خبر و دیدگاه

ملت خوشباور با گدایان متکبر

ahmad_saeedi

کسیکه از گرسنگی اسیاب بانی میکند و از کبر مزد نمگیرد آنرا گدا متکبر گویند. اما در مورد رهبران و شخصیت های بزرگ چون رهبر و رئیس جمهور این واژه مفهوم دیگری را ارائه میکند، مانند ترفند سیاسی ریا کاری  و بازاری ها میگویند خود را بکوچه حسن چپ زدن و برخی ها این حرف هارا پوک گری تعبیر نموده اند. و اما از دید استراتیزیک و منافع عالی یک کشور که به ثبات امنیت و استقلال آن منوط است انطباق شعار با عمل خیلی ها با ارزش وبزرگ تر از زرق وبرق های ریا کارانه  دشمنان حریص و خود پسند بوده شوخی را بر نمی تابد. رئیس جمهور افغانستان با چشیدن طعم مهمانی  مقامات اسلام اباد با یک چرخش ۱۸۰ در رجه  ای پاکستان را دوست برادر و ویار دایم افغانستان خوانده بر هم پیمانان غربی اش حمله لفظی نموده گفت ما دیگر طیاره بمبیرک نمی خواهیم بلکه همو خوبیش پیشرفته ولکس..که شاید پاکستان داشته باشد واگر نه از جائیکه هست روی میآوریم.

آیا واقعیت همین است: هم میهنان ما پیوسته از زبان رهبران شان سخنان ضد ونقیض میشنوند. گاهی لطف وانعطاف وگاهی هم خشم ودلسردی مگر واقعیت چه هست؟ واقعیت این است که تیم حاکم در افغانستان وقصر نشینان ارگ بدون اجازۀ مایک مولن به  دست شوی هم نمیروند.از نان ولباس شروع تا مسائل صحت وامنیت شان همه در گرو لطف باداران خارجی در رأدس آمریکاست.. پیمان استراتیژیک با همان مواد غلام سازی اش قبلا به توافق وتأئید جانبین رسیده تنها امضای تنی چندی را بنام أعضای لویه جرگه بپای آن میگذارند.بلی افتضاح پارلمان که منجر به بی إعتباری آن شده خود میرساندد که رئیس جمهور بخاطر قانونی ساختن پایگاه های نظامی آمریکا به چنین درامه دست زده تا میدان برای لویه جرگه خودش باز بگذارد وسند همگاری های دراز مدت وپایگاه های دایم العمر ررا امضا کند. اینکه شعار میدهد  این خاک توسط اردوی قهرر مان دافغانستان حفظ واداره میشود همش فریبنده وریا کارانه است…اینها خون اطفال مظلوم ومتنفذین وزنان ومردان را فدای مقدم بادران شان کرده اند تا زمینه اندوختن زر وتمرکز زور را برای شان مهیا سازد. بلی هیجکس در برابر ولی نعمتش نا شکری نمیکند.

ناز و یا ساز: این صدا که درر افغانستان ناز گفته میشود بگوش کاخ نشینان قصر سفید یک ساز است هر چه میگوئی بگوئی ولی مردم کار شان را انجام میدهند.با گذشت هر روز ناز ونخره  وهم لعن ونفرین رئیس جمهور بر حامیانش  نسبت به هم پیمانان وحامیان شان افزایش می یابد اینکه زیر کاسه نیم کاسه است از نظر کسی پنهان نیست.رئیس جمهور دیروز کله شینکوف های نازک چیکی را یک کمک بزرگ میگفت اما امروز طیاره را تحویل نمیگیرد .مث اینکه کار خانجات سلاح سازی را در هر گوشه افغانستان فعالذ ساخته دیگر از کمک بیگانه هاذ بی نیاز است.دولتیکه برای تولیدات ابتدائیه کشورش نه سوبسیدی میدهد ونه هم رفع مالیات کرده میتواند چطور میتواند زمینه رشد وتولید را مساعد ساخته از دیگران بی نیاز باشد.جوان ضرورت دارد اما عارش میآید.خوب به هر حال شاید همان استغنا وبی پروای نسبت به منافع کل کشور ایشان را وا داشته باشد تا چنین موقف گیری های را به نمایش بگذارند.

چرا حامد کرزی بیشتر از گذشته در پاکستان استقبال شد؟ آمریکا بخاطر فرو نشاندن خشم افغانها ظاهرا بر پاکستان فشار آورد ورنه بخاطر مسئله اسامه وملا عمر گاهی هم روابط آمریکا وپاکستان خراب نمیشود چون آمریکا از حضور أعضای القاعده قبلا خبر دارد واما حالا بازی را رنگه ساخته وجسددبن لادن را کشته.اینکه  مهمان نوازی پاکستان نتیجه ایماء واشارۀ غربی ها بوده از نظر رئیس جمهور ما پنهان است ورنه پاکستان بخودی خود افغانهارا درست میشناسد وهمان استقبال را بعمل میآورد که در هوتل استقلال تهران بعنل آمد برنج سفید وقورمه گوشت مرغ….رفتن جناب کرزی به پاکستان به اشاره حامد کرزی صورت گرفت چنانچه مهمانداری را هم آمریکا رهبری کرد تا روابط به ظاهر شکسته را دوباره برش وبورس زند وتر میم کند.

دلائل مهمان نوازی پاکستان: آمریکا پاکستان را دوست دیرینه واستراتیژیک و مطمئن خود میداند وگاهی بخاطر مسئله افغانستان از پیچیده بودن وبد بودن روا بط با پاکستان حرف رمی زنند. آمریکا برای استخبارات پاکستان فهماند که دهان همسایه های تان را به بنید ما گاهی سنگ ملامتی را به طرف شما پر تاب نمیکنیم وراه اندازی مهمامانی حامد کرزی هم به همین دلیل صورت گرفت، رئیس جمهور از مهمان نوازی پاکستان آنقدر قدر دانی کرد،  انسان فکر میکرد حالا سمرقند و بخارا را فدای خال هندوی زرداری مینماید. ولی میدانم این مهمان  نوازی نتیجه بازی پاکستان و امریکا بوده، امریکا بخاطر همسایه ها و جهان پاکستان را مورد تهدیدد قرار میدهد. حالا که حامد کرزی دوست صمیمی تر و بهتری از پاکستان ندارد؛ روابط آمریکا و پاکستان هم بحالت عادی برگشته، هیچ تنش و کرنش بین طرفین وجود ندارد؛ فقط افغانها آرام باشند برای آمریکا فرق نمیکند؛ چکسی در پاکستان ضد افغانستان فعالیت میکند. هر کس فعالیت کند بدون اجازه و آگاهی انگلیس و امریکا نمیکند. دوستان خوشباور نباشید، نه نیرو های آمریکائی از افغانستان بیرون میشود و نه هم روابط پاکستان و آمریکا خراب میشود. فقط گپ به سر لحاف ملا نصر الدین است.افغانستان تخته خیز برای رساندن آمریکا به أهدافش نه کشوری مستقل و با غرور و سربلند و متکی بخود وغیره خوابهائیکه می بینند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا