اعلاميه ، اطلاعيه و پيامها

پیام شورای اروپایی کنگره ء ملی افغانستان بمناسبت شهادت دوکتور ذکی پاهنگ

dr_zaki_uk_killed

طی سال های دراز جنگ در افغانستان مردم ما، بهترین شخصیت های ملی و نخبگان سیاسی خود را از دست داده است.این فرزانگان ونخبگان سیاسی وملی در اغوش خانواده و در کنار زن وفر زندان خود به مرگ طبیعی نمرده اند.در برهه های معینی از تاریخ، یا قربانی آرمانهای پاک خود در زیر ساتور استبداد جباران تاریخ شده اند و یا به وسیله شب پرستان کینه دل و تروریستان حرفوی وعمال ارتجاع به رگبار مسلسل بسته شده اند.

دوکتور ذکی شهید، یکی از این قربانیان بوسیله ء دهشت افگنان وتروریستان فاشیزم قبیله است که در ماه جولای سال روان در افغانستان،نا مردانه به شهادت رسانیده شد.دوکتور ذکی پاهنگ، نمایندهء نسل جوان کشور ما پزشکی کاردان، جوانی برومند وبیدار دل، فر زندی فرما نبردار، مردی پای بند و با وفا به همسر، خانواده و فرزندان خود، پدری دلسوز و خطا پوش، برادری با گذشت و مهربان، رفیقی شفیق و درست پیمان، و از همه گذشته رزمنده ای نستوه پا برجا واستوار به ارمان هایش، وعاشق میهن و خدمتگذار مردمش بود.دوکتور ذکی نیز مانند اسلافش در زیر لحاف گرم ومخملین وبستری نرم و ابریشمین ، جان نداد. بلکه اسایش وخواب راحت غرب را رها کرده برای خدمت به میهن شتافت وهنگام خدمت به وطن و با عشق آتشینی که به آن میهن زخمی و درد آلود و جنگ زده داشت، راه سفر جاودانه را در پیش گرفت.دوکتور ذکی، به وسیله ء تروریستان مزدور ودشمنان آزادی وانسانیت، به شهادت رسانیده شد.او، در نبرد روشنی با تاریکی، در جنگ اهورایی با اهریمنی جانش را از دست داد.

بیجا نبود که همسر مهربانش در مراسم اخرین روز وداع با دوکتور ذکی در جمع دوستان و خانواده اش سخن اندیشمندانه ای کفت : ( دوکتور ذکی اکر طول عمرش کوتاه بود اما عرض عمرش کوتاه نیست.بسیار پهنا دارد ) این سخن بدان معناست که وسعت دید و ژرفای اندیشه های دوکتور ذکی بسیار بزرک بود.و از جزم اندیشی های اید یو لوژیک بیزاری می جست.

دوکتور ذکی، تنها یک پزشک برای تیمار داری بیماران نبود؛ یک مترجم برای بر گردان واژه های بیگانه به زبان مردمش نبود؛ بلکه یک رزمنده نستوه سیاسی و اولین منشی بخش اروپایی کنگره ء ملی افغانستان در لندن نیز بود.در سیمای شکوهمند دوکتور ذکی، آینده ء بزرگ شدن، نام آور شدن و رهبر شدن و آینده ساز شدن را بخوبی می توانستی تماشا کنی.اما دریغ ودرد که کور دلان بی فرهنگ برای زنده گی کردن و بزرک شدن، امانش ندادند.تاریخ همیشه همین بازی ها را با بزرگمردان زمانه ئ خود کرده است.

کنگره ء ملی افغانستان ضمن شریک بودن با اندوه بی پایان همسر وباز ماندگانش ، شهادت دوکتور ذکی را یک ضایعه ء جبران ناپذیر برای نسل امروز وجنبش عدالتخواهی میداند.شهادت این جوان برومند ومبارز نستوه، مایه اندوه فراوان یارا ن وهمرزمانش میباشد.روحش شاد ویادش گرامی باد!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا