خانه » خبر و دیدگاه » امارت پیروزى ودولت ناکامى خود را اعلان نمود!

امارت پیروزى ودولت ناکامى خود را اعلان نمود!

taliban_pakmap

وقتیکه ده سال پیش به تاریخ یازده هم سپتامبر سال ٢٠٠١ میلادى یک سلسله عملیات جان نثارى بالاى مراکز مهم نظامى و تجارتى امریکا صورت گرفت و مسؤولیت این حملات به دوش تنظیم جهادی القاعده مقیم افغانستان انداخته شد، با وجودیکه رهبر این تنظیم شیخ اسامه رحمه الله در آن  وقت از قبول کردن مسئولیت حملات مذکور اباء ورزید، و امارت اسلامى افغانستان هم به دور خود با انکار هر نوع دست داشتن در عملیات مذکورآمادگى هر نوع کمک را در راه تحیقیقات در این مورد اظهار داشت، مشروط بر این که منافى با منافع علیاى ملى و اسلامى کشور ما نباشد.

لیکن بنابر اطلاعات بعضى منابع معتمد حکومت امریکا از یک سال بدینسو مصروف طرح ریزى پلان و آمادگى نظامى براى هجوم وسیع بالاى کشور عزیز ما بود، و چونکه حملات یاده شده یک ممد خوبى براى آماده کردن افکار عامه ملت امریکا در مورد  تجاوز بر کشور ما بود، لهذا به خاطر استفاده از همین چانس طلایى دولت امریکا به خلاف همه موازین با کمال غرور از انجام هرگونه مذاکرات مستقیم با طالبان در مورد موضوع مذکور انکار کرد، به دلیل اینکه آنها امارت اسلامى را به رسمیت نمى شناسد!

عجیبه عقل و منطق! از افغانهاى غیور میخواهد که مانند شیخ اسامه یک قهرمان و دوست صمیمى آنها که در طول جهاد در مقابل روسها دوش بادوش همراى آنها در یک صف ویک سنگر با جان ومال فراوانى خود جهاد کرده اند، به امریکا تسلیم کنند، ولبکن مذاکرات را و در مورد همین مساله با دولت پاکستان انجام میدهد، دولت مزدورى که در مقابل زورگویى قدرت مندان از انجام دادن هیچ عمل دریغ نمى کند!

جاى بسا شکر است که مسئولین امارت اسلامى عاشقان حکومت و چوکى نبودند، بلکه اشخاص نهایت غیور، ثابت قدم، وفادار به آرمانهاى بیش از یک و نیم ملیون شهداى گلگون کفن میهن، و پابند همه اصول اسلامى و ملى کشور بودند، و هیچگاه آماده انجام عملى نمى شدند که تشخص ملى و اسلامى کشور ما را مورد سوال قرار دهد، لهذا به فدا کردن جان، مال وقدرت خود آماده شدند ولکن از انجام هر آن عملى به صورت قاطع و جدى انکار کردند که در آینده باعث شرم و ننگ براى افغانهاى غیور میشود.

دولت آمریکا و متحدینش آماده گیهاى جنگى از پیش و بطور پنهان شروع کرده خود را  دیگر هم شدت بخشید، و بسبب بسا ترس و بیمى که از طالبان  داشتند به شکلى آمادگى وسیعى را میگرفتند که گویا بالاى یک کشورى، که مثل خود شان داراى تکنالوجى و اسلحه هاى مدرن میباشد، حمله مى ورزند!

در پهلوى آماده گیهاى نظامى، دولت امریکا، متحدین خارجى او و چاکراى افغانى اش دست به یک سلسله تبلیغات زهراگینى زدند و میخواستند که طالبان را از توانمندیهاى نظامى امریکا بترسانند تا از جنگ دست بردارند و بدون مقاومت تسلیم شوند، به اندزه یى تبلیغات کردند که تعدادى زیادى از مردم فکر میکردند که حالا طالبان راه دیگرى ندارند، یا تسلیم میشوند و یا همه شان خوراک گرگان کوها میشوند!

بالآخره به تاریخ هفتم ماه اکتوبر همین سال ائتلاف صلیبیان جهان په سرکردگى امریکا در نیمه شب بالاى حریم مقدس میهن عزیز ما یورش وحشیانه خود را آغاز کردند و به خلاف همه اصول شناخته شده جهان بمب هاى قسما قسم را مثل بارش بالاى کشور عزیز ما باریدند.

باز هم الحمد لله که مجاهدین و مسئولین دلیر امارت اسلامى ما و خصوصا عالیقدر امیر المؤمنین -حفظه الله- در همچو حالت ترس و بیم مثل کوها به جاى خود ثابت و استوار ماندند و از موقف دلیرمندانه اولى خود یک سانتى هم عقب نشینى نکردند، و به خلاف همه پیش بینى هاى دوست و دشمن با کمال جرات و شجاعت در مقابل حملات هوایى صلیبیها و حملات زمینى نوکران وچاکران افغانى آنها در حدود سی وشش روز مقاومت دلیرمندانه اى را کردند که همه مردم دنیا را به حیرت در آورند!

طالبان با کمال غیرت مقاومت شدیدى را کردند، لیکن شاید اراده الله مقتدر وتوانا مى بود که این لشکر پاک اسلام آهسته آهسته به عقب بروند و بالآخره کشور یک بار دیگر در دست دزدان دیرینه وحالا نوکران حلقه بگوش امریکا بیفتد، شاید الله پاک خواسته باشد که از یک سو آن مدعیان دروغین جهاد را امتحان کند که تا حالا به ضد طالبان باین بهانه مى جنگیدند که گویا طالبان به زعم آنها لشکر امریکا میباشد، و از سوى دیگر غرور امریکا را به واسطه افغانها تحت قیادت طالبان بشکند و بالآخره یک بار دیگر زمام امور کشور را طالبان منحیث فاتحان امریکا به دست بگیرند که در آینده کدام زورگوى دیگرى جهان به طرف آنها به چشم بد نگاه کردن نتواند.

در روزهاى نزیک به آغاز تجاوز وحشیانه امریکا، خادم اسلام جناب عالیقدر امیر المؤمنین یک سخن پرمحتواى را اظهار داشت که به گفته یک عالم مشهور عربستان سعودى عقیده اسلامى را به گونه عملى و در یک جمله بسیط به تمام مسلمانان جهان به شکلى تدریس کرد که متخصصین و مدرسین عقیده در صدها سال آن را نتوانسته بودند، فضیلتمآب فرمودند: ((از یک سو امریکا ما را به شکست وعید میدهد، و از سوى دیگر الله پاک ما را وعده نصرت داده اند، پس ما منتظر میباشیم که کدام وعده تحقق میابد، وقسم به الله، که هر گز تحقق نمى یابد مگر وعده الله پاک.

در آن زمان بعض نویسنده ها و تحلیگران ضعیف ایمان این فرموده ایشان را به مسخره میگرفتند، ومیگفتند که او تا حالى توانمندیهاى امریکا را درک نه کرده و اصلا او نمى تواند که درک کند!

امروز که از آن تجاوز وحشیانه ده سال میگذرد این است تقریبا تمام صاحب نظران، دوست و دشمن به این نتیجه رسیده اند که حالا همان وعده نصرت الله پاک تحقق یافته است و این است امریکاى خونخوار روبه شکست سرتاسرى میباشد، نزدیک است که مجاهدین دلیر امارت اسلامى تحت قیادت دلیرمندانه همان امیر المؤمنین متوکل على الله دامنه وحشت و بربریت صلیبی را از میهن عزیز ما بردارند، ویک بار دیگر کشور را با پیاده کردن نظام عدل و رحمت  و پر از برکت شریعت اسلامى مزین سازند.

به مناسبت فرارسیدن دهمین سالگرد تجاوز امریکا بر حریم پاک افغانستان امارت اسلامی ودولت کابل و باداران خارجى دولت اظهاراتى را کردند که گفته عنوان این مقاله (امارت پیروزى و دولت ناکامى خود را اعلان نمود) را خود بخود ثابت میسازد، امارت اسلامی به همین مناسبت یک اعلامیه را در سایت انترنیتى خود پخش کرده اند و در آن از پیروزى خود در ده سال گذشته یاد آورى کرده اند و در آینده نزدیک تمناى پیروزى کامل و سرتاسرى را اظهار داشتند، در بخش آخرى این اعلامیه آمده است: ((الحمد لله که مجاهدین با وسایل بسیار ابتدائی وناچیز اما با عزم و توکل راسخ ، مبارزه و جهادشان را برعلیه دشمن ادامه دادند ، عملیات جهادی شان را بتدریج وسیع نمودند ، در مقابل دشمن خود از تاکتیک های مختلف کار گرفته و قربانی های بیدریغی دادند که در نتیجه آن دشمنی را که برای اشغال همیشگی آمده بود به این امر مجبور نمودند که در مورد بیرون رفتن و عقب نشینی از این کشور غورو فکر نماید .

حال که از شروع تجاوز متکبرانه امریکا ده سال میگذرد، در حالات، موازنه های نظامی، استراتیژی ها و افکار عمومی تغییرات اساسی رونما گشته است و ملت ها و صاحب نظران حقیقت بین در سطح جهان به این باور اند که باقی ماندن عساکر امریکایی در افغانستان، برای آنان علاوه از مصارف اضافی ، ناکامی و شرمندگی دیگر هیچ نتیجه ای نخواهد داشت .

