خانه » خبر و دیدگاه » رازهای چندی از حادثه ۱۱ سپتامبر در امریکا

رازهای چندی از حادثه ۱۱ سپتامبر در امریکا

911_usconspiracy

چندی قبل در جریان مطالعه بعضی صفحات انترنتی صفحه را زیر عنوان ( واقعت ها را بدانید) مشاهده کردم درین صفحه نظرم به  موضوع جالبی زیر عنوان(  حیات سیاسی امریکا – قربانی مافیائی جهانی  سهئیونیسم) افتیده و بخود  حوصله دادم تا این موضوع  را مکملا تا اخیر بخوانم. در ین موضوع مطالب زیادی از جنایات مافیائی سهئیونیستی نوشته شده بود اما یک مطلب  را در رابطه به حادثه ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱ امریکا در یافتم  که سرنوشت کشور ما را به  خود گری داده ومن را وادار ساخت تا ان را ترجمه و به اگاهی شما  خوانندگان محترم  نیز برسانم.

می پردازم به ترجمه  نکات مهم اصل مطلب که نویسنده  ان را به تحریر دراورده است.

وقوع حادثه ۱۱ سپتمبر اغاز و ظهور یک فاجعه جهانی را نشان می دهد. درست قبول کنیم که هوا پیما ها عملا در اسمان خراش های امریکا اصابت  و انفجار نمودند. این همان چیزیست  مردم به تلویزیون دیدند که چطور اسمان خراش ها تخریب گردیند. مگر ان ها نشان دادند  که خود به خود  بزمین ریختند و در حالیکه ان ها بعد از اصابت کاملا  ارام به جای شان   ایستاده بودند.سوالات زیادی  در رابطه به این حادثه وجود دارد که دولت مرموز امریکا تا هنوز نخواسته و نمی خواهد به ان ها  جواب دهد.

سوالات:

۱-نظر به قوانین میدان های هوای امریکا  تمام مسافرین حین پرواز  فلمبرداری می شوند. کجاست این فلم ؟

 از کجا پیدا شد این همه ۱۹ مسافر نا راجستر شده عرب بداخل هوا پیما .  که ان ها را بداخل هواپیما برد ایا ان ها بودند و یا خیر ؟

۲-در امریکا سیستم اوپراتیفی  بنام شاهین جهانی وجود دارد و این سیستم موقعیکه خلبان ویاخدمه حالت غیر نورمال می داشته باشد اجازه می دهد که  اداره حرکت هوا پیما از زمین کنترول شود .

 ۳- چراهیچ یک از چهار هوا پیما علامت خطر ۷۷۰۰ را نداد که در هواپیما پرابلم بوجود امده. زیرا خلبان به هر حالت مو قع ان را دارد که بتواند دکمه خطر را  فشار دهد .

 ۴-نظر به دستورالعمل در صورت انحراف هوا پیمای ملکی از خط سیر  دفعتا به تعقیب ان ها  جنگندههای نظامی پرواز می کنند و این فورا از طرف دستپیچری  با فشار دکمه صورت می گیرد.و درچنین حالت  بار اول بودکه این کار در تاریخ امریکا صورت نگرفته بود و تنها هوانوردی بعد از یک ساعت در ختم حادثه دست به عمل شد.

 ۵- با وجودیکه در دور و بر این  حادثه ها هفت پایگاه نظامی قرار داشت و می توانستند  به موقع  هوا پیما ها ی ربوده شده را گرفتار کنند ولی هرگز این کار صورت نگرفت.

 ۶ –  تمام  فرودگاهای که  هواپیماهای ربوده شده از ان ها پرواز نموده تحت امنیت شرکت ها ی امنیتی  سهیونیستی بنام   ای ثی  تی ثی  قرار داشت.

 ۷- در اثر تحقیقاتیکه بتاریخ ۲۵فیبروری ۲۰۰۳صورت گرفت نشان داد که بداخل هواپیماهای ربوده شده  امکانات استفاده از تیلفون همرا نبود  ولی  بار ها از طرف رسانه های رسمی شنیده شد که گویا  از داخل هوا پیما تیلفون به بیرون  صورت گرفته است.

 ۸-  جبه ئ سیاه هر چهار هواپیما  پیدا شده بود ولی در هیچ کدام ان مدارک دیده نشد . این چطور بوده می تواند.

 ۹–ساکنین ایالت پنسلوانیا جایکه هواپیما  سقوط کرد می گویند که ان ها هواپیما ی مخصوص ریاکتیفی نظامی را دیدند و هم چنان بسیاری ان ها  صدای راکت را هم شنیدند. یکی از اشتراک کنندگان جنگ ویتنام می گوید که ان   کاملا دقیق صدای راکت را شنیده است.     

۱۰- فیلم صحبت های کارمندان اطفائیه ناگهان  محرم گردیده .بخاطریکه حریق تها در نقاط معین بود و اطفائیه ان را تحت کنترل اورده بود و و بعدا نفت سفید حریق گردید . مهم اینکه فیلم نشان می دهد اینکه کارمندان اطفائیه در اوایل انفجار تشویش ویا ترس از ریختن تعمیر ها نداشتند و لحظات بعد ان ها  سر وصدا کردند که گویا   انفجار  ازداخل  سرایت کرده است

۱۱-  بسیاری از خدمه اطفائیه  شهر نیئویارک که در خاموشی حادثه شرکت کرده بودند می گویند که این تعمیر ها از پاین تخریب گردیده اند. مگر به سخنان ان ها کسی موقع نمی دهد.

 ۱۲- موردی وجود دارد که معمار هنوز حیات این تعمیر ها اغای  آرنوف سویرسکی می گوید که حین طراحی  تعمیر ها حتی   مقاومت تصادم هواپیما های بوینگ ۷۶۷ در نظر گرفته شده است. و همه دیدند که  تعمیر ها  در جریان حادثه چطور مقاومت نمودند.

۱۳ – مورد دیگر اینکه تعمیر های تخریب شده  دو نی بلکه سه تعمیر بودند و سومی ان بنام  و تی ثی-۷ بوده و دولت امریکا ادعا می کند که  گویا این تعمیر از پاین حریق شده است اینکه چرا  معلوم نیست زیرا که به ان هیچ چیزی اصابت نکرده است . که ان را حریق کرده باشد و به خاطر چه؟ 

 ۱۴- ماهیت این انفجار می شد که  از مطالعه و تحقیقات قطعات باقی مانده  مشخص گردد.اما ان همه پارچه هاو مواد منفجر شده به کشور چین منتقل و هیچ اثری از ان ها گذاشته نشد. 

۱۵- کمیسیون غرض تحقیقات موضوع تقریبا بعد از یکسال  تشکیل داده شد   و رئیس ان  شخص ۸۰ ساله یهود بنام  گینری کیسنجر که دارای شهرت خاص به حیث مبلغ تند رو در حذف قانون اساسی امریکا می باشد تعین گردیده.و گفته می شود که این پلان هم توسط شخص وی ترتیب گردیده بود . و بعداهم محقق ویا فرد  تحقیق کننده این موضوع  در کمیسیون یک شخص یهود تعین گردیده  و این طور برداشت شده می تواند که تا  این موضوع  هم مثل  قضیه قتل رئیس جمهور   کینیدی برای همیش  دفن گردد.

۱۶- قبل و بعد از حادثه  اضافه از صد  اسرائیلی که  به عنوان  محصل زندگی می کردند و در اصل مصروف جمع اوری  اطلاعات  بوده دست گیر که بعدا تمام ا ن ها به اثر موافقه دولت اسرائیل و امریکا ازاد  گردیدند. یکی از مستنتقین سابقه   اف بی  ار  گفته که یاد کردن حرف از اسرائیل  بمعنی گذاشتن استعفا نامه  بالای میز می باشد.

۱۷ – شرکت اسرائیلی بنام  ادیگو  سیستیمس فقط  چند روز قبل از حادثه دفتر خودرا  به امریکا انتقال داد ه بود  و رسما اعتراف کرده که بعداز دوساعت از طریق انتر نت برایشان از احتمال حمله هوشدار داده شده بود.  و طوریکه از اطلاعات رسمی فهمیده می شود  تروریستها هنوز در(  بوستن) سوار  به هوا پیما  نشده بودند.

 ۱۷با وجودیکه شهر  نیویارک یکی از پر جمعیت ترین شهر های یهودی نشین دنیا بوده   که در ان  یهودیان بیش از خود اسرائیل زندگی می کنند و در بین قربانیان این حا دثه فقط یک یهود و بس . اطلاعات که بدست امده تمام ۴۰۰۰یهودی کار مند در ین تعمیرها تمام در شروع ماه سپتامبر  رخصت مریضی گرفته بودند.

۱۸- در حادثه تخریب قصر پنتاگون  در مجموع کدام هوا پیما دیده نشده بود. و علاوه از ان آن پایه تعمیر قصر که گفته شده که به ان اصابت صورت گرفته کاملا بدون  صدمه به جای خود ایستاده می باشد.

 سناریوی اصلی حادثه  را چنین بازگو مینمایند:

 در ۱۱سبتمبر ۲۰۰۱تلاش کودتای نافرجام از طرف رئیس جمهور وقت اغای جورج دبلیو بوش و تیم ان  بوقوع پیوست .  هدف از این تلاش ان بود  که درکشور امریکا یک حالت  اضطراری را اعلان نموده که تا بتوانند   قانون اساسی را تغیر داده و  با استفاده  از این حالت بتوانند زمینه مداخله مستقیم نظامی  امریکا را در شرق میانه و در مجموع در سر تاسرجهان فراهم سازند.

 ان ها  به خاطر اینکار تصمیم گرفتند تا ده پرواز  سرقت ساختگی بکار برندو از طریق ان ها  نقاط  مهم داخلی کشور را  هدف قرار داده تا به این وسیله  یک فضای  هیجان را  در داخل امریکا بوجود اورند و به این بهانه حالت اضطرار را اعلان نماییند.

ان هابرای اینکار  هواپیماهای ملکی که چند  سال قبل با سیستم پیشرفته و قیمتی ( شاهین جهانی )که اجازه می دهد هواپیما از کنترول پیلوت ویا خدمه خارج شده و نتوانند کدام کاری انجام دهند عیار  گردیده انتخاب نمودند.ارگان های محرم دستگاه امنیتی برای جابجائی این سیستم پیشرفته(شاهین جهانی )  تعمیر ۴۷ منزل و ت ث هفت را برگزیدند و  ان ها می دانستند که تصادم اول به تعمیرهای بلند منزل تجارت جهانی که یک بار در سال ۱۹۹۳م هدف تروریستان عرب قرار گرفته بودند صورت می گیرد.

 ارگان های امنیتی دقیقا می دانستند که درین حادثه کسی زنده نمی ماند و سرقت پرواز مطابق اسناد تهیه شده بنام عرب های تروریست که اصلا در هواپیما وجود ندارند  ختم می شود.

و امکان دارد که درین  پروازها  سفر  تعداد از عرب های  بی خبر بطور عمدی سازماندهی شده باشد و ان ها هم قربانیان حادثه گردیدند مثل دیگرمسافرین بی خبر هوا پیما ها .

 ارگان های محرمانه دستگاه امنیتی بسیار خوب می دانستند که تعمیر ها  کاملا مقاومت ضربه ئ هواپیما ها را دارند.که این موضوع در تحقیقات بعدی هم تایید گردیده بود. بناآ تلاش گردیده تا این مقاومت را  در نظر گرفته و پلان  انفجار های دیگری را طرح ریزی نمایند.

 در جریان حادثه به خاطر اینکه بتوانند به عجله به دیگر اهداف تعین شده رسیدگی کنند موقع ان را نداشتند که هواپیمای دیگری را به تعمیر بلند منزل  و ت ث  هفت که کاملا در کنار دو تعمیر دیگر تجارت جهانی قرار داشت بفرستند . زمانیکه کارمندان ضد حریق در محل حادثه قرار داشتند ان ها نقشه کنترول خاموش کردن حریق را از دست داده و این موضوع را به مقامات بالا اطلاع دادند حینیکه این اطلاعیه به ارگان های امنیتی رسید تصمیم گرفته شد که تعمیرها فورا انفجار داده شوند  و تا این موقع قسمیکه در فلم های تلویزیونی دیده می شد امید واری بودکه خساره  تنها از اثر حریق انفجار های بالای تعمیر ها بوده میتواند و بس.

 در جریان وقوع حادثه تمام ارتباطات زیر زمینی این تعمیر ها  بخصوص در تعمیر  وت ث ۷ که سیستم اداره کنترول هواپیما ها جابجا گردیده بود تخریب و  جریان برق قطع شده و باعث قطع فعالیت این سیستم گردیدکه در نیجه نمی دانستند در ادامه چه کار کنند.

تا انجایکه ان ها  شروع به دست کاری دو هاپیمای دیگر کردند اعلان نمودند که ان ها ربوده شده اند و ضرورت است که ان ها سر نگون گردند. اعلان گردید به اثر مقاومت مسافرین یک هواپیما در پنسلوانیا  سقوط  کرده است و هواپیمای دوم که در بحر سقوط کرد ه بود اعلان گردید که در پنتاگون از طرف این هواپیما راکت پرتاب گردیده در حالیکه شواهد وجود دارد که ساکنین پنسلوانیا  صدای راکت را شنیده و در ضمن هواپیما های نظامی  رابالای پنتا گون در حال پرواز دیدند.

 پس به همین اساس می توان گفت که  بعد از وقوع حادثه ۱۱سبتمبر  یک کو دتای دولتی ویا تغیرات عمده در امریکا برنامه ریزی گردیده بود.  درین حادثه طوطه گران می خواستند تصویر یک حمله گستر ده  را برای مردم امریکا  به نمایش بگذارند. واین کار را تا اندازه عملی نمودند.انها توانستند دو تعمیر بلند منزل شهر نیویارک را بزمین بریزند و برای جهانیان اعلان نمایند که ۱۳ هواپیمای دیگر دستگیر گردیده وهنوز حالت نامعلوم جریان دارد شاید بیشتر ازین باشد . درین موقع هیجانی اغای بوش رئیس جمهور وقت انتظار تخریبات بیشتر اهداف پلان شده را داشت. وبرای اینکه بتواند بطور ارام  عاملین حادثه را محکوم نماید پلان ملاقات اطفال یک مدرسه را از قبل سازماندهی  نموده بود.از وقوع حادثه برای بار اول مثل دیگر مردم از طریق تلویزین  اطلاع حاصل می کندو بار اول  میشنود که گویا در امریکا حملات صورت گرفته است .

 اغای بوش درین موقع در ایالت فلوریدا که فرمانده این ایالت برادر اصلی اغای بوش بنام  جیب بوش میباشد قرار داشت . جالب اینکه اغای جیب بوش بتاریخ ۷سپتامبر غرض جلوگیری از بی نظمی عامه ویا حوادث طبعی اعلان تعلیمات بسیچ گارد ملی ایالت را نموده بود.ایا فکر می کنید  این تصادفی بود باشد ؟

تماما کسانیکه در امریکا به دوران بوش تعلق دارند اشنائی کامل به فیلم بنام جهنم قوی دارند .درین فلم حریق شدن همین اسمان خراش ها  شروع می شود  و در تمام فیلم این اسمان خراش ها می سوزند تا به خاکستر شدن.

مگراین اسمان خراش های حقیقی تا اخر نسوختند و کارمندا ن ضد حریق می توانستند در مدت یک ساعت کاملا  ان ها را خاموش نمایند.بناا  تصمیم گرفته شد  که هر چه عاجل ان ها  انفجار داده شوند .در ین موقع تعدادحمله اطفائیه در حدود ۳۵۰ نفر بود و هنوز هم تعداد زیادی در حالت امدن بودند.

اغای بوش به علت عملی نشدن عملیات های پلان شده بصورت مکمل و ترس ازینکه مبا دا به شری دچار گردد  خیلی ناراحت تلاش داشت به هر طرف در سراسر امریکا سفر های انجام دهد .با لاخره متوجه به پلان های عملی شده گردید و بعداز  مطمئن شدن از عملیات های انجام شده و کنترول از حالت موجود  با جهانیان اعلان جنگ  نمود.

بعد از چند هفته زیر فشار هاو سرو صدا های زیاد یک پاکت  قوانینی را زیر نام (میهن پرستی ۱) که  باعث محدود شدن یک سلسله ازادی های شهروندان امریکا می گردد از طرف کنگره امریکا به اتفاق اراه به تصویب رسانیدند.همچنان در نظر دارند و تلاش های در جریان است که پاکت قوانین (میهن پرستی ۲) را نیز بتصویب برسانند.     

ارگان های امنیتی در جریان ۱۷ساعت  توانستند  ابتدا با حریق دادن و بعدا انفجار دادن  تعمیر( و ت ث ۷) تمام اسناد و مدارک بشمول سیستم مرکزی کنترول هوا پیما هابنام (شاهین ) را از بین ببرند.

بعد ازین همه مقامات دولتی امریکا شروع  به ریختاندن اشک تمساح  و  سر دادن ثرود های نظامی و میهنیی نموده ومردم را وادار ساختند تا با دستان خود باقی مانده های رادیو اکتیف را جمع اوری نموده و حتی هیچکس جرئت پرسیدن موجودیت رادیو اکتیف را نکند.

شب و روزدر سراسر کشورتلاش صورت گرفت تا همه مواد که باعث اثبات جرم و  جنایت شایع  مقامات  می گردید از بین برده و به خارج از کشور انتقال داده شود. با وجودیکه از خاصیت اهن ویامیتال می شد که ماهیت اصلی انفجار ها مشخص گردد.

هرگاه در اینده کدام موقعیکه به اثر شدت جنگ های تجاوز گران مقامات امریکی  ویا با  اجرا در اوردن ویا عملی ساختن پاکت قوانین ضد قانون اساسی(میهن پرستی۲)  مشکلات بوجود اید.باید که انتظار قسمت دوم سناروی فلم(مرد خشن۲)را داشت.در مجموع  سناروی نه انقدر تند ویا قوی  قسمیکه  در بسیاری از فیلم های جنگی نشان داده می شود.ارگان های امنیتی نظر به ضرورت خود فقط ناروی فلم های هالیود را مقابل خود  قرار دادند.

در اخیرسال های ۱۹۶۰ م در اتحاد شوروی یکی از اولین سریال های تلویزیونی بنام (همه مردان شاه) از کتاب یکی از نویسندگان امریکائی بنمایش گذاشتاه شده بود.درین فلم هنر مندی بنام  گیورگی ژیونوف رول عمده رئیس جمهور امریکا را بازی نموده است.وداستان فیلم اینستکه رئیس جمهور امریکا   ژیونوف بخاطر تغیر اوردن در قانون اساسی و اوردن تغیرات عمده در کشور حالت هیجانی و بحرانی را بطور عمدی بوجود می اورد. مگر درین فیلم  در اخیر این موضوع افشا می گردد.پس معلوم می شود که امریکائی هادر گذشته ها به چنین سناریو ها اشنائی دارند .

 تبصره مختصر                                                                                                                                                                    

با در نظر داشت وقایع چند دهه اخیر در جهان منطقه و افغانستان میتوان چنین برداشت کرد که گویا  حادثه ۱۱ سپتامبر سر اغاز عملی شدن پلان های  از قبل تعین شده(اول- تضعیف اسلام  در مجموع  و مشخصتر محو تندروهای اسلامی به نفع اسرائیل و دوم- جابجای  پایگا هی نظامی در کوهای هندوکش به نفع خود امریکا)  سیاست مداران ا مریکا   به هدایت غیر مستقیم مافیائی جهانی سهئیونیزم بوده می تواند.   زیرا دیده شد که مقامات امریکائی بعد از ریختاندن اسمان خراش ها فورا  بدون تحقیقات فراگیر مطمئنانه اعلان جنگ را برعلیه  شبکه القاعده ( دستگاه ساخته شده خود امریکا)  نموده وبدون  وقفه  حملات نظامیش را در منطقه اغاز نمودند.

جالب اینکه بعد از مدت  ده سال جنگ با همه توانایش به اشتراک قدرتمند ترین کشور های جهان البته با قربانی صدها هزار انسان بی گناه نه القاعده ئ ازبین رفت و نه طالبی. 

___

موخذ:  uznai-pravdu.ru


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com