اعلاميه ، اطلاعيه و پيامها

فراخوان برای مظاهره برضد نظامیگران پاکستانی در آلمان

Karzai_pakposter

اگر احساس دوستی مادر وطن هنوز هم در قلبت هست، اگر در رگهای تو خون رادمردان سرزمین مرد آفرین می جوشد، اگر به خاک و خون کشیدن خواهران، مادران و فرزاندان خود را در کندهار، هلمند، تخار، کندز، جلال آباد بلخ و سایر ولایات از یاد نبرده ای و اگر بخاطر حفظ شرف، عزت و نوامیس ملی خود هنوز هم پابند هستی، از همین لحظه فریاد اعتراض خود را علیه مداخلات بیشرمانۀ پاکستان بلند کن.

از آنجائیکه ملت زجر کشیدۀ افغانستان، از مداخلات روز افزون سازمان جهنمی استخبارات پاکستان، در حمایه از تروریزم، دهشت افگنی، تربیه و تسلیح انتحارکنندگان و اعزام آنها به کشور عزیز مان و اخیراً با پرتاب ششصد فیر راکت به ولایات ننگرهار، خوست و کنر، که باعث بخاک و خون کشیدن هموطنان مظلوم ما شده، به ستوه آمده اند.

بناً تصمیم اتخاذ گردیده، تا افغانهای برون مرزی، صدای اعتراض خود را با تظاهرات مسالمت آمیز علیه سیاستهای نابخردانۀ کشور های پاکستان و ایران بلند و جامعۀ جهانی را از درد و رنج و الم ملت خود آگاه سازند.

بدینوسیله به اطلاع هموطنان شریف رسانیده می شود، تا بتاریخ سوم جولای روز یکشنبه از ساعت دونیم بعداز ظهر الی ۵ بعداز ظهر، به آدرس زیر، دراین تجمع شرکت و دین ملی و وطنی خود را ادأ نمایند.

قابل توجه:

مطابق به قانون رسمی تظاهرات اتریش، پولیس و ژورنالیستان در محل نیز حضور دارند، امید واریم تا نظم و دسپلین را جداً مراعات نمایند.

از هموطنان عزیز نهایت آرزو داریم تا بوقت معین همانا ساعت تعین شده یعنی قبل از ساعت ۳ بجه بعداز ظهر در محل تشریف داشته باشند و ما میتوانیم الا ساعت ۵ عصر در انجا حضور داشته باشیم.

از طریق خط دو و شش (اوبان) میتوانید با اشتراسنبان ۳۸ به استقامت به ایستگاه

Grinzing

Silbergasse

Wien 1190

پیاده شویند

شما میتوانید بخاطر معلومات بیشتر به تلفونهای ذیل در تماس شوید.

غوث الدین میر

۰۶۹۹۱۷۱۶۸۶۴۸

کریمی استالفی

۰۶۹۹۱۰۰۰۶۶۵۴

جنرال حبیب الله حبیبی

۰۶۹۹۱۸۱۲۷۷۳۵۴

طلا تاج محمد فعال

۰۶۸۰۳۱۸۰۲۴۹

محمد عزیز عیار

۰۶۷۶۳۴۲۰۴۸۴

محب مبارز

۰۶۷۶۴۵۴۲۱۵۳

 

___

قطعنامهء مشترک

تظاهرات و اعتراضات برضد نیات شوم نظامیگران پاکستان و استیلای فرهنگ آخندهای ایران 

شما که از همه رویداد های سه دهه اخیر افغانستان آگاهی کامل دارید ومیدانید که حرکت ملی و وطندوستانه ما ناشی از تحلیل وارزیابی وضعیت تحمیلی کنونی  در قبال اوضاع افغانستان  وطن محبوب ما بوده و میباشد!

نخست در مورد افشای نیات خصمانه نظامیگران پاکستان:

شعله های آتشی که مردم افغانستان را میسوزاند از پاکستان برمیخیزد!

