خانه » خبر و دیدگاه » مقاومت گران نوین نمیگذارند صدای مقاومت خاموش شود

مقاومت گران نوین نمیگذارند صدای مقاومت خاموش شود

green_Trend

چند دههء اخیر در تاریخ کشور ما آبستن تحولات و حوادث مهمی بود، که آزادی خواهان و مجاهدان نستوه را از متن خود تقدیم مردم و کشور عزیز ما کرد. شکست ارتش “سرخ” و “مقاومت” در برابر لشکر “سیاه” طالبان و حامیان پاکستانی شان صفحات جدیدی را در تاریخ کشورما گشود و روحیهء مقاومت و ایستاده گی مردم ما را در برابر تجاوز و زور گویی دشمنانان این وطن تقویت کرد.

“طالبان تا دروازه های کابل با بیرق سفید آمدند و آن گاه بیرق اصلی را بیرون آوردن که بروی آن نوشته بود “جهالت”.(۱) حکومت شان با شکنجه، کشتار، تصفیهء قومی، کوچاندن اجباری و هزاران جنایت دیگر شروع شد و با کسانی که سالهای ازعمر خود را در خدمت جهاد و ارزش های دینی و انسانی وقف کرده بودند، اعلان “جهاد” دادند؛ اما با مقاومت و پایمردی مردم افغانستان به رهبری بانی مقاومت شهید احمد شاه مسعود روبرو شدند که مانند قله های هندوکش استوار و مصمم از آزادی و استقلال وطن و مردم خویش در برابر “لشکر چند ملیتی طالبان” و حامیان خارجی شان دفاع کرد.

طالبان که در جنگ با مسعود به بن بست رسیده بودند، در تبانی پاکستان و القاعده ترور بانی مقاومت را ریختند، تا اینکه استراتژی پاکستان را بدون ممانعت در افغانستان تطبیق نمایند؛ اما خون شیهد مسعود و شهیدان کشور صاعقه آسا آنها را در آتش خود سوخت و نظام متحجر شان با شروع بمباردمان هوائی امریکاه و حمله زمینی نیروی های “جبهه متحد” سقوط کرد.

اکنون با گذشت ده سال از دولت اسلامی افغانستان برهبری حامد کرزی که از حمایت کامل جامعه جهانی نیز برخوردار است، نتنها امنیت در کشور تاًمین نشده است، بلکه طالبان نیرومند تر شده و به ترور و حذف شخصیت های جهادی و چهره های محبوب مقاومت پرداخته اند. ترور و بشهادت رساندن ملک زرین در کنر، انجنیر محمد عمر و عبدالرحمن سید خیلی در کندز، خان محمد مجاهد در قندهار و مولانا شاه جهان نوری و جنرال داود داود، در تخار توسط طالبان در همکاری با استخبارات پاکستان صورت گرفته است. نیرو های مخالف دولت و پاکستان که بی صبرانه منتظر خروج تدریجی نیرو های ائتلاف بین المللی در ۲۰۱۴ از افغانستان استند و این را بخوبی میدانند که کسانیکه در مقابل شان در دفاع از کشور و مردمش خواهد ایستاد همین مردان مقاومت و جهاد استند. بنابراین طالبان و حامیان خارجی شان بخاطر ترور و ازبین بردن این چهره های محبوب هر روز طرح ریزی میکنند. حکومت با تیم چند صد نفری اش که ملیون ها دالر از کمک های جامعه جهانی به ملت افغانستان و پولهای که در نتیجهء فساد اداری که خود مخترح آن استند را در جیبب زده، به جای بر میگردند که آمده بودند.

همچنان صلح یکطرفه حکومت با نیرو های مخالف نظام که بر خواسته از ضعف و ناتوانایی های آن در ده سال گذشته است، نتوانسته با یک استراتژی مشخص طرفداری نهاد های مهم دولت را که شامل شورای ملی ( مجلس نماینده گان و مجلس سنا) میشود را با خود داشته باشد. صلح حکومت با مخالفان آن بیشتر از آدرس قومی صورت گرفته تا یک پروسهء ملی و مردمی که شامل نهاد های مهم چون جامعه معدنی واحزاب سیاسی شود. رهائی و فرار دادن طالبان از زندان های دولت فرصت خوبی را برای تجدید نیرو و بلند بردن روحیه آنها مساعد ساخته است. فساد اداری گسترده در نظام موجود سبب شده است که مخالفان نظام با رخنه در ارگان های امنیتی کشور از این فرصت پیش آمده خوبترین استفاده را برده وبا استفاده از ینوفورم پولیس و ارتش و دست رسی به اطلاعات استخباراتی به ترور شخصیت ها و چهره های خوب مقاومت بزنند؛ ولی حکومت یکروز آنها را “برادران” ناراضی و روز دیگر “تروریستان” حرفوی خوانده و اصرار صلح را با آنها دارد. صلح باید با پاکستان و استخبارات آن کشورصورت بگیرد، نه با طالبان و دیگر مخالفین دولت؛ زیرا پاکستان و استخبارات آن در مورد آنها و برنامه های شان تصمیم میگیرد، مردم ما میدانند که در ین سه دهه جنگ در کشور کی طرفدار صلح است و کی طرفدار جنگ و به کرسی نشاندن اهداف پاکستان و استخبارات آنکشور.

دشمنانان وطن و مردم ما فکر میکنند که با ” ترورهای زنجیره ء و هدفمند” میتوانند تفکر مقاومت را نابود کنند در حالیکه “شخصیت های تاریخی محصول یک روند تاریخی، اجتماعی هستند که در جریان پراتیک و درک ارزش های اجتماعی، حادث میشوند، شکل میگیرند، قوام می یابند و برای پاسخ دادن به یک ضرورت عینی و اجتماعی بمیدان کشیده میشوند”.(۲) ترور چند شخصیت خوب ما که بدون شک ضایعهء بزرگی برای کشور و مردم ما است، اما هیچگاه نمیتوانند جلو یک تفکر بزرگ را که ریشه در اعماق اندیشه و وجود هر انسان آزادی پسند این سرزمین دارد را بگیرد؛ در حالیکه با ترور این شخصیت ها ده ها شخصیت دیگر که اندیشه های والا و انسانی آنها را در دفاغ از ارزش های پسندیدهء چون آزادی، استقلال، عدالت، قانون و کرامت انسانی را در سر دارند بمیدان آمده و جای آنها را پُر میکنند. “وقتی مردم تصمیم میگیرند آزاد باشند هیچ چیز نمی تواند انها را از پیروزی باز دارد”.(۳) امروز صدای مقاومت و ایستاده گی در برابر دشمنان مردم و وطن ما که در لفافهء دین استراتژی سیاه حامیان خارجی شان را میخواهند به پیروزی برسانند در هر گوشه و کنار کشور شنیده میشود. تفکر مقاومت برخاسته از اندیشهء یک نسل آگاه، متمدن ومستفل است که میخواهند وطن و مردم شان در آزادی و سر بلندی زنده گی کنند واین نسل آگاه همه مقاومت گران نوین استند که هرگز نخواهند گذاشت صدای مقاومت خاموش شود.  

 

____

منابع:

(۱) احمد شاه مسعود و آزادی، نویسنده: صالح محمد ریگستانی، ص ۱۸۲.

(۲) حلاج، نویسنده: علی میر فطروس، ص ۴۲.

(۳) دزموند توتو، از فعالان صلح و رهبران افریقای جنوبی.


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com