خبر و دیدگاه

من چرا به دکتر عبدالله عبدالله رأِی می دهم؟

در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان برای اولین بار است که قدرت براساس انتخابات آزاد و رأی مستقیم مردم مطابق قانون اساسی از یک رئیس جمهور منتخب به رئیس جمهور منتخب دیگر انتقال می یابد و مردم این فرصت را پیدا می نمایند که با مشارکت در انتخابات ارادهء سیاسی خود را با انتخاب فرد مورد نظر خود تحقق بخشند. 

مردم افغانستان باید با درایت ودقت توطئه هایی را که به هدف هدایت ومهندسی انتخابات در مسیرمنحرف و به جهت کنترول و تسلط قدرت به نشانه ای خاصی در جریان است خنثی نموده با تعقل و آگاهی کامل و بر اساس برنامهء کاندیدا با مطالعه دقیق از رأی و نظر خود در مشارکت سیاسی بهره ببرند.

من با توجه به شرایط حساس کشور و با مطالعه و شناخت از برنامه ها، کاراکتر، تجربه و ابعاد شخصیت سیاسی و اجتماعی دکترعبدالله عبدالله با توجه به نکات هفتگانهء ذیل به او رأی خواهم داد.

یکم: به اعتبار شعارها و برنامه ها ی انتخاباتی دکترعبدالله می توان به قاطعیت گفت: او تنها کاندیدی است که با درک شرایط کشور و ارادهء مردم افغانستان خواستار تغییر و اصلاحات اساسی درنوع نظام، اداره و مدیریت کشور مطابق قانون اساسی می باشد و انتخاب او یعنی پایان عصر فساد و حاکمیت فردی و سیستم به شدت متمرکزریاستی که حاصلی جز تمرکز قدرت در دست یک نفر نداشته است.

دوم: جهاد، مقاومت وعصردموکراسی در حیات سیاسی، فرهنگى و اجتماعى ما تنها حوادث تاریخى نبوده اند، بلکه زمینه ساز فرهنگ، تفکر و هویت سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصرمارا تشکیل می دهند. مدیریت کشور بدون درک درست و عمیق این تحولات نمی تواند در جامعه از مقبولیت و مشروعیت کامل برخوردار باشد و ما با توجه به شرایط افغانستان به کسی ضرورت داریم که در متن این تحولات بوده و درک درستی از کشور داشته باشد، دکترعبدالله از این امتیاز برخوردار است.

سوم: افغانستان بعد از تجربهء جنگهای چهار دههء گذشته تازه به دوره ای جدید اعمار بنیان های دموکراتیک قدم گذاشته است، اما این بنیان ها لرزان و به شدت آسیب پذیر هستند، برای تحکیم پایه های نهاد های مدنی، احزاب سیاسی و نهال نوپای دموکراسى که در کشور ما به قیام وقوام و ثبات نرسیده و هنوز برگ و بار و شگوفه نبسته است به مدیریت آرام، متین، قاطع وبا اعتماد به نفس ضرورت داریم ومن با توجه به شناخت بیش ازدو دهه ای که با دکترعبدالله دارم این برجستگی ها را با توجه به مقایسه ای او با دیگر کاندیدا ی ریاست جمهوری حاضردر او برجسته تر می بینم.

چهارم: چه ما بپذیریم یانه؟ در هر کشورى بنا به تحولاتی سیاسی، شرایط اجتماعی و بستر تحولات و حوادث تاریخی نقاط جغرافیایى تأثیرگذاری وجود دارند که اگر به آنها توجه نشود می توانند چالش زا و بحران آفرین باشند! دکتر عبدالله با توجه به زادگاه و خاستگاه اش قویا ازاین امتیاز برخورداراست.

پنجم: متأسفانه در جریان تحولات چهار دههء گذشته و ضعیت در افغانستان بسیار قوم محور فرد محور، جغرافیا محور و مذهب محورشده است، با توجه به شخصیت فردى و تعلق اش از نظر تشکیلاتى و اجتماعی من او را بهترین گزینه برای عبور به سوی جامعه ای شهروند مدار، قانون گرا و دموکراتیک محورمی دانم. تقویت نهاد های مدنی، احزاب سیاسی، مطبوعات و رسانه های آزاد، ایجاد دولت پاسخگو و مسوول به عنوان پایه های دموکراسی از اولویت های جامعه ای ما محسوب می شود و باتوجه به برنامه ها و شعار های انتخاباتی، دکتر عبدالله می تواند این مهم را برآورده سازد.

ششم: یکی از نگرانی های مردم افغانستان فاسد بودن، ثروت اندوزی و اشتراک شخصیت های سیاسی در باند های مافیایی اقتصاد، و ظن دست داشتن آنها در تجارت مواد مخدر، زمین خواری و اختلاس های گسترده است.
من شخصا به کسی می خواهم رأی بدهم که در این شبکه ها اشتراک نداشته و مشهور و متهم به فساد نباشد تا بتواند به تقاضای جدی مردم افغانستان که مبارزهء قاطع با فساد های گسترده می باشد با اتخاذ تدابیر قانونی جلو مافیای تباه کننده را بگیرد و با ایجاد دولت پاسخگو و عدالت گستر زمینهء توزیع عادلانهء ثروت مساعد شود و رفع فاصله ای وحشتناک طبقاتی که برآمده از فساد و ناتوانی دولت است نابود گردد. 

هفتم: ما با توجه به موقعیت استراتیژیک، ژئوپولیتک و جغرافیایی افغانستان به اتخاذ سیاست موازنه ای مثبت میان همسایگان، کشورهای عربی و جهان غرب ضرورت داریم، از آنجا که خطوط اساسی سیاست خارجی بر عهده ای رئیس جمهوری می باشد کسی باید این سکان را هدایت نماید که هم شناخت کامل داشته باشد و هم تجربه ای کافی و هم خودش شخصیت شناخته شده در سطح بین المللی باشد واین ویژیگی ها را من در کاندید مورد نظرم می بینم و با اتکاء به همین دلائیل به او رأی می دهم و او را دربرابر رأیی که می دهم پاسخگو خواهم دانست.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا