینده های نه چندان دور معلوم خواهد شد که امریکا ممکن است اینبار درمنطقه نه درعقب به اصطلاح مبارزه باطالب سنگرهای خودرا محکم خواهد کرد ، بلکه با استفاده از کلمه تهدید علیه منافع امریکا نام “تازۀ ” را با مشخصات وبازی های جدید دیگری درمنطقه آغاز خواهد کرد، که یقینآ طالبان دیروز بارنگ دیگری… بازیگران اصلی و متحدین اصلی شان درمبارزه برای رسیدن به اهداف خواهد بود.

۲۸ دسامبر

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com