خبر و دیدگاه

میدویدوف افغانستان مشخص شد

سر انجام پس از چند هفته  بحث ها و رایزنی ها میان نمایندگان زلمی رسول و قیوم کرزی در جرگه موسوم به “قندهاری ها” در کابل در تحت حمایت مستقیم رییس جمهور حامد کرزی، قیوم کرزی از نامزدی خود به نفع زلمی رسول منصرف شد. این درحالی بود که هفته قبل قیوم کرزی پس از آنکه طرفین به نتیجه نرسیدند، اعلام نمود که از نامزدی خود به نفع هیچ کاندیدی نمی گذرد. اما به نظر می رسد که فشار حامد کرزی وی را وادار به این ساخته است. چنانچه حامد کرزی بلا فاصله از کناره گیری برادرش به نفع زلمی رسول استقبال کرده است.

کرزی کناره گیری برادرش را  کمک به برگزاری انتخابات بهتر و سالم سال پیش رو می شمارد. افزون بر آن وی این کار را برای جلوگیری از دخالت احتمالی خارجی ها در روند انتخابات  نامیده است.

هر چند کرزی بطور رسمی از کناره گیری برادرش به نفع زلمی رسول انکار می کند، ولی  واقعیت اینست که کرزی در میان کاندیدان دولتی از مدتها قبل کاندید مورد نظرش را انتخاب کرده بود و با کاندیدان دیگر از استاد سیاف تا غنی احمدزی بازی می نمود.

 پس از ماه ها حدس و گمانه زنی ها  حالا مشخص شده است آن وعده ای را که کرزی در اجلاس شانگهای به پوتین   در مورد میدویدوف افغانستان”زلمی رسول” داده بود،  اینک به واقعیت نزدیک میشود. به نظر می رسد که با کناره گیری قیوم کرزی و احتمالاً کناره گیری نامزدان دولتی دیگر در آینده در تحت فرمان رییس جمهور به نفع جناب زلمی رسول تیم ایشان را که مدعی ” اعتدال” است، “نا متعادل”  ساخته و بحیث ابزار “کرزی ها” تبدیل خواهد کرد. بدین ترتیب زلمی رسول بحیث نامزد منسوب به “سرداران درانی قندهار” وارد بازی قدرت در افغانستان شده است.

پرسش اساسی این است که با مشخص شدن نامزد مورد نظر ارگ  آرایش انتخاباتی را چگونه می توان تعریف نمود؟

واقعیت اینست که کرزی از مدت ها قبل در نظر داشته است با استفاده از تمام وسایل مشروع و نا مشروع چال پوتین-میدویدوف روسیه را در افغانستان بازی نموده، با معرفی یک نامزد ضعیف از لحاظ پایگاه اجتماعی و نرم طبعیت بحیث ابزار نه تنها خانواده کرزی ها ، بلکه تکیه گاه درانی های قندهار قدرت را در کشور مورثی سازد.

 کرزی با استفاده از ابزار های دست داشته دولتی و قبیلوی در نظر دارد کاندید مورد نظرش را در موقعیت برتر نسبت به رقبای وی قرار دهد. اما باوصف حمایت گسترده کرزی و ایجاد اتحاد های انتخاباتی اخیر، آرایش انتخاباتی هنوز به نفع  زلمی رسول به نظر نمی رسد. ازین رو بسیاری ها باور دارند که زلمی رسول به مشکل می تواند بدون تقلب برنده انتخابات پیش رو شود.

اما با مشخص شدن زلمی رسول کاندید ارگ و منسوب به قبایل درانی آرایش انتخاباتی به ضرر کاندید پیشرو غلجایی ها نظیر داکتر غنی احمدزی  تغییر خورده است. این در حالی بودغنی احمدزی که از جمله چهار ” داکتران امریکایی بدون سرحد” مثل زلمی خلیلزاد، انورالحق احدی و جلالی منسوب به قبایل کوچی غلجایی شمرده میشد، تصور می کرد که وی یگانه نامزد محبوب و مورد حمایت کرزی است. به همین دلیل بود که جنرال دوستم به دستور ترکیه  و سرور دانش با مشورت استاد خلیلی به امید حمایت کرزی در تیم غنی احمدزی قرار گرفتند. حالا به نظر می رسد که با مشخص شدن زلمی رسول بحیث کاندید مورد حمایت کرزی نامزد “داکتران غلجایی امریکایی بدون سرحد” و معاون اول و دوم ایشان سخت مایوس شده و باخت شان را در انتخابات حتمی می بینند.

بدین ترتیب در انتخابات پیش رو رقابت اصلی میان کاندید ارگ زلمی رسول و داکتر عبدالله خواهد بود. حالا تصمیم به داکتر عبدالله است که تسلیم به تقلب میشود و با چشم گریان باری دیگر میدان را به تقلب سالاران رها می کند و یا با تقلب و تقلب سالاران مبارزه می کند؟

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا