خانه » خبر و دیدگاه » ‘آقای فاروقی! خودت خر هستی’

‘آقای فاروقی! خودت خر هستی’

حمیدالله فاروقی، سخنگوی اشرف غنی، در یک بحث تلویزون فارسی بی بی سی، که داکتر صاحب مهدی هم حضور داشتند، خیلی بیشرمانه ادعا میکرد که نفوس لوی پکتیا (پکتیکا، خوست و پکتیا) تقریبا پنج میلیون نفر است! اگر بجای داکتر مهدی بودم میگفتم که “خودت خر هستی” که دیگران را خر فکر میکنی. تیم غنی با این دیده درایی تاریخی میخواهد که تقلب سرسام آوری را خیلی طفلانه توجیه کند.

بیایید ببینیم که نفوس لوی پکتیا چقدر است؟ 

به اساس احصایه حکومت تره کی، تمام نفوس لوی پکتیا در سال ۱۹۷۸ به ۷۲۷ هزار نفر میرسید. و به اساس احصایه نمونه ی و ابتدایی “دفتر احصاییه مرکز افغانستان”، نفوس لوی پکتیا در سال ۲۰۱۳ به یکنیم میلیون بلند رفته است (۱).

وقتی به اساس قانون اساسی سهمیه نمایندگان ولایات در پارلمان کشور تعین میشد به لوی پکتیا ۱۲ وکیل اختصاص داده شد. این سهمیه بندی به اساس فرمول ۱ وکیل برای هر ۱۰۰ هزار جمیعت صورت گرفت. در نتیجه پارلمانی با ۲۴۹ نماینده به نماینده گی از ۲۵ ملیون جمعیت به وجود آمد. اگر ادعای مزخرف فاروقی درست میبود، لوی پکتیا باید ۵۰ نماینده در پارلمان میداشت، نه ۱۲ نماینده.

چون تقریبا نصف نفوس کشور زیر ۱۸سال اند، مجموع واجدین رای در تمام لوی پکتیا بیشتر از ۷۵۰ هزار نمیشود. همچنان چون بخاطر فرهنگ قبیلوی زنها رای نداده و هم بخاطر نا امنی اوسط سهمگیری درینجا پایین بوده است، براحتی میشود گفت که تمام تعداد رای دهندگان لوی پکتیا کمتر از ۲۰۰ هزار نفر است. ادعای بیشتر ازین توهین به خرد مردم افغانستان بوده و کوتاه آمدن در مقابل این خرخری و سرزوری جفای تاریخی خواهد بود.

نقش حنیف اتمر؟

حنیف اتمر وقتی وزیر انکشاف دهات بود، نفوس روستاهای افغانستان را در دیتابیس آن وزارت چنان خیالی و به ذوق خود کم و زیاد کرده بود تا سهمیه های کلانی برای ولایت جنوبی از کشورهای خارجی برای برنامه “همبسته گی ملی” آن وزارت بدست آورد. حالا آقای فاروقی و تیم غنی، بجای ارقام دفتر احصایه مرکزی افغانستان (۲)، دست به دامن ارقام حنیف اتمر برده اند تا اگر شود خر شانرا ازین طریق از گل رد کنند. مگر کور خوانده اند.

____

پی نوشت ها:

۱)  احصایه حکومت تره کی:

http://www.statoids.com/uaf.html

۲) احصایه مرکزی افغانستان ۲۰۱۳

http://cso.gov.af/fa/page/demography-and-socile-statistics/demograph-statistics/3897

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com