خانه » خبر و دیدگاه » خیرخواهی یا نیرنگ؟!

خیرخواهی یا نیرنگ؟!

karzai_mullahomar_cartoon

مصلحت اندیشان هم عدالت را قربانی میکنند و هم حقیقت را و اما دیکتاتوران ملت را ؛ شیوع فساد اداری و اجتماعی، بارزترین دسـتأورد حاکمیت های قانونگریز و استبدادیست و در نظام های فاسد، صداقت جرم بشمار میرود خطر فساد و قانونگریزی خیلی وخیم تر از خطر تروریزم است ما شاهدیم که بقدر رشد فساد تروریزم نیز توسعه یافت و بقدریکه قانون زیر پا شد فساد هم رشد کرد چه کسی نداند که فساد (۱) چقدر امنیت را برهم میزند؟ و چگونه دشمن را تقویه میکند؟ تا زمانیکه با قوانین برخورد چنین سلیقوی و سیاسی شود بحران ابعاد وسیع تر خواهد یافت.                                                                            

من در حیرتم که مشاورین ارشد جناب کرزی شیطان هستند یا ساحر وگرنه او چگونه میتواند همیشه حریفان سیاسی و قومی و حتی متحدین دولتی خود را فریب دهد؟ پپامبراکرم (ص) میگوید: مومین دو بار از یک سوراخ گزیده نمیشود و نیز میفرماید (ص) که : مسلمان هوشیار و با فراست است یعنی حافظه قوی و زکاوت سریع دارد ولی رهبران سیاسی و نظامی جبهه متوفای مقاومت خصوصا معاونین نهام نهاد رئیس جمهور ازبن تا کنون فریب میخورند در توطئه بن فریب خوردند ، در کمیسیون تدوین قانون اساسی ، در جرگه ها، در هر دو انتخابات ریاست جمهوری، در تشکیل کابینه و بالاخره   همین دیروز ؛ در نظر دارم تا قبل ازبن دوم درین باره چند نمونه از اشتباهات مرگباری را که ائتلافیون کرزی مرتکب شدند بر شمارم تا بار دیگر چنانچه شیر أدم خورده باشند قربانیان تروریزم و تبعیض تکرار نکنند ولی در خصوص دادگاه گرچه من در مضمونی بنام “حکومت؛ پارلمان را ترور کرد” استدلال کرده بودم که هر گونه تمکینی به فیصله های دادگاه اعتراف و اعتبار بخشیدن باین بیدادگاه است.                                                                               

 قانونی یک عضو ارشد مجلس عوام نیز گفت که حتی اگر یک نفرهم از مجلس عوام تعویض شود اعتبار و حیثیت پارلمان و کمیسیونها زیر سوال میرود” ولی تصور میشود که اولا معنوی زیر فشار های گوناگون به نحوی کوشید کرزی را راضی سازد ازین اشتباه معنوی کرزی استفاده کرد و معاونین خود را نیز گولزد استانکزی (۲) یعنی کرزی، شما دقت کنید بطورغیر مستقیم معاونین کرزی و دیگرانیکه درین جلسه بودند حکم دادگاه خاص را پذیرفتند ولی گفتند بعد جنائی انتخابات نیز تحقیق شود أنهم توسط محکمه کابل ، أنگاه احکام دادگاه و محکمه، واجب التنفیذاند یعنی چه ؟ این همان چیزی بود که کرزی میخواست از یک طرف به دادگاه توسط نوابغ جهل اعتراف صورت گرفت و از جانبی برفیصله مجلس عوام که دادستان و قضات را غیابی استیضاح کرده بودند خط بطلان کشیده و اعتبار الکو، عظیمی و دیگران اعاده شد.                                   

خوب حالا محکمه کار های جناتی چه کسانی را نیز تحقیق میکند و چه فیصله خواهد کرد؟ خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل اولا نباید اجازه داد که فیصله های دادگاه را به مسائل جناتی ربط بدهند و بعدهم دادگاه جز نامزاد های را که کمیسیون سمع شکایات به دادستانی فرستاده حق ندارد تحت تعقیب قرار دهد چرا که طرف نامزادها جز همین نهاد نمیتواند باشد دادگاه های فوق العاده و اضطراری در تمامی مدار تاریخ استناف ناپذیر بوده اند ولی چرا کرزی دادگاه خود را به یک دادگاه عادی و استناف پذیر تبدیل کرد؟ بخاطریکه پای نمایندگان اخراجی را به تلک بکشد تا نمایندگان و کمیسیونها بلاخره به نحوی باین دادگاه اعتراف کنند و اعتبار بخشند یعنی عوض کمیسیون  مستقل انتخابات به دادگاه مراجعه کنند تا فیصله های دادگاه وجه قانونی پیدا کند من در کانکور امتحان دادم و در فاکولته طب کابل کامیاب شدم ولی رئیس دانشگاه کابل مرا از صنف میکشد کجا باید مراجعه کنم؟                                                                                                        

معنوی گرچه در کنکاش توجیه کرد ولی مرتکب اشتباه خیلی بزرگ شد او فراموش کرده بود که کمیسیون انتخابات ساحل عاج اعلان کرد که رئیس جمهور برحال کشورش باخت ولی شورای تفسیر قانون اساسی ساحل عاج بر خلاف کمیسیون موضع گرفت چون موضع کمیسیون مستقل انتخابات بر حق بود از حمایت دنیا برخوردار شد و کار رئیس جمهور بزندان کشید در افغانستان همان موقف شورای تفسیر قانون اساسی ساحل عاج را تیم کرزی برهبری الکو گرفت امروز دیگر کرزی خود طرف است و باید معنوی علیه کرزی در مجامع بین المللی اقامه دعوا میکرد که در امور کمیسیون ها مداخله کرده است ولی برعکس ما شاهد نحوی کرنش و عقب نشینی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بودیم   گرچه معنوی بزبان حال میگوید که : چون رئیس جمهور با تواضع از ما خواست که مشکل را حل کنیم زیر تأثیر برخورد عاطفی کرزی ایثار کردیم راز موفقیت کرزی درین ده سال علیه حریفان سیاسی و قومی او در نیرنگ و تواضع و چربزبانی او بوده : خم خم رفتن صیاد بهر قتل مرغکان است.                                                                                           

اگر حکم دادگاه نافذ شود روسای هر دو کمیسیون محاکمه خواهند شد و بایدهم چنین شود چرا که نفاذ این فیصله خود مثبت جرم أنهاست حیرت انگیز است که الکو برخلاف نص قانون اساسی میگوید: ما جزء حکومت نیستیم و خود را فوق پارلمان (عالیترین مظهراراده مردم) میداند ولی معنوی در طرح شش فقره ای خود اذعان میکند که کرزی رئیس ما هم است در حالیکه کمیسیون انتخابات ؛ حقوق بشر و سره میاشت خارج از چوکات اداری دولت اند و گرنه مستقل یعنی چه؟                                                                            

کرزی ، لودین ، الکو، زابلی، خرم، ارسلا، داودزی، تره کی، بشرمل و استانکزی با دیگر یاران خود علیه کمیسیون مستقل انتخابات توطئه کردند و بعد از انفاذ حکم حقیق، بدیهی است که رهبری هر دو کمیسیون نیز محاکمه شوند ازین تنازل و چراغ سبز معنوی کرزی استفاده کرده و بعد از وعده ها و دروغ های رنگا رنگ جرئت یافت که بگوید: تا مشکل پارلمان حل نشود من نا مزاد وزیران را نخواهم فرستاد یعنی من مشروعیت پارلمان را قبول ندارم حالا باید بار دیگر نماینده ها فریب نخورند و همه وزراء را استیضاح و از کابینه سلب مشروعیت کنند چرا که استیضاح عظیمی و الکو چندان وجه قانونی نداشت گرچه حق دارند که أنها را از تشبت در امور مردم منع نمایند خصوصا قضات حتی نمیتوانند دیکروزهم سرپرست باشند بدبختانه کرزی یک بار شینواری را بر خلاف سن قانونیش تعین کرد و حالاهم قانون اساسی را بار دیگر زیر پا میگذارد گرچه برای کسیکه بیش از۶۷ بار بنود و موادی از قانون را نقض کرده باشد عادیست ولی بهای چنین استدبدادی را نسل های أینده خواهند پرداخت.                                                              

اگر وزراء سلب اعتماد نشوند کرزی وقت خواهد یافت تا حکم دادگاه را تعمیل کند و شرایطی را بوجود أورد که پارلمان دیگر فلج و مرثیه خوان شود و اگر بکنند کرزی نمیتواند تمامی وزارت ها را با سرپرست اداره کند چنین کاری نقض صریح قانون اساسی است.     

 بنابرین اگر پارلمان از حقوق قانونی خود هرچه زودتر استفاده   نکند کرزی تلاش دارد نماینده ها را در ولسی جرگه نیز دربرابر هم قراردهد و باز بعد از حکم دیگر دادگاه استیضاح سودی ندارد ولی حالا حق قانونی دوره شانزدهم است و این بهترین وسیله فشار بر دیکتاتور و نیز بدیهی است که خیلی از نمایندگان در خصوص برخی وزراء سوالات زیادی داشته باشند.              

شوربختانه برخی از وکلاء بیش از حد خود فروخته و دولتی هستند غافل از اینکه وکیل اصولا بوکالت از مردم وظیفه دارد که در برابر خودسری و فزون طلبی حکومت قرار گرفته و بر اعمال و رفتارش نظارت کند فلسفه تشکیل پارلمان همین است و گر نه چه نیاز بود که با یک چنین مصارف گزاف وکیل و پارلمان مطرح باشد وکیلی که از مواضع حکومت بر خلاف منافع ملی و نظر موکلین خویش حمایت میکند مامور و ستون پنجم ارگ در شورای ملی است بنابرین موضع برخی از وکیلان خیلی نفرت انگیز و غلط است شایدهم معنای وکالت را ندانند واگر چنین وکلای از طرف مردم انتخاب شده باشند چون حکومت از مخالفین حمایت میکند و این وکیلان سخنگوی حکومت در پارلمان هستند پس موکلین  أنها کسی جز طالبان و حزب اسلامی نخواهند بود چراکه وکیل مردم چطور میتواند از یک چنین حکومت فاسد و مردم ستیزی دفاع کند که در برابر پارلمان سنگر گرفته است؟                          

من بحیث یک شهروند افغانستان این پیشنهاد را میکنم چرا که امروز کسانیکه باید حافظ قانون باشند با تشکیل دادگاه های سیاسی ؛ تدویر جرگه های عنعنوی ، زدوبند های مخفیانه با دشمن ، قانون گریزی و تحریف قوانین مردم را هنوزهم در لجنزار بحران و نگرانی غرق میسازند باید از سلطان زوی و حاجی قدیر سپاسگذار بود که هر دو طرف به مبارزات مدنی پافشاری میکنند و امیدواریم چنین تلاش های بتواند فرهنگ دمکرسی و عدالت خواهی را که بازتاب بیداری و رشد سیاسی توده هاست در جامعه تقویه بخشد “وعسی أن تکرهواشیا وهوخیرلکم وعسی أن تحبواشیاوهوشرلکم “صدق الله العظیم                            

_____

 1-فساد چیست ؟ همه از فساد میگویند ولی هیچ کسی تا کنون فساد را تعریف و تشریح نکرده است فساد اداری مفاهیم خیلی وسیع دارد که از رابطه سالاری گرفته تا رشوت و اختلاس و میرزاقلمی و خیانت وتبعیض در تعینات و برخورد با مراجعین و متهمین وتفسیرهای یعنی انواع قانونگریزی و قانون ستیزی را شامل میشود مفسد اداری تنها کسی نیست که رشوت گرفته باشد یا مرتکب اختلاس شود بلکه هر مقامی که از قانون فرار یا عدول میکند و با مراجعین و شهروندان برخورد تبعیض أمیز و غرض ألود نموده و شائسته سالاری را کم بهاء میدهد و از مدار خواسته ها و نیازهای واقعی و فوری مردم خارج میشود واز قدرت و موقعیت خویش سوء استفاده میکند فاسد است فساد واقعی و بزرگ و خطرناک تنها رشوت و اختلاس یا فساد مادی نیست بلکه فساد سیاسی و اداریست ده سال شد که در باره فساد سخن گفته میشود ولی هنوز مردم نمی دانند که چه چیزهای را فساد میگویند؟ در یک تحلیل نهائی میتوان گفت که امروز دولت افغانستان خصوصا حکومت مصدر فساد است اما چطور؟ بگذار موضوع را بوقت دیگر ، شما وقتی بدانید که پرچمدارا ن مبارزه با فساد خودشان فاسد ترین اند باور میکنید که ازین ملک نمیتوان فساد را کاست؟چرا که صلاح جامعه و نظام به حاکمیت قانون وابسته است و زمانیکه قانون ابزار قدرت شد از قانون دیگر ساطور میسازند و با چنین ساطوری بیداد و فساد را بذر و ترویج میکنند.                    

۲- من علیه هر کسی ادعا میکنم اسناد و شواهدی دارم اولا جناب استانکزی مامور حکومت است و نمیتواند بیطرف باشد چرا که امروز منازعه میان مجلس عوام و حکومت جریان دارد و هیچ یک از طرفین دعوا نمیتوانند بر مسند قضاوت بنشینند و ثانیا نظریات و مصاحبات قبلی او همه بدفاع از دادگاه بوده و مانند بشرمل و دیگران هیچ وقت نتوانسته نظر حقوقی و بیطرفانه بدهد چنین شخصی اگر بوکالت از رئیس جمهور عضو کمیسیون شده خود میرساند که رئیس جمهورهم طرف است و چه سندی بهتر ازین بر اثبات ادعای مجلس عوام ؟ در حالیکه استانکزی مهندس کمیسیون اخیر بود مشکل أنگاه شروع شد که   دادستانی کل ودادگاه عالی نیز جانب حکومت را گرفتند و حکومت توانست ازین دو نهاد علیه کمیسیون مستتقل انتخابات و مجلس عوام استفاده کند و استانکزی در تشکیل دادگاه نقش کلیدی داشت.                                                                                            

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com