خانه » خبر و دیدگاه » مافیای حکومتی ریس بانک مرکزی را ناچار به استعفا کرد

مافیای حکومتی ریس بانک مرکزی را ناچار به استعفا کرد

Fitret_kabul_centralbank

آقای عبدالقدیر فطرت یکی از چهره های متقی ؛ متخصص ودارای اعتبار در میان مردم افغانستان جامعه جهانی به ناچار در مقابل مافیای حکومتی استفای نمود. خبر استعفای(۱) آقای فطرت برای ان عده کارمندان دولت که امید و ارزوی به اداره سالم و قانون مدار دارند تکان دهنده است.

فساد و بی‌ عدالتی ؛ قانون ستیزی در اداره‌ی آقای کرزی تا اندازه ی جدی است که حتی ریس جمهور واطرافیان ایشان مورد اتهام(۲) قرار دارند؛ اقای فطرت دیروز به رسانه بین المللی خبر استعفای خویش تایید ودلیل انرا عدم همکاری اداره کرزی در مورد به محاکمه کشانیده متهمان کابل بانک(۳) عنوان کرد وی علاوه نمود که جهت دادرسی به متهمان کابل بانک تقاضای تاسیس دادگاه ویژه را نموده بود که پس از مدت ها از طرف حکومت بی پاسخ گذاشته شد. وی معتقد است که استقلالیت باک مرکزی بعد از اظهارات وی در مجلس نمایندگان زیر سوال رفته بود بنا ء او نخواسته است که بکار خویش ادامه بدهد.

رییس بانک مرکزی چند ماه قبل اسامی اختلاص گران را که با خارج کردن پول نقد از کابل بانک سبب بحران در کابل بانک شده بودند، هنگام صحبت در مجلس نمایندگان افشا کرد؛ در افغانستان چنین موضع گیری از جانب یک مقام عالی دولتی که اسامی انعده افراد را افشا نماید با از اقارب حاکملن بوده مانند احمدولی کرزی برادر ریس جمهور؛ حسین فهیم برادر مارشال فهیم معاون اول ریس جمهور ؛ بی سابقه است طبعا قابل احساس بود که تهدید های احتمالی را متوجه حیات ریس بانک مرکزی وهمکارانش می نماید.

آقای فطرت از مافیایی بودن حکومت و فسادی اداری که سبب سقوط کابل‌ بانک شده سخن گفته بود و حالا این اظهارات قاطع وجوانمردانه وی جانش به خطر مواجه نموده است؛ آقای فطرت با صدای رسای ابراهیم گونه خویش در برابر طاغوت های عصر قیام نموده است بنا برای تمام ازادی خواهان وعدالت باوران است تا با صدای رسای آقای فطرت یکجا شوند وایشان را تنها نگذارند روی حرف بنده به مردم پاک طینت کشوم بویژه جوانان است که از صدای عدالت خواهی وحق طلبی از هر هنجره می براید باید حمایت در غیر ان این تیم مافیای حریص سال های دراز فرصت های شگوفایی وپیشرفت را از مردم ربوده وکیسه های خویش را پر خواهند کرد.

اتخاذ تصمیم لازم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلالمجلس نمایندگان مطابق اصل شصت ونهم قانون اساسی (۴) صلاحیت ومسولیت دارند تا ریس حکومت را بجرم خیانت ملی ؛ قانون ستیزی یا عدم مراقبت از اجرایی قانون اساسی ؛ سکوت در برابر حملات پیهم پاکستان وعدم حراست از تمامیت ارضی واستقلال کشور؛ استفاده ابزاری از قانون؛ اخذ زشوه های سیاسی از کشور های جهان ؛ ایجاد بحران در کابل بانک وتقلب در انتخابات ریاست جمهوری وایجاد بحران سازماندهی شده در پروسه انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۹ مورد سوال قرار دهند در صورت که ریس جمهور نتواند به این مسایل پاسخ قناعت بخش دهد مجلس نمایندگان صلاحیت دارندد که لویه جرگه /مجلس ملی را دعوت وتقاضای محاکمه ایشان در دستور کار قرار گیرد .

حکومت مسوول تمام بحران های ایجاد شده در کشور است براساس قانون اساسی در برابر شورای ملی پاسخگو است.

خبر استفای اقای فطرت ضربه محکمی بر پیکر عدالت گستری وقانون باوری است تا زمانیکه اقای فطرت ریس بانک مرکزی بود حکومت همیشه از کار وی تقدیر می کرد حتی ریس جمهور در مصاحبه های مطبوعاتی خویش بار های از وی بخوبی نام برد؛ اما یک ساعته بعد از استعفای او دادستان کل حکم باز داشت او را صادر کرد. دادستانی که چند روز میشود از جانب مجلس نمایندگان صلب اعتماد شده واز نظر قانون صلاحیت صادر کردن کوچک ترین حکم را ندارد. این گونه برخورد های نا هنجار داخل حکومتی میرساند که هنگام که پای منافع در میان می اید مافیای حکومتی یک صدا برای نابودی افراد پاک وصادق که منافع ملی را در اجراات شان در نظر میگرند ؛ متحد میشوند که نمونه خوب تهدید اقای فطرت واستفای ایشان میباشد.

بقول ناظران اقتصادی وشرکای کابل بانک در بحران وسقوط کابل بانک یک مقدار پول هنگفت برای مصارف کمپاین انتخابات ریس جمهور کرزی مصرف شده است از همین رو حکومت از ایجاد دادگاه ویژه وپیگیری متهمان ان جلوگیری کرد.

نتیجه:

یقینا استعفای اقای فطرت که شخصیت با اعتبار ملی است ودارای اعتبار وسابقه روشن در منابع اقتصادی جهانی دارد می تواند ضربه مهلک باشد بر پیکر حکومت الوده به فساد کرزی؛ این موضوع در حالی به وقوع می پیوندد که هفته قبل صندوق بین المللی پول به وزارت دارایی اعلام کرد که مذاکرات این وزارت با -ای- ام – اف- قطع گردیده است واز پرداخت حقوق ماهوار تعدادی از کارمندان دولت ابا ورزیده است . در پهلوی بحران سیاسی در میان ارکان ثلاثه دولت بحران نا مریی اقتصادی دارد فرگیر میشود.

برخورد حکومت ودادستانی کل در برابر اقای فطرت خیلی توهم زا است چون تا روزی خبر اعلان استعفای وی هیچ مرجع حکومتی؛ عدالی وقضایی کشور در مورد وی اتهامی را مطرح نکردند اما یک ساعت بعداز خبر استعفای وی حکم باز داشت وی صادر شد. این حکم از همان حکم های سیاسی است که مرتبط به ماجرای سقوط کابل بانک (۵) میباشد که اقارب قدرتمندان شریک اصلی جر اندازین قبیل حکم ها قبلا برای عده ی کارمندان عالی رتبه کمسیون مستقل انتخابات اعلان شده بود که هیچگاهی عملی نشد.

برخورد های متناقض وقانون ستیزانه ریس جمهور کرزی کشور را در بحران بی سابقه ی فرو برده است که فکر می شود ایشان منحیث ریس جمهور از کنترول ان عاجز اند. عملکرد قانون ستیزانه شخص ریس جمهور وشرکای اقتصای وسیاسی شان هرروز افتابی میشود اما متاسفانه تا اکنون مرجع ( مجلس نمایندگان) که به تخطی های ایشان رسیدگی نماید به این امر مهم به دلایل زیادی نتوانسته است رسیدگی نماید..

ازجانب دیگر حکومت ریس جمهور کرزی در انکشاف روابط بین المللی با شرکای جامعه جهانی افغانستان که در حال حاضر مصروف مبارزه با تروریست ها ؛طالبان والقاعده هستند بحران زا بوده وباعث دل سردی انها درادامه حضور ومبارزه علیه تروریزم بین المللی شده است.

___

رویکردها:

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2011/06/110624_l09_af_cetral_bank.shtml۱

۲: https://jawedan.com/کرزیدرچندچهر

۳:http://www.arianatelevision.com/news/dari/news_details.php?cat_id=&news_id=16133

۴: اده شصت و نهمرییس جمهور در برابرملت و ولسی جرگه مطابق به احکام این ماده مسئول می    باشد./ اتهام علیه رییس جمهور به ارتکاب جرایم ضد بشرى، خیانت ملی یا جنایت،از طرف یک ثلث کل اعضاى ولسی جرگه می تواند تقاضا شود. در صورتی که این تقاضا از طرف دو ثلث کل آراى ولسی جرگه تایید گردد، ولسی جرگه در خلال مدت یک ماه لویه جرگه را دایر می نماید./ هرگاه لویه جرگه اتهام منسوب را به اکثریت دو ثلث آراى کل اعضا تصویب نماید، رییس جمهور از وظیفه منفصل و موضوع به محکمه خاص محول می گردد./ محکمه خاص متشکل است از رییس مشرانو جرگه، سه نفر از اعضاى ولسی جرگه وسه نفر ستره محکمه به تعیین لویه جرگه، اقامه دعوى توسط شخصی که از طرف لویه جرگه تعیین می گردد صورت می گیرد./ در این حالت احکام مندرج ماده شصت و هفتم این قانون اساسی تطبیق می گردد.

۵: http://www.khorshed.org/?p=2355


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com