خبر و دیدگاه

آغای کرزی، پاسخ بدهید!

rabbanifuneral_karzai

کشتار شخصیت های موثر و به ویژه آنهایی که استقلال فکری داشته و توانایی رهبری مردم را دارند، برنامه ییست که از مدتی بدینسو از سوی “دشمنان میهن” رویدست گرفته شده است. در راستای این برنامه تاکنون بلند قامتان زیادی به خاک افگنده شده اند که استاد برهان الدین ربانی رییس جمهور پیشین کشور، رییس شورای صلح افغانستان و رهبر مدبر جمعیت اسلامی افغانستان آخرین و بزرگترین شکار این دشمنان بوده اند.

پیش از شهادت استاد برهان الدین ربانی انجنیر محمدعمر والی و جنرال عبدالرحمن سیدخیلی قوماندان امنیۀ ولایت کندز، ملک زرین از شخصیت های مجاهد و با نفوذ ولایت کنر، جنرال خان محمد مجاهد قوماندن امنیۀ ولایت کندهار و احمدولی کرزی رییس شورای ولایتی کندهار و برادر حامد کرزی رییس جمهور کشور، جان محمد خان و هاشم وطنوال دو تن از شخصیت های ضد پاکستانی از ولایت ارزگان، جنرال محمد داوود داوود و جنرال شاهجهان نوری در ولایت تخار و همچنان جواد ضحاک رییس شورای ولایتی بامیان به شهادت رسیده اند. مسوولیت همۀ این جنایت ها را دولت جناب کرزی به “دشمنان وطن” نسبت داده اند. اما پرسش اینجاست که دولت کرزی درین راستا چه پالیسی یی دارد.

نخست این که دولت جناب کرزی این قتل های زنجیره یی را چگونه تعبیر می کند؟ آیا این کشتار ها را جنایتکاران و “دشمنان وطن” تنها به گونه سرگرمی انجام  میدهند، طبعیت شان اینست یا این که مقاصدی را هم دنبال می کنند. چرا که این ترور های شخصیت های مهم سیاسی را نشانه گرفته است. این مقاصد سیاسی کدام ها اند؟ از بین بردن شخصیت های سیاسی یی که اکثر شان سابقۀ کم و زیاد مقاومت در برابر طالبان و مخالفت در برابر مداخلات پاکستان دارند، در راستای کدام اهداف دراز مدت و کوتاه مدت “دشمنان وطن” است؟

دشمن به خاطر بدست آوردن اهداف سیاسی معینی دست به کشتار شخصیت های مهم سیاسی می زند. برنامۀ مشخص دولت برای مقابله با دشمن و دفاع از مردم و همچنین جلوگیری از رسیدن دشمن به اهدافی که ازین کشتار ها دارد چیست؟

کشتار شخصیت ها درین چند ماه اخیر کسانی را نشانه گرفته است یا به قوم تاجیک مربوط اند و یا سابقۀ همکاری با جبهۀ متحد ملی اسلامی برای نجات افغانستان را دارند؛ جبهه یی که پاکستانی ها آنرا با شیطنت تمام ایتلاف شمال خواندند تا کشور را عملاً به شمال و جنوب تقسیم کنند. همه کسانی که کشته شده اند مقاومتگران بوده اند.

به شهادت رساندن استاد ربانی جنبه های بیشتری از اهداف دشمن ازین کشتار را برملا می کند. جبهۀ مقاومت متشکل از شخصیت هایی از سراسر کشور بوده اند. آن جبهه یگانه تشکل با سابقه و گسترده بنیادیست که بیشترین تنوع قومی دران دیده می شود. دشمن استاد برهان الدین ربانی که شخصیت مدبر، کثیرالابعاد و دارای شخصیت معتدل و مسلمان بود و توانایی و اخلاص ثبوت شده و قابل اعتمادی در تحکیم روابط اقوام و روند های سیاسی گوناگون داشت را از ما گرفت. دشمن با این که چه هدفی را دنبال می کند؟ انتخاب استاد و انتخاب سران جبهۀ مقاومت خود دو پیام بسیار روشن را در کار نامۀ دشمن برملا می کند. یکی این که دشمن می خواهد راه هایی را که به همبستگی و وحدت همگانی مردم منجر شود ببندد و از سوی دیگر با نشانه رفتن تاجیکان بی اعتمادی هرچه بیشتر قومی را دامن بزند و کشور را به سوی یک جنگ خانگی تمام عیار بربنیاد تفاوت های زبانی و قومی سوق دهد.

درین میان ارگ ریاست جمهوری و مشاورین رنگارنگ آن نه تنها کاری برای خنثی ساختن برنامه های دشمن درین راستا نمی کند بلکه توسط مشاورین شناخته شده قومگرایی که در ارگ خانه کرده اند، همه روزه آب به آسیاب دشمن می ریزد. اگر مزاج و طبعیت برنامه هایی را که از درون ارگ به بیرون زا می زند بخواهیم دریابیم باید به برنامه  های رادیو تلویزیون ملی توجه کنیم. تلویزیون به اصطلاح ملی سراسر پشتو شده است و حتی زمانی که کسی به زبان فارسی صحبت می کند نوشته یی که در پای تصویر برای معرفی سخنگویان آورده می شود به زبان پشتوست. تلویزیون ملی با قوت تمام در راه انزجار آفرینی و کینه گستری قومی فعال است. فیصدی نا برابر و تحریک کنندۀ نشرات به زبان های پشتو و فارسی و توظیف هرچه بیشتر نطاقان پشتو زبان که بنیاد همه برنامه ها را پشتو ساخته فارسی را به حاشیه می کشند، از شگرد هاییست که پیش چشم مردم و با بیشرمی تمام روی دارند.

برنامه های رادیو تلویزیون مشتی است نمونه خروار از حرکت های نهایت خطرناک و زیان آوری که بنیاد همدلی و همگرایی ملی را از میان می برد.

سیاست فرهنگی دولت در قبال زبان پشتو و فارسی جانبدارانه بوده و حرکتیست غیر ملی که هیچگونه مبنای قبول شده در سطح کابینه و شورای ملی ندارد. این برنامه ها از سوی مشاورین ارگ تدوین و تطبیق می شود. همین برنامه ها خود ارتباط مستقیم با برنامه های “دشمنان وطن” دارد که در سوی دیگرو به نوع دیگر راه را برای نفاق ملی و رویارویی های قومی هموار می کند.

یک مطالعۀ عمیقتر از سابقه، پیوند و علایق مشاورین ارگ و همه کاره های بیرتبه و بی دفتر حکومت کرزی نشان می دهد که آنها مهره های دشمنان وطن اند که به گونۀ خزنده و تدریجی برنامه های نفاق و افتراق ملی را دامن می زنند. حرکت رسوایی آور و شرمناکی را که وزیر پیشین فرهنگ بار آورد نشانه دیگریست ازین حرکتها و شگفتی این که همین آدم مصلحت ناشناس و خودبین امروز در ارگ ریاست جمهوری مقام مهمی برای خود دست و پاکرده است.

کشتار شخصیت های مقاومتگر ملی و آنهایی که توانایی و سابقۀ کار مشترک با اقوام مختلف و گروه های سیاسی مختلف در کشور را دارند بخشی از برنامۀ بزرگیست که دشمن در همراهی با ستون پنجم خویش در ارگ و شاخه هایش در وزارتخانه ها و ارگان های نشراتی و تعلیمی تربیتی برای رسیدن به اهداف عمیق استراتیژیک خود رویدست دارد و پیوسته تطبیق می کند.

با ترور استاد ربانی و حالت به وجود آمدۀ پس ازان وضعیت به گونه ییست که با اندکترین حرکت و علیه یکی از سران ضد جبهۀ مقاومت آتشی در کشور برپا خواهد شد که خاموش کردنش از توانایی جناب کرزی به دور خواهد بود؛ به ویژه که شماری از اشخاص بیحوصله و احساساتی شعار “انتقام” سردادند و هرگزهم مشخص نساختند که انتقام از چه کسانی. مگر برای دشمنان وطن مشکل است که همچو حرکتی را نیز به سر برسانند و از آتش گرفتن کشور ما خود را به مراد برسانند؟

آیا حکومت جناب کرزی اقدامی رویدست دارد برای جلوگیری از تبعات ناشی از اوضاع به وجود آورده شده؟ آیا حکومت کرزی توانایی سیاسی و ملی یی را که با این موج ویرانگر رویارویی کند داشته است؟ آیا جناب کرزی که حکومتش به سه پارچه مجزا ازهم و بی اعتبار و بدون مشروعیت مبدل شده و شخص جناب شان درین مورد مسوول درجه اول هستند، می تواند چنان اجماع نیرومند ملی را ایجاد کنند که بتواند برنامه های دشمن را خنثی بسازد؟

جناب ولسمشر، مسوول درجه یک همۀ آنچه روی داده است و روی خواهد داد شمایید! به یاد بیاورید که استاد ربانی هم زمانی رییس جمهور بود و به یاد بیاورید که دشمن اگر به برادرتان رحم نکرد به شما هم رحم نخواهد کرد. استاد ربانی با نام نیک و در راه صلح و اخلاص به مردمش جهان فانی را وداع گفت، شما برای انجام کارتان چه سنجیده اید؟ همان دو خطی که پس از یک عمر برای شما بنویسند را چگونه رقم خواهید زد؟ 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا