خانه » خبر و دیدگاه » ویژه گی ها و دست آورد های استاد سیاف

ویژه گی ها و دست آورد های استاد سیاف

sayaf2۱. با آنکه استاد عبدرب الرسول سیاف در طفولیت یتیم شده بود در عرصۀ تعلیم و تحصیل به مقام پروفیسوری دست یافت.

۲. استاد سیاف به «جرم» خدمت به دین و شریعت محکوم به شش سال حبس گردیده بود.

۳. استاد سیاف به اکثریت آراء به حیث بزرگ مجاهدین انتخاب گردید.

۴. تنظیم استاد سیاف در زمان هجرت از مجموع ۱۰۰۰ مکتب ۵۰۰ مکتب داشت.

۵. استاد سیاف یگانه رهبری بود که در ایام هجرت پوهنتون دعوت و جهاد، پوهنتون حربی و حربی شونحی را تأسیس نمود که حالا تمام افغانها به فارغان آن افتخار می کنند.

۶. استاد سیاف تنها رهبری بود که در آوان هجرت و در دیار هجرت شفاخانه یی به نام جهاد روغتون احداث نمود که در خدمت عموم قرار داشت.

۷. استاد سیاف رهبری بود که به مجاهدین هر تنظیم کمک می کرد.

۸. استاد سیاف رهبر نام آوری بود که کشور را از پارچه شدن در وقت حکومت طالبان نجات داد.

۹. استاد سیاف یگانه کاندیدایی است که از جملۀ اولادۀ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بوده و نسبش سید است.

۱۰. استاد سیاف یگانه کاندیدائی که هم شیخ الحدیث و هم حافظ قرآن کریم است.

۱۱. استاد سیاف رهبری است که در سنگر جهاد شخصاً عقب دهشکه و زیکویک نشسته و عملاً در جهاد مسلحانه شرکت نموده و مردم جاجی و سایر مجاهدین قرارگاه جاجی شاهد آن اند.

۱۲. استاد سیاف کاندیدائی که به سنن نبوی کاملاً پابند است.

۱۳. استاد سیاف تنها خادم یتیم هاست که در ایام رهبری وی هیچ یتیمی بدون کفیل نمانده و حالا هم این روال ادامه دارد.

۱۴. استاد سیاف پس از شکست کمونیزم به هیچ کشور خارجی سفر نکرده و در خدمت مردمش قرار دارد.

۱۵. استاد سیاف هیچ گرین کارت، پاسپورت و یا تابعیت خارجی ندارد.

۱۶. یکی از دستاوردهای استاد سیاف در نظام نوین افغانستان تصویب ماده اول و ماده دوم قانون اساسی افغانستان است که ماده اول آن نام افغانستان (جمهوری اسلامی افغانستان) و ماده دوم (هیچ قانون بر خلاف ارزش های اسلامی تصویب شده نمیتواند)، می باشد.

۱۷. استاد سیاف یگانه کاندیدائی است که به زبان های پشتو، دری، عربی، انگلیسی مسلط بوده و با زبان اردو نیز آشنائی دارد.

۱۸. استاد سیاف در تصمیم هایش قاطع و در عملی ساختن آنها متعهد است.

۱۹. تا به حال هیچ اسیری به دستور استاد سیاف کشته نشده است.

۲۰. استاد سیاف به مجاهدین دستور میداد که اگر مجاهدین سایر تنظیم ها به خاطر به دست آوردن اسلحه با آنان به جنگ می پردازند، اسلحۀ خود را به آنها بدهند و به مقابله با آنان نپردازند.

۲۱. استاد سیاف در صداقت و امانت داری بی همتا است.

۲۲. استاد سیاف از ارائه هیچ نوع مشورۀ خیر به نفع وطن و سرنوشت آن به دولت مردان افغانستان دریغ نورزیده است.

۲۳. استاد سیاف به آزادی بیان در چوکات ارزشهای اسلامی و انسانی معتقد و متعهد است.

۲۴. استاد سیاف کشور خود، افغانستان را کشور فقیر نه بلکه سرزمین غنی و ثروتمند می پندارد که از ثروت های آن باید به نفع مردم و شگوفایی میهن استفاده صورت گیرد.

۲۵. استاد سیاف ارتقای سطح تعلیم و تحصیل و ایجاد تخصص در عرصه های مختلف را از اولویت های مبرم جامعۀ افغانی می داند.

۲۶. استاد سیاف یک شخص نه بلکه یک جریان فکری و فرا ملی است.

۲۷. استاد سیاف یگانه رهبری است که در تمامی مبارزاتش نقش میانجی و صلح خواه را در میان جریان های دیگر داشته است.

۲۸. استاد سیاف تنها رهبری است که به عنوان یگانه الگوی به جا مانده از ثمره جهاد و مقاومت مردم افغانستان محسوب میگردد.

۲۹. استاد سیاف ابرمردی است که هیچگاه قامتش را در برابر فشارهای بیرونی علیه منافع دین و وطن خم نکرده و این حقیقتی است که افغانستان بر آن گواهی میدهد.

۳۰. استاد سیاف، یعنی یگانه پرچمدار جریان راستین فکری و مکتب منافع ملی.

۳۱. استاد سیاف یعنی مکتبی درهم شکستن مرزهای قومیت و سمتها.

۳۲. استاد سیاف یعنی کتاب راهنمای نجات از بحران های فریبنده و سازمان یافته.

۳۳. پیروی از مکتب استاد سیاف یعنی ورود به دنیای حقیقی انسانیت و فرار از مرزبندی های زبانی و قومی.

۳۴. همگام شدن با کاروان معنویت استاد سیاف، در حقیقت مبارزه جدی علیه جریان های سازمان یافته سکولاریزم پنهان و دین ستیز در کشور است.

۳۵. استاد سیاف یعنی نماد اسلام فکری و فروریزی پایه های جریانات انحرافی علیه دین.

۳۶. استاد سیاف یعنی همان حقیقتی که برای بلند بودن لوای اسلام همواره مبارزه کرد.

۳۷. تداوم و پیروزی مکتب استاد سیاف یعنی پیروزی حق علیه باطل، تداوم افغانستان عاری از تبعیضات نژادی، زبانی، قومی، سمتی و رسیدن به یک افغانستان دین مدار، آزاد، مرفه و با ثبات.

۳۸. استاد سیاف ذهن بسیار قوی و وقاد دارد و از ذکاوت عجیبی برخوردار است. او شخصیتی بسیار با تمکین است که تحت هیچ شرایطی آشفته نمیشود. به طور مثال: استاد در زمان مقاومت در میان سالهای ۱۹۹۷ الی ۱۹۹۸ و در شرایط جنگ و دشوار در ظرف دو ماه قرآن کریم را به طور مکمل حفظ نمود. امروز استاد یکی از بهترین حافظان قرآن کریم است. او همیشه می گوید: «حافظ قرآن کریم بودن بهتر از صدها دکتورا داشتن در علوم دیگر است».

۳۹. در عین زمان (در وقتی که قرآن کریم را حفظ میکرد) استاد سیاف در ظرف یک سال اکثر بخشهایی از ۱۶ جلد کتاب (الکامل فی التاریخ) تألیف ابن اثیر را مطالعه نمود و مطالب مهم آنرا به حافظه سپرد. اگر این عمل در یک محیط علمی صورت می گرفت، شاید رسانه های جهانی آن را به عنوان شگفتی های عصر به نشر می سپردند، چه رسد به اینکه در یک حالت جنگی، غیر عادی و اضطراب، کسی بتواند چنین کار بس مهم را انجام بدهد. ببینید مردی که گرفتار کارهای سیاسی و نظامی است استاد سیاف در بدترین شرایط زندگی که هر ساعت خطر مرگ او را تهدید می کرد، توانست با خیال آرام در ظرف دو ماه قرآن کریم را طور کامل حفظ نماید و امروز از بهترین حافظان قرآن کریم می باشد و در عین زمان مطالب بزرگترین کتاب تاریخ (الکامل فی التاریخ ـ تألیف ابن اثیر) در ۱۶ مجله قطور را به حافظه سپرد. واقعاً این از استثنائات است!

۴۰. استاد سیاف هیچگاه در سخنرانی ها و درسهای خود حدیث، اثر و یا قولی را بدون سند و نام راوی و سلسله مراتب و مرجع آن نقل نمیکند.

۴۱. اگر دشمن استاد سیاف با او چند دقیقه بنشیند دیگر خود را با او دوست احساس میکند.

۴۲. استاد سیاف در سیاست داخلی و خارجی خود و در روشنایی مفکوره اسلامی اش، خطوط اساسی برای خود ترسیم کرده است که در هیچ صورت از آنها عدول نمی کند و در صورت مجبوریت با روشهای های مختلف آنرا عملی می سازد.

۴۳. تا به حال کسی در جهان نتوانسته است منطق استاد سیاف را در استدلال نقض کند و نظریات دینی و سیاسی او را به چالش بکشاند.

۴۴. استاد سیاف قبل از اینکه هر تصمیمی را بگیرد، خوب فکر میکند و باریکترین جوانب آن را می سنجد. بسا اوقات بخاطر اندکترین مصلحت عمومی بسیاری از فوائد مهم شخصی و حزبی خود را نادیده می گیرد.

۴۵. استاد سیاف از عاقبت اندیشی خاصی برخوردار است.

۴۶. استاد سیاف به مجردی که با کسی مقابل شود با یک مجالست مختصر می تواند ذهن جانب مقابل را بخواند و شخصیت او را تحلیل نماید.

۴۷. استاد سیاف هیچگاه از دشمنانش به کراهت یاد نمی کند و کوشش می کند در حضور مردم جلوه های خوبی از دشمنان خود را بازگو نماید و عذری برای کار آنان در مقابل خود بیاورد. او نهایت انصاف را در مقابل دشمنانش به کار می برد و هیچگاه برجستگی های شخصیت آنان را نادیده نمی گیرد. به طور مثال: با وجود یک دوره مشکلاتی که بین حزب وحدت و اتحاد اسلامی رخ داد، قاطعیت و رو راست بودن استاد مزاری را می ستود و می گفت: «او این خصوصیت را دارد که اگر در پهلوی کسی ایستاد با قاطعیت ایستاده می شود و در نیمه راه دچار تردد نمی شود.»

۴۸. استاد سیاف از تعرض و جفا در برابر شخص خود به زودی می گذرد و به جانب مقابل وانمود می کند که اصلاً اتفاقی نیافتاده است و او را به راحتی می بخشد. اما اگر کسی به اسلام بدبین باشد دیگر نمی تواند کینه آن آدم را از دل خود دور کند.

۴۹. کسی از جهل در امری نزد استاد سیاف سخن بگوید، بسیار بدش می آید و بسیار مؤدبانه شخص جانب مقابل را متوجه اشتباهش می سازد و در این کار کوشش می کند که جانب مقابل را شرمنده نسازد.

۵۰. استاد سیاف پیرو مذهب امام اعظم رحمت الله علیه است.

۵۱. استاد سیاف اگر کینه گرفت میتواند سالها منتظر بماند. او خود میگوید: «آش مردان دیر پخته میشود». او در زندگی هر کسی را یکبار دیده باشد، میتواند خصوصیات آن شخص را بازگو کند و سالها بعد نمایشی از او ارائه بدارد.

۵۲. استاد سیاف از زندگی دوران طفولیت خود دقیق بعد از ۴ سالگی تا حال هر چه در زندگی دیده، شنیده و لمس کرده است به دقت عجیبی به یاد دارد و حتی زمان و مکان آن را میداند.

۵۳. اگر صد نفر در یک زمان با استاد سیاف باشند، هر کس احساس میکند که نزدیکترین شخص به استاد است.

۵۴. استاد سیاف همیشه با همراهان خود یکجا نان صرف میکند. بعضاً در یک اتاق می خوابد، مجلس آزاد دارد و غنی و فقیر جای مشخصی در مجلس او ندارند. بسیار وقتها می شود که یک بادیگارد و یا راننده او در صدر مجلس دسترخوان اوست و این بسیار طبیعی به نظر می رسد. او برای هر کس از هر طبقه اجازه می دهد به آزادی حرف خود را بگوید و استاد نیز با تمکین تمام آن را می شنود و پاسخش را میدهد. اگر پاسخ را در مجلس مفید نپنداشت، در جای دیگری جانب مقابل را میخواهد و پاسخ سؤالش را میدهد.

۵۵. استاد سیاف در هر چند لحظه از اطرافیان خود میخواهد که درود (اللّهم صلی علی محمد و آل محمد) بخوانند و صلوات بفرستند.

۵۶. استاد سیاف در توزیع مال و پول به همراهان خود به اجتهاد خود عمل میکند و ضرورت هرکس را می تواند به طور دقیق درک کند و بر آورده سازد.

۵۷. استاد سیاف به کارهای عمرانی علاقه خاص دارد.

۵۸. استاد سیاف با اقارب و خانواده خود کمتر وقت صرف میکند و در مجالس عمومی به فرزندان خود جایگاه خاصی قائل نیست.

۵۹. استاد سیاف در انتخاب رنگهای لباس، فرش، پرده و … از رنگ سرخ بدش می آید و رنگ سبز را می ستاید. او میگوید: «رنگ سبز، رنگیست که خداوند برای عموم طبیعت و فرش زمین و آسمان آنرا انتخاب کرده است. پس حتماً این رنگ بهترین است».

۶۰. استاد سیاف بزدلی، انتقام و بی مروتی را سخت بد می بیند. در برابر کسانی که به او جفا میکنند، نهایت جانب مروت را به کار میگیرد و در همچون موارد همیشه این گفته پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم را میخواند: «التمس لأخیک عذرا… الحدیث» (برای خطای برادر مسلمانت عذری را در نظر بگیر).

۶۱. استاد سیاف از ظاهرش هیچگاه نمی توان همه جوانب شخصیت او را شناخت، مگر اینکه دوامدار و هوشیارانه با او زندگی کنی.

۶۲. استاد سیاف در راه رفتن بسیار با وقار و باتمکین است و با قدمهای سنگین راه می رود و گویی زمین در زیر پایش نرم است و فرو می رود. قدم های سنگین و هموار می بردارد.

۶۳. استاد سیاف در حالات بیکاری و خلوت همیشه زیر لب ذکر می کند و دعا میخواند و در این هنگام دو انگشت سبابه و ابهام خود را با هم مالش می دهد و برآمد می دمد.

۶۴. استاد سیاف به بازی های سپورتی علاقه دارد و از همه بیشتر پنگ پانگ یا (تنس تیبل) و (بیت منتون) بازی می کند.

۶۵. استاد سیاف آنقدر با تمکین، مستغنی و باوقار است که در مقابل هیچ نوع پدیده مادی و پول از جا در نمی رود. بسا اوقات در برابر پیشنهاد بعضی از کشورها که نظر مساعد به استاد سیاف نداشتند ولی بعدها خواستند او را از راه پول و مادیات تطمیع کنند، جواب بسیار مؤدبانه و رد داده است.

۶۶. استاد سیاف همیشه میگوید: «پولهای جهاد از آن ملت است و در دسترس ما قرار دارد و به اجتهاد اسلامی خود در جای مناسب آن را به مصرف میرسانیم».

۶۷. استاد سیاف هیچگاه منافع افغانستان را با هیچ جهتی معامله نکرد و با گرفتن موقف درست، اسلامی و اصولی، اکثر دوستان خود را از دست داد.

۶۸. استاد سیاف بسیار مهربان و در عین حال عیار، کاکه و جوانمرد است و دست بسیار باز دارد.

۶۹. استاد سیاف انسانی است که رازش را به جز از خودش کسی نمیداند. مگر اینکه خود او ضرورت پندارد و آنرا مکشوف سازد.

۷۰. اگر همه مراکز مطالعات استراتیژیک جهان گرد هم آیند تا استاد سیاف را در حرفی، سیستمی و … محصور و ناچار کنند یا او را فریب بدهند با دشواری روبرو میشوند زیرا او در پهلوی دقت، توکل به الله دارد و این کار بارها تجربه شده است.

۷۱. استاد سیاف از تاریخ، جغرافیه، اقوام و زبان های افغانستان شناخت کافی و دقیق دارد.

۷۲. استاد سیاف یگانه رهبر و کاندیدی است که سمبول وحدت ملی میباشد و همه اقوام را از آن خود میداند.

۷۳. استاد سیاف در سخنان و عمل خود قاطع و صریح است و هیچگاه بر سر منافع ملی و دینی معامله نکرده و انشاءالله که در آینده هم نمیکند.

۷۴. استاد سیاف با قاطعیتی که دارد یگانه کاندیدی است که می تواند در برابر دشمنان دین و وطن مردانه وار ایستاده شود و امنیت بیاورد.

۷۵. استاد سیاف به حقوق بشر، حقوق زن، آزادی بیان در چوکات ارزشهای دینی و انسانی معتقد و متعهد است.

* هموطنان عزیز و گرانقدر!

رأی تان یک امانت دینی و ملی است آن را به اهلش بسپارید. پس شما از نگاه دین و شرع، به چه کسی رأی خود را می دهید؟

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com