خانه » خبر و دیدگاه » بیایید اساسات نظام “مردم سالاری” را بیشتر ازین به بازی نگیریم!

بیایید اساسات نظام “مردم سالاری” را بیشتر ازین به بازی نگیریم!

womanafghanelection

تاریخ گواه است که در اکثر نظام های گذشته افعانستان به شکل از اشکال با سرنوشت ملت و کشور عزیز ما بازی های بزرگ و خطرناک صورت گرفته است که شرایط ناگوار کنونی خود برآیند، همین بازی ها و دشمنی های پنهان و آشکار زمامداران گذشته در افعانستان است.  اینکه در طول چند دهه اخیر چه بلاها و مصیبت های بر سر ملت بیچاره ما پیش آمد، بحث کاملا جداست.

ولی آنچه برای همه سوال بر انگیز است ادامه این بدبختی ها و نا هنجاری ها  بعد از تحولات دهه اخیر و با وجود حضور و حمایت چشمگیر جامعه جهانی در کشور است. 

درد و رنج هزاران شهید ، معلول , بیوه و یتیم که با شدت تمام همچنان ادامه دارد، هیچ دل و خانه یی را در امان نگذاشته است.

فقر، تنگدستی، گرسنگی، میزان بلند بیکاری، افزایش مرگ و میر کودکان و عدم موجودیت امکانات لازم صحی و رفاعی در کشور از دیگر مشکلات حاد و جدی اند که جامعه ما را در چنگال خود نگهداشته، میرنجاند.

عدم استفاده لازم از حضور پررنگ و امکانات وافر جامعه جهانی در طول یک دهه اخیر و عدم توجه و پرداخت به نیازمندی های حیاتی جامعه چون کار و سرمایه گذاری بالای پروژه های زیربنایی و اشتعال زا، از دیگر مشکلات نظام کنونی محسوب میشوند.

موجودیت و گسترش دامنه فساد و سوً اداره در کشور آنقدر وسعت پیدا کرده است که امروز جامعه جهانی را با تمام امکانات و تجارب شان از دولت داری و مبارزه با فساد مات و مبهوت کرده و مسًله افعانستان را به پیچده ترین معما عصر مبدل ساخته است.

درین میان و با وجود همهً این بدبختی ها و نابسامانی ها آنچه در جریان یک دهه اخیر تا اندازه قابل تقدیر و تحسین بوده است، روی کار آمدن و ایجاد بعضی از پایه های اساسی دموکراسی و مردم سالاری در کشور میباشد، که برگزاری چندین انتخابات و روی کار آمدن پارلمان از جملهً این اساسات محسوب میشود.

تجارب انتخابات در جهان نشان داده است که در کشور های چون افعانستان که تازه مشق دموکراسی میکنند و با در نظر داشت همه مسایل و مشکلات ذکرشدهً اجتماعی ، امنیتی و صدها نابسامانی های دیگر در پروسه های انتخابات مشکلات جدی وجود داشته است.

این که در چنین کشورها پروسه انتخابات به چه شکل و شیوه یی بر پا میشود، یک مسًله کاملا واضع و آشکار است.

در کشور ما نیز در جریان یک دهه اخیر و در چند پروسه انتخابات گذشته ریاست جمهوری و پارلمانی اکثر معیارات رایج و شفافیت مطلوب وجود نداشته است.

ولی با این همه و با در نطرداشت شرایط موجود، بوجود آمدن ذهنیت دموکراسی در میان مردم، آشنایی و سوق مردم به پای صندوق های رای، ترویج فرهنگ مردم سالاری و مشق دموکراسی در کشوری که سالیان دراز حرف اول را صرف میله تفنگ و گلوله میزده است ، یک دستاورد بزرگ و غیر قابل آنکار بوده و همین قدم های آغازین است که راه را برای پروسه های انتخابات هر چه شفافتر و معیاری تر در آینده هموار ساخته، مردم را به فرهنگ مردم سالاری و یک دیگر پذیری تشویق و ترغیب می نماید.

ولی با تاًسف و هزاران هزار افسوس امروز دولتمردان و زمامداران کشور ما بجای تقدیراز سهم گیری و اشتراک مردم که در بعصی موارد زیر رگبار گلوله و صدها مشکلات دیگر پای صندوق های رای رفته اند ،و بجای اینکه روی ظرفیت ها ، خلا ها و امکانات ارگان های انتخاباتی کار کرده تا از بروز تقلب و فساد در پروسه های انتخاباتی آینده جلوگیری شده بتواند ، به شکل بسیار سیستماتیک و سازمان یافته تمامی دستاورد های مردم را در پروسه های ذکر شده برباد داده و امروزه موقف و جایگاه قوه های سه گانه نظام ، بویژه پارلمان افغانستان را در دیدگاه مردم ما و جهان به پاینترین حد آن آورده اند.

 که به باور کامل این بازی های بزرگ را صرف برای رسیدن به آرمان ها و مقاصد سیاسی گروهی شان براه انداخته و تمامی دستآوردهای مردم مظلوم سرزمین مارا به بسیار سادگی به مسخره گرفته اند.

با اطمینان باید گفت که ادامه چینین وضعیت صرف و صرف به سود و منفعت دشمنان افعانستان بوده ، پایه های نو پا دموکراسی را نابود ساخته و دامنه نا امنی ، فساد و فقر را هر چه بیشتر گسترده تر میسازد.

بیایید خود تیشه به ریشه خود نزده، دستاورد های دموکراسی و مردم سالاری را که با قیمت خون میلیون ها شهید، معلول و آواره بدست آمده اند، به چنین سادگی برباد ندهیم. 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com