اینکه  ده سال از جهاد سربلند ملت افغان برعلیه اشغال امریکایی می گذرد ، به ملت افغان خاطر نشان می سازیم که مانند ده سال گذشته نصرت الله جل جلاله همچنان با ماست ، اگر ما بحبل الله و ریسمان الهی چنگ زده و از نفاق، اختلاف، عجب و دیگر امراض مهلک خویش را محفوظ نگه بداریم ان شاء الله آن روز دور نیست که با نصرت الهی دشمن را مجبور به خروج وفرار کامل از افغانستان بکنیم)

در همین مورد کرزى رئیس اداره اجیر کابل در ضمن بیانه خود از ناکامى و شکست خود وهمراهان متجاوز اش به صراحت یاد آورى کرد، وگفت: “ما در بخش آوردن امینت به افغانها سخت شکست خورده ایم و ناکام هستیم، و در این ناکامى متحدین بین المللى ما همراى ما مکمل شریک هستند.”

همچنان اوباما به مناسبت همین روز در ضمن سخرانی خود از پیروزى هاى خود در برابر تنظیم القاعده یاد آورى کرده اند و در مورد افغانستان گفته اند که تا حالا ما چالش هاى بیسارى را پیش رو داریم!

بسیارى از تحلیگران به این باور اند که بافشارى اوباما در سخنرانیهاى اخیرش به پیروزیهاى آنها در برابر القاعده نشاندهى این امر را میکند که اوبه این ترتیب میخواهد که از یک سو ملت خود را از دست آوردهاى مهم طالبان غافل سازند، و از طرف دیگر به آنها خاطر نشان سازد که ما هدف عمده خود را، که از بین بردن تنظیم القاعده بود، نه طالبان، بدست آوردیم، و به این ترتیب اومى کوشد که براى شکست وگریخت آینده نیروهاى آنها از افغانستان اذهان ملت خود را تا یک آندازه آماده کند، وخود را از ملامتى آنها نجات دهد.

همچنان یک قوماندان سابقه امریکا در افغانستان جنرال مککریستل در مورد ناکامى دولت خود میگوید: دیدگاه آمریکا در هنگام حمله به افغانستان به شکل «وحشت آوری ساده انگارانه بود. اکنون نیز پس از گذشت ۱۰ سال به آن حد از دانش در خصوص افغانستان نرسیده است که بتواند جنگ را به نتیجه برساند.

این جنرال متقاعد ارتش آمریکا در ادامه تصریح کرد که نیروهای ارتش آمریکا به همراه متحدان خود از ناتو تنها به اندکی بیش از ۵۰ درصد از اهداف خود در افغانستان دست یافته اند.

همچنان رابرت گیتس وزیر دفاع اسبق امریکا سال گذشته در حین دیدار آخرى خود از یک انستیتیوت حربى در امریکا در ضمن سخنرانى خود گفت: “سخن آخرى وتوصیه من به شما  این است که باید در آیند باید متوجه باشیم، کسانیکه به حکومت مشوره جنگ مثل مشوره جنگ افغانستان میدهند باید اولتر اعصاب آنها معاینه شود که کدام مشکلى نداشته باشد… نامبرده افزود: مشوره جنگ کنونى افغانستان را یک عده جنرالان پایین رتبه به رئیس جمهور بوش دادند که حالا راه بیرون رفت از این مشکل از همه ما گم است!”

با مطالعه اوضاع ده سال گذشته کشور، از روزهاى اول تجاوز تا امروز، و با در نظر داشت این اظهارات اخیر طالبان، کرزى، اوباما، مککریستل و گیتس وبا در نظر گرفتن اوضاع کنونى و روزمره کشور گفته میتوانیم که اشغال دایمى میهن ما توسط قواى اجنبى و اجیران ذلیل شان یک امر کاملا امکان ناپذیر و محال است، و عنقریب حکومت آینده افغانستان امارت اسلامى و تحت قیادت طالبان میباشد.

و با استفاده از این فرصت من (نویسنده مقاله) از همین حالا به همه هموطنان غیور ومسلمان خود قیام امارت اسلامى آینده کشور را تبریک میگویم، از الله قادر وتوانا میخواهم که هر چه زود تر این ارمان ملت قهرمان ما را بر آورده سازد و با قیام نظام عادل و پر از برکت شریعت اسلامی زخم هاى ملت رنجدیده مارا التیام بخشد.

و ما ذلک على الله بعزیز.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com