خانه » اخبار و گزارشات » غیرقانونی خواندن کمیسیون جدید حکومتی از سوی مجلس

غیرقانونی خواندن کمیسیون جدید حکومتی از سوی مجلس

parliament_19july11

به گزارش جاودان به نقل از نشریه پارلمان افغانستان، مجلس افغانستان امروز (یکشنبه ۱۹ سرطان) ایجاد کمیسیون جدید از سوی رئیس جمهوری و فیصلۀ این کمیسیون را در مورد انتخابات ولسی جرگه، تخطی دیگر از قوانین خوانده، بر موقف ولسی جرگه مبنی بر غیرقانونی خواندن محکمۀ اختصاصی تأکید ورزیدند و اعلامیۀ رسمی را در حمایت از فیصله های کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی صادر نمودند.

 به همین رابطه، اعضای ولسی جرگه، ایجاد محکمۀ اختصاصی و دخالت ارگان های دیگر در امورانتخابات را خلاف قانون اساسی وقانون انتخابات دانسته، خواستار ارسال نامۀ رسمی ولسی جرگه به اتحادیۀ بین الپارلمانی گردیدند که چند تن از سوی رئیس مجلس به منظور تهیۀ این نامه مؤظف گردیدند.

 سپس، اعضای ولسی جرگه، به علت عدم معرفی اعضای باقی ماندۀ حکومت، شورای عالی ستره محکمه و ۲ تن عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی جهت اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه، به سکوت اعتراض آمیزشان ادامه دادند.

بنابر گزارش های رسیده از هنوستان، پارلمان کشور امروز به عضویت کنفرانس پارلمان های کشورهای عضو انجمن همکاری جنوب آسیا (سارک) پذیرفته شد.


 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com