خانه » خبر و دیدگاه » جوانان غور! روی سخنم با شماست

جوانان غور! روی سخنم با شماست

ahmad_saeedi

جوانان عزیز غور باستان، علماء، دانشمندان، متنفذین، روحانیون مبارز و روشنفکران خبیر وبیدار  ولایت غور می خواهم خدمت هر یک شما حرف های دوستانه داشته باشم و عمده ترین پرسش من این است آیا مردمان غور طی ده سال گذشته از طرف زمامداران شایستگی همین حرمت گذاری را داشتند که بخاطر باز سازی رفاع و سعادت با ایشان وعده های دروغ و غیر عملی هر سال داده شود، هرگز نی حرمت  مردمان غور  ما بیشتر ازین است که فریب دستار خوان خالی این تلبیس گران زمانه را بخورند من ازین بر خورد و وعده های غیر عملی و دروغ حکومت مرکزی  نهایت حیفم می آید چون در کابل ام می دانم که به خواسته های مردم غور حکام موجود هیچ ارزش نمی دهند مردم شریف غور دانشمندان و فرهنگیان فرهیخته و متنفذین غور صمیمانه از شما تقاضا می نمایم.

بس است این همه اهانت وتحقیر و توهین .بیائید تا با صداقت ویکپارچگی نشان دهیم که ما دیگر در پی احترام ریا کارانه زمامداران نیستیم بلکه خواستار بیرون رفت غور  ازین بحران بی توجه یی عمدی  هستیم بحرانیکه چون حلقه مصیبت بر دست وپای مردم غور چنبر زده مردم شریف غور را هر روز تحقیر اما عده دیگری بنام تیم وگروپ ومشاور شب وروز بر دستار خوان رنگه مصروف حیف ومیل دارائی های این ملت ساخته اید ولایت غور و مردمان با دیانتش چه گناه دارند چرا آنها را اینقدر تحقیر و توهین می می کنید چرا اینقدر تعصب و تفنن بی جا من از همه برادران غوری خویش میخواهم تا هر چه زود تر با هم بنشینند وراه بیرون رفت ازین مصیبت را دریابند ما باید ثابت سازیم که دیگر نام افراد وخصلت های سمتی وقوم نزد ما ارزش ندارد آنچه برای ما مهم است صداقت راستکاری وبر نامه سالم وهمه گیر که عزت افغانستان و غور باستان ما  را حفظ مشارکت ملی در سیاست آینده تضمین وعدالت اجتماعی متوازن ومتعادل را در عمل تطبیق کنند نه فریب دادن و دروغ گفتن ما می دانیم که در شرائط فعلی ولایت غور قصداً از نظر افتیده.از لحاظ داشتن تشکیلات امنیتی اقتصادی اجتماعی  زیر صرف قرار دارد در حالیکه ولسوالی ها ی ولایات دیگر کندک ها وغند های اردوی ملی را جذب نموده اند تا امنیت شانرا تأمین نمایدوهمین حالا در مسیر راه ها دزدی است ما یک تولی پولیس شاه هراه نداریم قریه ها در پنج کیلومتری مرکز ولایت با نبود امینت مواجه اند اگر ده نفر مخالف قریه هارا به کنترول بگیرد چناچه اکثریت قریه ها را گرفته اند  کدام نیروی امینتی وجود دارد که مخالفین را از منطقه بیرون کند؟

تشکیلات قوماندانی های امنیه ما مانند گذشته نا کار امد وضعیف  ومحدود است.ولایت غور فاقد تشکیلات بسیاری از واحد های اداری در سطح ولسوالی هاست هیچ ولسوالی تشکیل شاروالی ندارد در حالیکه ولایات دیگر همه امتیازات تشکیلاتی واداری را دارند. از لحاظ انکشافی هم سهم ما حفر چاه های آب نوشیدنی است.در حالیکه ما چشمه سار های داریم که بهتر از چاه هاست در دیگر ولایات کوچه و پس کوچه هایشان را پخته کاری و سرک های شان را اسفلت نموده اند اما در غور سرک خامه درست ساخته نمی شود مادران ولایات جنوب شمال و شمال شرق هر روز وزیر معین و رییس و جنرالان چار ستاره می زایند اما مادران غور مزدور نوکر بی دهن و زبان تولد می کنند از یک ولایت چهار وزیر از غور حتی یک معاون وزیر وجود ندارد من می دانم که آقای هیواد والی غور تلاش دارد تا خدمت رابه مردم غور انجام دهد اما در مرکز نه گوش شنوای وجود دارد ونه عدالت و انصاف هر قدر والی غور دست و پا بزند نتایج آن بدون همکار ی همه جانبه مردم غور مثمر نخواهد بود.  

آخر هر انسان با وجدان این قدر تبعیض را نمیتواند قبول کند.خلاصه غور را این دولت بحساب هیچ گرفته است بحساب تلفات.در حکومت شریک نیست  در جمع رعیت پذیرفته نمیشود آخر چه گناه کرده اند چون وزیر و دبیر ندارند وکلای انتخابی ما نیز تا کنون از این بی عدالتی ها حرف به زبان نمی آورند اگر زمزمه هم دارند گوش شنوای وجود ندارد شما قضاوت کنید از جمله ۵۶۰ مکتب شما در ولایت غور چند مکتب تعمیر دارد؟ هر سال بشما دروغ میگویند تمام مکاتب تعمیرر دار ما به اندازه مکاتب حریق شده یک ولسوالی ولایات هلمند نیست.آخر ما از افغانستان نیستیم ما از نظام دفاع نکرده ایم ما تا کنون از چه سر کشی کرده ایم گناه این مردم گرسنه و پا برهنه بی دهان وزبان چیست که از همه امتیازات محروم وصرف مسئولیت واطاعت متوجه آنها است با ها دیده شده که در اوائل بهار از فرستادن معلمین لسانسه به غور وتوسعه تشکیل واعمار مکاتب سخن میگویند ودر نیمه سال همه فرا موش میشود تخصیص پولی مکاتب ما را تعدیل می کنند تا مکاتب هلمند قندهار وردک پخته کاری شود در مورد نبود مشارکت غوری ها در نظام موجود بار بار گفته شده واین مسئله آنقدر روشن است که حاجت به بیان واستدلال ندارد این یک حقیقت مسلم است که دولت فعلی در تمام عرصه ها ولایت غور را عمدا توهین وتحقیر میکنند ومردم این سر زمین را به مسخره گرفته اند نمیدانم علت چیست؟ اگر علت در وجود ماست بیایئد خودرا ازین حالت نجات دهیم.بیائید نشان دهیم که ما هم مردمی هستیم که دیگر مزدور و برده شما حکام بی انصاف نیستیم  ما را دیگر نوکر خود ندانید بی کفایتی و خیانت شما مامورین مرکزی همه بدبختی ها را به مردم ما ارمغان آورده آگاهان غور جوانان با احساس  من را عقیده بر این است که غوری ها میتوانند در شرائط حساس کنونی هویت وجایگاه خودرا در تاریخ کشور ثابت کنند.با اتحاد همبستگی ویک پارچگی.

هم وطن .دیگر تعهد ومیثاق مشترک مهم است.این تعهد را من وتو یکجا از هر کس میتوانیم بگیریم.اما با یک همت و هم پزیری برادرانه با ور دارم که شما خوب می دانید این حکومت متعصب گروه گرا وتیم پسندیکه تمام هستی ما را در پای دوستان شخصی خود ریخته واز عدالت در دیارش سراغ نیست دیگر فریب دروغ های هیات فرستاده اش   را که بشما وعده های چرب و نرم داده اند نخورید دیگر احکام غیر عملی اش را از آرشف دفاتر جمع وبه روز نامه ها میسپاریم وبه همه مردم نشان میدهیم که امر این احکام غیر عملی  است وباز هم وعده میدهند که وعده های گذشته را عملی میکینیم دروغ می گویند فریب می دهند شما آخر خواهند دید بیائید همه ضرورت های اولیه از قبیل إعمار سرک ها مشارکت در نظام توسعه معارف عرصه خدمات صحی وانگشاف مخابرات همه را در یک لست بگیریم ومنحیث خواست اسای خویش مطرح کنیم خواستیکه متناسب با خواست سائر مردمان این سر زمین است ما اضافه نمیخواهیم ما عدالت میخواهیم عدالت اجتماعی عدالت سیاسی عدالت در همه عرصه ها.هر کس و مسول و هر والی و آمر که  با ما صادقانه رفتار میکند در همین مصطع زمانی دستش را میگیرم تا دست مان را در آینده با صداقت وراستی بگیرد با حکام دروغ گو آمرین بی کفایت و آینده درد شما را مرحم نمیگزارند همبستگی جرعت و صداقت شما یک جا با مقاومت عادلانه در راه حق شما را از این ظلم و استبداد نجات می دهد جوانان غور تظاهرات مسالمت آمیز مقاومت دلیرانه شما در مقابل این همه بی عدالتی ها حق مسلم شماست از حق مردم خود دفاع کنید نگذارید دیگر غور را با همه تاریخ درخشان که دارد توهین و تحقیر کنند.

انگشت مزن بر دل پر حوصله ما           مگزار که سر بسته بماند گله ما


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com