خانه » خبر و دیدگاه » سرک میدان شهر بامیان یک پروژه ملی یا خیانت ملی؟

سرک میدان شهر بامیان یک پروژه ملی یا خیانت ملی؟

همه میدانیم که کشور ما تا گلو غرق در قرض است. کشوری ویرانی که از یک سو با تروریزم دست و پنجه نرم می کند و از سوی هم با اقتصاد. ملت فقیر و مظلومی که ده سال است پای اخبار نشسته اند تا مگر صدای دلنشین صلح و امنیت و بازسازی به گوش شان برسد. امروز با دراز نمودن کجکول گدایی به سوی جهان کمک های زیادی به این کشور سرازیر شده است، بخشی ازین پول صرف کارهای زیربنایی و اساسی در وطن ما میشود. یکی از این پروژه که اینجا میخواهم چشم دید ها و مسایل نگفته شده را در موردش به گوش مسئولین برسانم پروژه اعمار سرک میدان شهر – بامیان است.

 بخش اول این راه از میدان شهر تا کوتل اونی، به طول ۵۴ کیلومتر درسال ۱۳۸۴ با هزینه ۳۶ ملیون یورو ازکمک های بدون بازپرداخت ایتالیا با یک شرکت چینی امضاء شده بود. قرار بود بخش اول این راه حدود دو سال قبل به اتمام می رسید و به دولت افغانستان تسلیم داده می شد. ولی این کار صورت نگرفت و با وجودیکه کار اعمار بخش اول به اتمام رسیده ولی هنوز تسلیم دولت افغانستان نشده است، ای در حالی است که ده ها تن هنوز از این پروژه امرار معاش می نمایند بدون این که کاری  در جریان باشد. این شرکت چینی خود غرق در فساد است تا جایی که برای مشکل نشان دادن روند کاری این پروژه دست به هر کاری زدند، تفاهم با طالبان محلی، ترور افراد خودی، به قتل رساندن انجنیر فواید عامه، پرداخت رشوت های گزاف به شرکت سوپرویژن و انجنیران افغان این شرکت، برپایی مهمانی های مجلل و دادن رشوت به آمرین موظف شده وزارت درین پروژه و ده ها مورد دیگر که این مقاله گنجایش ذکر انها را ندارد. من به عنوان یک افغان که از اغاز تا کنون شاهد اعمار این سرک هستم و در وردک زندگی می کنم و نظر به دلسوزی که به این وطن دارم بعضی موارد را ذکر می کنم تا باشد وزارت فواید عامه مد نظر بگیرد:

کیفیت قیرریزی بخش اول این پروژه کاملا پایین بوده و با هیچ استندردی همخوانی ندارد، هنوز یک سال از قیرریزی ان نگذشته و زمستان هم نرسیده ده ها جای آن نیاز به ترمیم دارد.

در اکثر قسمت های سرک، شولدر یا شانه های سرک به کمتر از یک متر میرسد، که باید ۱.۵ متر باشد.

در اکثر قسمت های که دیوار های استنادی ساخته شده است کاملا تخریب گردیده و حتی ساختمان ان نیز مطابق استندرد نمی باشد، خالی گاه ها بین سنگکاری به بیش از ده سانتی می رسد و مصالح کار شده به بد ترین کیفیت ان است.

آنچه قابل مشاهده است، در طول سرک به ده ها جای ضرورت به اعمار پلچک می باشد تا آب کنار جاده خصوصا هنگام سیل و باران از ان عبور کند، به گفته یکی از انجنیران این پروژه در نقشه موجود است ولی اعمار نگردیده و پول ان نیز با امضای انجنیران فواید عامه از بودجه دولت کشیده شده است.

خط مرکزی سرک کاملا تخریب شده است و قابل رویت نیست.

در اطراف شانه های سرک مواد اضافی به چشم می خورد و هنوز به طور دقیق پاک کاری صورت نگرفته است.

در یک قسمت حدود ۱۴۰ متر دیوار استنادی کاملا ضرورت است ولی اعمار نگردیده است و همانند پلچک ها پول ساخت ان نیز از بودجه دولت کشیده شده است.

این ها مواردی هستند که از دید یک شهروند عادی نگاشته می شود. شاید اگر انجنیر سرک و راه سازی یک بار به این سرک گذر کند صد ها مواردی را بنگارد که دل هر ادمی را به درد آورد. انجنیران فواید عامه و کمپنی سوپرویژن که مسئولیت بررسی و اصلاح این پروژه را داشتند با اوکی نمودن اکثریت نواقص دیده شده در سرک مذکور صاحب چندید بلند منزل و تانک تیل و زمین های زراعتی شده اند. ضعف مدیریت به حدی در پروژه قابل مشاهده بود که ما در جریان چهار سال یک بار هم ندیدم که از وزارت فواید عامه یا جای دیگری بیایند و کار شرکت چینایی را بررسی نمایند. کیفیت قیرریزی شرکت چینایی تمثال سایر مواد صادراتی شان است که به کشور ما سرازیر می شود.

ولی اگر از طرف دولت و فواید عامه افغانستان افراد و متخصصین دلسوز به این پروژه گماشته می شدند به یقین که امروز این خیانت بزرگ به وقوع نمی پیوست و ملت ما با افتخار شاهد یک کار زیربنایی موفق در کشور می بودند.

و تقاضای ما از وزارت فواید عامه این است که در بخش دوم این پروژه بطول ۸۲ کیلومتر از کوتل اونی تا شهر بامیان، که باز هم با حمایت مالی ۵۶ مییون یوروی ایتالیا با شرکت ایرانی آباد رهان پارس عقد قرار داد شده و کار ان اغاز گردیده است، تصمیماتی را اتخاد کنند.

پیشنهاد من که هر روز با دیدن این پروژه خون دل میریزم این است که در قدم نخست تمام کسانی که در این دزدی بزرگ و جوشیدن این گاو شیری دست داشتند به سارنوالی معرفی شوند، اکثر اینها کسانی اند که با روابط شخصی که با وزیر اسبق فواید عامه سهراب علی و معین آن رسولی داشتند به این پروژه گماشته شدند و متیقن باشید که انها نیز شریک جرم اند.

شخصی که مسئول پروژه از طرف وزارت معرفی شده کاملا فاقد تخصص لازم در بخش سرک سازی می باشد، ضعف مدیریتی وی نیز باعث شده که هیچ یکی از انجنیران کزارش لازم را برایش ندهند. و فقط یگانه کاری را که بلد است امضا کردن است.

در بخش دوم این سرک کارش به تازگی شروع شده باز هم تعدادی از همین افراد موظف هستند، من حتی یکی دو نفر شانرا می شناسم که صنف دوازده را تمام نکرده اند ولی به حیث انجنیر سرک از طرف وزارت فواید عامه و کمپنی سوپرویژن استخدام شده اند.

جناب وزیر صاحب و معین صاحب فواید عامه!

یک تیم دلسوز و وطن دوست تعیین نمایید، افرادی غیر متخصص را بر کنار کنید، آنانیکه نادیده امضا می کنند و خیانت ملی را مرتکب می شود بر طرف کنید. افراد متخصص و مجرب و قابل اعتماد را موظف نمایید. نگذارید سرمایه های ملی ما بخاطر کیسه چند کس و ناکس به هدر برود. نگذارید کاری کنیم که فردا باعث شرمساری دولت و وزارت شود.

تا آنجا که شنیده ام جناب عبدالقدوس حمیدی، شما فرد شایسته ی هستید و می گویند از کوچکترین کار ها در وزارت تان بررسی می نمایید تا مبادا کم و کاستی در کارتان به مشاهده برسد، این پروژه خیلی مهم است، نقش حیاتی را با سرنوشت ملت ما بازی می کند. اگر درست کار صورت بگیرد چند سال بعد اقتصاد مردم مرکزی سیر صعودی خواهد داشت، کار عبور و مرور مردم ساده خواهد شد. و مهم که دعای هزاران هزار نفر با شما خواهد بود.

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com