دیدگاه ها - اجتماعی

مشکلات افغانها در کویت

Kuwait-Afghanistan

همان گونه که به همگان معلوم است که تعداد زیادى از افغانها (بیش از ۱۵۰۰۰ هزار) در کویت به منظور کسب و کار به سر میبرند و چون این کشور یکى از کشورهاى نفت خیز حاشیه خلیج فارس است؛ توجه کارگران زیادى را به خود جلب میکند بنابرین اغلب افغانها بخاطر خرید ویزاى آنکشور پولهاى هنگفتى را پرداخته و شمار دیگر هم از زمان مهاجرت تا کنون در آنجا بسر مى برند. ولى از مدتى است که با یک سلسله مشکلات و تشویش هایى بیشتر بعد از انتهاى دوره دانشمند محترم جناب عبد الرحیم کریمى سفیر خوشنام کشور مواجه اند که در موارد زیر خلاصه میشود:

۱- مشکل انگشت نگارى، که ماهها در پى آن سرگردان بوده و بعدا مبالغ مالى زیادى را بخاطر تأخیر اجراءات اقامه مى پردازند و یا هم از کویت اخراج میشوند.

۲- نبود مدارس افغانى براى اطفال کسانى که همراه با خانواده هاى شان در کویت زندگى میکنند.

۳- عدم راهیابى به دانشگاهها، براى کسانى که احیانا از برخى مدارس در کویت فارغ میشوند.

۴- عدم توجه سفارت به کارگران افغانى که حقوق شان توسط برخى شرکتها و اشخاص غصب شده و به آسانى تأدیه نمیشود و یا هم از سوى کفیل کویتى براى شان تنازل داده نمى شود.

۵- عدم اعطاى ویزاى زیارت حج و یا عمره از طرف سفارت سعودى.

۶- اجراءات شدید و برخورد نادرست از سوى نیروهاى امنیتى کویت با مسافرین افغانى و اهانت به آنها.

شکایتى را که ما افغانها از سفیر فعلى کشور “اسد الله حنیف” داریم قرار ذیل است:

۱- بى توجهى سفیر نسبت به اوراق ارسالى کاندیدان بورسیه ها از داخل کشور و اختیار اقارب و نزدیکان خود سفیر براى برخى بورسیه ها ( انتخاب خواهر زاده سفیر در سال ۲۰۱۱ م )

۲- به هدر رفتن شمارى از بورسیه هاى تحصیلى ( که متأسفانه این سال تحصیلى -۲۰۱۰/ ۲۰۱۱م – دو بورسیه عمدا ضایع شد )

۳- معامله سفیر با افغانهاى مقیم کویت به اساس گرایشهاى حزبى و مذهبى و غیره.

۴- بى توجهى نسبت به محصلین افغانى که نمونه آن نیمه تمام ماندن درسهاى یک دانشجو است که با مشکل اقامه روبه رو شد و سفارت به آن هیچ کدام توجه ننموده و بالآخره از کویت بیرون شد. و یک دانشجوى دیگر بنابر مشکلاتى که دارد در حالت از دست دادن بورسیه اش قرار دارد و سفیر بى تفاوت است.

۵- اختیار یک بانوى لبنانى تبار به حیث سکرتر خاص جناب سفیر که تمام کارهاى اساسى سفارت و خصوصى سفیر توسط وى پیش برده مى شود از قبیل نوشتن نامه ها و مکتوب هاى رسمى، فاکس و ایمیل آدرس سفارت که همه دپلماتان دیگر از محتوا و جهت ارسال آنها غافل اند.

۶- انجام برخى کارها در بیرون از چهاردیوارى سفارت توسط پسر سفیر که به دور از انظار کارمندان رسمى سفارت انجام میشود.

۷- استفاده از موترهاى سفارت در وظیفه شخصى پسر سفیر و همچنان در کارهاى تجارى غیر مستقیم سفیر مان که توسط پسر شان پیش برده میشود.

۸- بى خبرى سفیر از حال افغانهاى کارگر و مظلوم.

۹- معامله با سرمایه داران و زورمندان و اقوام زورمند که پشتوانه هاى مادى و معنوى دارند و نه با افراد عادى و گمنام، زیرا اکنون سفارت در گرو خواستهاى آنها قرار گرفته که با برخى شان جناب سفیر به صورت غیر مستقیم معامله تجارى دارد. و رخ معامله سفارت هم همیشه همان زورمندان است.

۱۰- ضعف شخصیت سفیر در رهبرى دپلماسى افغانستان و ناتوانى شان در حل معضلات موجود در کویت.

۱۱- کوتاهى سفیر در تعبیر از خواستها و مشکلات مردم نزد مقامات رسمى کویت.

۱۲- به حاشیه راندن اقوام ازبک و هزاره که اخیر شان محروم ترین از همه است و یک محصل هم ندارد در حالى که شش تن فقط وابسته به خانواده سفیر و اقارب نزدیک شان است که تنها در دانشگاه کویت مصروف تحصیل میباشند.

اینها برخى از مشکلاتى است که افغانها در کویت با آن مواجه اند، و سفیر کشور ما براى حل آنها تلاش هاى جدى را انجام نمى دهد و از برخى آنها هم طفره مى رود و فقط با وعده ها و حرفهاى توخالى مردم را گپ مى دهد و اگر دیدارهایى با مقامات کویتى هم صورت گرفته فقط صرف براى تهیه گزارش و سیاه کردن سفیدى کاغذ براى وزارت خارجه کشور است و جنبه نمایشى دارد و بس و در برطرفى مشکلات ما کدام اثرى نداشته است.

روى هم رفته ما مسئول آن همه بد بختى هاى موجود فرا راه افغانها فقط سفیر کشور و عدم اهلیت شان در این پست مهم را مى دانیم، و بقیه اعضاى سفارت شاید هم کدام تقصیرى در این زمینه نداشته باشند، زیرا وى مسئول درجه یک است.

از همین رو ما از وزارت محترم خارجه کشور خواهش مندیم که در قسمت حل مشکلات افغانها و بازپرسى سفیر ارسالى شان بالاى ما افغانها؛ جدا اقدام نمایند، و وزارت خارجه میتواند تمام موارد ذکر شده فوق را که در مورد سفیر و مشکلات افغانها که از آن یاد آورى شد از نزدیک و از سوى منابع بى طرف نیز مورد بررسى و دقت قرار دهد.

و اگر وزارت امور خارجه به مشکلات و شکایات ما رسیدگى نکند؛ ما به زودى از طریق نمایندگان خود؛ پارلمان کشور و مقامات عالى رتبه دولتى را در جریان مشکلات خود و بى کفایتى سفیر و ناتوانى وى در حل مشکلات جانکاه افغانهاى مقیم کویت و استفاده هاى شخصى شان؛ قرار خواهیم داد.

و در پایان چند پرسش را از وزارت خارجه کشور دارم: آیا یک سفیر حق دارد که در پهلوى سفیر بودن کارهاى تجارتى به صورت مسقیم و یا غیر مستقیم را نیز پیش ببرد ؟ آیا میتواند یک فرد داراى تابعیت بیگانه و آنهم دختر جوانى از لبنان در مجریات مهمترین اسناد کشور و سکرتر خاص یک سفیر باشد ؟و یا اینکه در این نظام هر چیز مشروع است به استثناى صداقت، امانتدارى و مسئولیت شناسى؟


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا