خانه » اخبار و گزارشات » از سوء قصد به جان “حامد کرزی” جلوگیرى به عمل آمد

از سوء قصد به جان “حامد کرزی” جلوگیرى به عمل آمد

به گزارش جاودان به نقل از آژانس خبرگزاری پژواک، به اتهام قصد ترور رییس جمهورب حامدکرزى شمارى از محصلین و یک استاد دانشگاه طبی کابل همراه با یک محافظ رئیس جمهور از سوی منسوبین ریاست عمومى امنیت ملی بازداشت شده اند.

 لطف الله مشعل سخنگوى ریاست عمومى امنیت روز گذشته (چارشنبه) در نشست خبرى با ابراز این مطلب گفت که افراد بازداشت شده گان اعضاى فعال شبکه القاعده و حقانى میباشند.

 موصوف گفت که این یک گروه تروریستى بین المللى بوده که ارتباط مستقیم با استخبارات کشورهاى همسایه داشته است .

 وى ازاین افراد بنام هاى داکتر ایمل حبیب باشنده ولایت میدان وردگ و استاد پوهنتون طبى کابل، پرویز مشهور به عبدالعزیز باشنده ولایت کابل و محصل پوهنتون سلام، عبدالحمید مشعل باشنده ولایت ننگرهار و محصل پوهنتون کابل، رحمت الله رامین باشنده ولایت سرپل و محصل پوهنتون طبى کابل و عبدالبشیر باشنده ولسوالى کوه بلند کاپیسا یاد آورى کرد.

 مشعل علاوه کرد که دراین قضیه محب الله احمدى باشنده قریه کرز ولایت کندهار و یکتن از محافظان رییس جمهور نیزشامل بوده که درطرح پلان ترورنمودن رییس جمهور با این گروه همکارى مى نمود.

 موصوف مى افزایدکه این شبکه بااستفاده ازانترنت وتکنالوژى پیشرفته مصروف حملات تخریبى وتروریستى به نفع شبکه القاعده بود.

 نامبرده گفت که اهداف مهم این شبکه ترور شخصیت هاى مهم، تثبیت مهمان خانه هاى خارجى، ترورکارمندان امنیت ملى در شهرکابل میباشد.

 وى خاطرنشان ساخت که داکترایمل حبیب سرگروپ این شبکه ارتباط مستقیم باحاجى بلال یکتن ازاعضاى مهم شبکه القاعده وحقانى در زندان بگرام وسیف الله تبعه یکى ازکشورهاى عربى داشت که از اسناد بدست آمده نشان میدهد که این گروه پلان حملات تروریستى درنیویارک و واشنگتن رانیزداشت.

 سخنگوى ریاست عمومى امنیت میگویدکه این شبکه به شمول افغانستان درکشورهاى دیگر نیز فعالیت هاى تروریستى وتخریبى را سازماندهى میکردند.

 او علاوه کردکه داکترایمل حبیب یکتن ازبازداشت شده گان درجریان اعترافات خود یاد آور شده است که در وزیرستان شمالى آموزش هاى تروریستى دیده است که بعداز فراگیرى تعلیمات دوباره به شهرکابل آمده و فعالیت هاى شان را انجام میدادند.

 ایمل دراعتراف خودیادآورشده است که وى مصروف دعوت وتنظیم جوانان دراین شبکه بوده است که راپورهاى کارى خود را توسط ایمیل به احمدبلال عضو شبکه القاعده در شهر پشاور پاکستان مى فرستاد.

 محب الله یکتن ازمحافظین رییس جمهورنیزدراعترافات خود گفته است که بااین گروه همکارى داشته واین گروه میخواستند به نحوى به داخل ریاست جمهورى وسفر هاى رییس جمهور به ولایات  نفوذ بکنند تاسوء قصدرا به جان رییس جمهورحامدکرزى انجام بدهند.

 سخنگوى ریاست عمومى امنیت ملى میگوید،اعضاى این شبکه افرادتحصیل کرده میباشندکه میتواندبهترازافراد بى سوادبه به اهداف شان برسند.

 وى مى افزایدکه این شبکه درسه گروه فعالیت داشت که بخش دعوت مربوط داکترایمل ،عبدالعزیزمسوول نظامى وعبدالحمیدمشعل مسوول مالى این گروپ را به عهده داشتند.

 مشعل گفت که ١۵٠ هزار دالر امریکایى در حساب این شبکه ازسوى شمارى ازموسسات بین المللى اضافه شده است که این موضوع نیز تحت تحقیق جدى قراردارد.


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com