خانه » خبر و دیدگاه » طرح ترور کرزی دروغ است

طرح ترور کرزی دروغ است

hamidkarzai_smiling

پخش خبر طرح ترور یا سؤ قصد به جان حامد کرزی از جانب حکومت حیله یی است که می خواهند شعله نارضایتی طرفداران پروفیسور برهان الدین ربانی را خاموش، ترحم مردم را بطرف کرزی جلب و افکار عامه را از سؤ ظن دست داشتن کرزی در قتل رهبر جمعیت اسلامی مغشوش نمایند. افراد دستگیر شده در سؤ قصد کرزی به شکل تقلبی آماده شده اند که در اجرای این درامه دروغین نقش بازی کنند.

من اسناد ندارم که این ادعای خود را تثبیت نمایم. ولی به در تقلب این سو قصد مطمین هستم که این اطمینان من بر پایه دلیل و منطق استوار است که ذیلا تقدیم میدارم:

١. خبری را که رسانه های وابسته به کرزی “سؤ قصد” و قصر نشینان کرزی “طرح ترور” قلمداد کرده اند، نه طرح ترور است، نه هم سو قصد. بخاطر واضح ساختن این موضوع ، سؤ قصد در قتل را تعریف و توضیح می نمایم. : زمانیکه اجرا کننده سو قصد در قتل، از نقطه نظر ذهنی قصد و نیت قتل کسی را داشته باشد و از نظر عینی عمل قتل را اجرا کرده باشد. مثلا اگر وسیله قتل تفنگچه باشد، عمل فیر اجرا شده باشد ولی بنابر علل و موانع غیر قابل پیشبینی برای اجرا کننده، قربانی جان به سلامت می برد. همچنان این قضیه نمی تواند طرح ترور باشد، زیرا دلایل قوی بر دروغ بودن این قضیه موجود است. همه میدانند که کرزی وعده خلاف، درغگو، دسیسه ساز و همکار آی اس آی پاکستان است.

٢. آی اس آی پاکستان در اجرای پلان های خود بر ضد مردم افغانستان آنقدر عجله کرد که حالا همه مردم افغانستان و جهان متوجه فعالیت های تخریبکانه آن و رابطه تنگاتنک این دستگاه با حلقات حکومتی افغانستان شده است. قضیه تا آنجا رسیده است که حالا مردم میدانند که حامد کرزی به فرمان و دستور آی اس آی عمل می کند و همه جنایاتی که در این اواخر در افغانستان رخ داده کرزی و گروه وی در ریاست جمهوری شریک جرم هستند. حالا بخاطر خاموش ساختن آتش رسوایی درامه طرح ترور کرزی را طرح کرده اند که ذهن مردم را در دست داشتن وی در قتل های زنجیره یی مغشوش نمایند.

٣. شاید به بعضی از خواننده ها ناممکن به نظر آید که چطور ممکن است موجودیت شش نفر در قتل رییس جمهور را تقلب کرد؟ به فکر من این کار بسیار آسان است. نهاد های استخباراتی و دولتی که بتوانند افراد انتحاری را آماده کنند و به پای خود شان این افراد را به کام مرگ بفرستند، آیا نمی توانند یک درامه تقلبی را تهیه کنند؟ بدون شک می توانند. حتی ممکن است که این شکل جدید انتحار باشد که بخاطر فریب مردم ، نجات کرزی و تغییر وضعیتی که بعد از قتل پروفیسور ربانی بوجود آمده این شش نفر را آماده کرده اند که از تغییرات غیر قابل کنترول جلوگیری شود، تا پلان های آی اس آی و کرزی ناتکمیل نماند.

۴. دیده شود که حکومت در محاکمه افراد دستگیر شده چطور برخود می کند. ممکن است مورد عفو رییس جمهور قرار گیرند تا از یکطرف کرزی خود شخص خیرخواه ، با سخاوت و بزرگ و با مدارا معرفی کند و از طرف تمثیل گران این درامه را نجات بدهند و شاید هم متهمین را شدیدا مجازات کنند تا بر واقعیت بودن این درامه مهر تایید و تصدیق گذارند.

رژیم کرزی وقتی می تواند این موضوع را که طرح ترور کرزی تفلبی نیست، ثابت کند که محاکمه علنی دایر شود که اشتراک رسانه و مردم در آن آزاد باشد. در محاکمه علنی متهمین بدون فشار و شکنجه اعتراف کنند و جریان قضیه را با جزئیات آن بیان دارند، عاملین و سازمان دهنده های اصلی را معرفی کنند، شواهد و مدارک به رسانه ها و مردم نشان داده شود و معلومات مفصل شکل گیری قضیه طرح ترور کرزی از آغاز تا دستگیری متهمین بیان شود. در غیر آن کرزی باید به دروغ و خیانت خود اعتراف و از مقام ریاست جمهوری استعفا بدهد.

سوء قصد در یک زمان و مکان معیین صورت می گیرد که وزارت امنیت نگفت ساعت چند در کجا و چه سان سوء قصد به جان کرزی صورت گرفت و چگونه از پسته های تلاشی گذشته است، این سوء قصد از همان دست سناریوهای تیم حاکم است٠

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com