رژیم های نظامیگر پاکستان ، درنیم قرن اخیر با حمایت آشکار ازتروریزم ودهشت افگنی در تربیه وتسلیح تروریستها، آموزش دهی و صدور آنان به خاک افغانستان نقش منفی را در رویارویی قدرتهای شرق وغرب در افغانستان اختیار و ملیارد ها دالر را از برکت ادامه جنگ در افغانستان نصیب شده است. حکومت پاکستان توسط (آی اس آی) با استفاده از اوضاع متشنج کنونی تلاش مینماید  تا اهداف نظامی وسیاسی منطقه یی خود را دررابطه به افغانستان وهند به شمول دستیابی به سلاح هسته یی را دنبال و بدان نایل آید، هکذا با استفاده از موقعیت مناسبی  که در نتیجهء  عملکرد ضعیف و ناتوانایی های مشهود دولت نا کار آمد کنونی افغانستان رونما وبمیان آمده است، میخواهد سیستم اداره دولتی، قوای مسلح، تأسیسات اساسی وزیربناهای افغانستان را  تحت کنترول در آورده  ویا آنرا کاملاً منهدم نماید.

یوسف رضا گیلانی صدراعظم پاکستان درسفراخیرخود به وضاحت کامل نیات شوم نظامیگران پاکستان در مورد افغانستان را آشکار ساخت، هرچند حکومت افغانستان جرأت افشای صریح آنرا نکرد، اما نسبت اینکه یکی از انگیزه های اساسی اعتراضات کنونی را چنین نیات شوم احتوا میدارد، ناگزیر فشرده مطالبات پاکستان را چنین نقل مینمایم:( سپردن نقش کلیدی به پاکستان درگفتگوهای صلح  دولت افغانستان با طالبان، مشوره دربارهء گماشتن وزیران بخشهای امنیتی با کشور پاکستان، سهم پاکستان در استخراج معادن وپروژه های اقتصادی در افغانستان، عملی ساختن راهبرد های پاکستان در حکومت های بعدی افغانستان، نقش پاکستان در آموزش وپرورش ارتش وپولیس ملی، محدود ساختن فعالیت های قنسلگری های هند، استخدام کادر های حرفه یی پاکستان در نهاد های دولتی، جلوگیری از پروژه های که مانع جریان آب از افغانستان به پاکستان میشود، آگاه ساختن پاکستان از هرگونه پیمان های نظامی با ناتو وایالات متحده امریکا)؛ با چنین نیات خصمانه  دیگر پرسشی  باقی نمی ماند که پاکستان نه تنها فعالیتهای دهشت افگنانه را سازماندهی مینماید، بلکه چشم بد به  مادر وطن ما نیز دوخته  ومیخواهد با پیشکش نمودن چنین خواسته ها ومطالبات آزادی و صیانت ملی افغانستان را نیز تحت سوال قرار دهد!

بعد ازکشته شدن رهبرالقاعده در ایبت آباد ، شهرک نظامی پاکستان ، بارک اوباما درنخستین واکنش پاکستان را غدهءسرطانی  در بدنهء جهان  خواند، به مصداق این حرف  اکنون پاکستان به درد سری  به جامعه بین المللی مبدل شده و اعتبار وپرستیژ آن کاهش بی سابقه یافته است، چنانچه سنای امریکا به تجدید نظر به کمکهای امریکا به پاکستان رای داد وروابط دیپلوماتیک امریکا وجهان غرب به تیره گی گراییده وهر روز تعزیرات علیه این کشور تحقق می یابد پاکستان دیگر نه آن دایه مهربانتر از مادر در افغانستان محسوب میشود ونه آن فرزند نازدانه غرب وامریکا پنداشته میشود.

جای تعجب است که اخیراً مقامات پاکستان نگرانی خود را به حکومت افغانستان از ناحیهء حمله شورشیان از داخل افغانستان برمنطقهء دیر پاکستان ابراز کرده است، این دیگر صاف وساده همان پلان ونیرنگ تازه پاکستان است که متل معروف( بگیرش که نگیرد) را بیاد می آورد، زیرا در مقطع کنونی که جامعه بین المللی خواهان مجازات پاکستان میباشد، نظامیگران این کشور میخواهند ذهنیت جهان را بسوی دیگری منحرف و معطوف سازد.

دوم

در مورد استیلای فرهنگ آخند ی ایران:

رژیم آخندی ایران از بدو تأسیس تاکنون  در صدد صدور انقلاب اسلامی تحت رهبری خویش به کشورهای همجوار واستیلای فرهنگ آخندی  درافغانستان وسایر کشورهای منطقه بوده ومیباشد.

در سیاست خارجی ایران فاکتور های گوناگون ذیدخل است:

مداخله در کارزار انتخابات ریاست جمهوری ومجلس نماینده گان ، حمایت از کاندیدان مورد نظر، ممانعت در برابر پروژه بزرگ انتقال نفت از آسیای میانه به کشور های آسیای جنوبی وعدم پابندی به قرارداد ها ونورمهای پذیرفته شده بین المللی را درقبال داشت ، توطئه دادن کیسه های پول اوپراتیفی به دفتر ریاست جمهوری افغانستان واز آنطریق تأثیر گذاری بالای افراد معین در دستگاه ریاست جمهوری افغانستان ، اعدام وآزار و اذیت مهاجرین افغان .

هموطنان شرافتمند!

دوستان وجهانیان!

ما شرکت کننده گان این همایش،مظاهره وپروتست برمبنای تحلیل و فاکتهای یاد شده،  به حکم وجدان، حب وطن، رعایت مصالح ومنافع ملی افغانستان و بدون تنگنظری های ناسیونالیستی واحترام به استقلال، برابری کشور ها با رعایت فکتور عدم مداخله در امور داخلی همسایه ها و ارج گذاری به نورمهای همزیستی  مسالمت آمیز، اعمال ، توطئه ها، دسایس ونیات شوم نظامیگران پاکستان وهکذا نیات استیلا گرانه رژیم اخندی ایران را تقبیح نموده و نکات آتی را بمثابه خطوط این قطعنامه تصویب واعلام میداریم:

۱- نیات شوم زمامداران پاکستان و رژیم ایران در افغانستان را تقبیح نموده واز شورای امنیت سازمان ملل متحد میخواهیم تا مراکز وپایگاههای تروریستان در پاکستان را محو ونابود کند.

۲- شورای امنیت  سازمان ملل متحد باید تحقیقات ویژه را از رهبران پاکستان در مورد اسامه آغاز وآنان را  افشاء  و به محاکمه بکشاند، همچنان پاکستان باید  از لست متحدین مبارزه علیه تروریزم کشیده شود.

۳- پاکستان باید حمایت خود را از طالبان و گروه های تروریستی گلبدین حکتمیار و حقانی قطع و آنهارا دستیگر و به محکمه بکشاند.

۴- ازشورای امنیت میخواهیم تا دستگاه نظامی واتمی پاکستان را تحت نظارت بین المللی قرار داده واینکه پاکستان منبع تهدید صلح درجهان میباشد بررسی وبرملا شود.

۵- از جامعه جهانی خاصتاً ایالات متحده امریکا میخواهیم تا کمکهای نظامی ولوژستیکی خود به پاکستان را به تعویق انداخته وپیش شرط هایی را  که اقتضای مبارزه با بنیاد گرایی  وتروریزم  میباشد مطرح کنند .

۶- از دولت افغانستان میخواهیم که شورای صلح با طالبان را لغو و بر شاخصهای های مصالحه ملی  برمعیار های منافع ملی افغانستان تجدید نظر نماید!

۷- ما استیلای فرهنگ رژیم آخندی ایران را تقبیح نموده و مساله صدور انقلاب اسلامی را از جانب آنان منکوب و از مردم با شهامت افغانستان میخواهیم که در حفظ هویت  ومیراث فرهنگی افغانستان که قدامت بیشتر از باور های تنگنظرانه دارد کوشا بوده وبه اجانب اجازه ندهند که فرهنگ آخندی را درسرزمین باستانی ما ترویج کنند.

۸- از شورای امنیت سازمان ملل متحد مصرانه میخواهیم تا با اقدامات  وفیصله های قانونی از ارسال اسلحه وتجهیزات ، صدور واعزام  جنگجویان مسلح، تروریستان، آدم کشان، دهشت افگنان، مبلغیین دینی مدارس پاکستانی در کشور مسلمان ومتدین افغانستان که از جانب پاکستان وایران در گذشته صورت گرفته وا دامه دارد، جلوگیری نموده ودر اعاده صلح وثبات واستقرار ملت رنجدیده افغانستان را یاری ومساعدت نمایند.

۹- جنرال حمید گل پاکستانی که در سه دهۀ اخیر با تلاش های پیهم خود در تسلیح و تجهیز تروریستان و اعزام آنها بخاک افغانستان مستقیماً دست داشت و دارد ، بمحکمه بین المللی کشانیده شود .

۱۰- سکوت شرم آور حکومت افغانستان را ، در مقابل حملات راکتی پاکستان بخاک افغانستان ، یک خیانت ملی دانسته ، بحکومت افغانستان هوشدار می دهیم تا هر چه عاجلتر جلو این حملات تجاوزگرانه را بگیرند.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا