خانه » خبر و دیدگاه » ویژگیهای شخصیتهای ملی

ویژگیهای شخصیتهای ملی

nationalunity_afg

ملتها همیشه به شخصیتهای عالی با ویژگیهای قوی جهت تداوم بخشیدن حیات آبرومندانه خویش ضرورت مبرم دارند. اما وقتیکه ملتها در منجلاب بحرانهای مهلک عصبیت و قوم ستیزی دست و پا میزنند، همچو شخصیتها میتوانند همچو کشتی نجات از بحرانهای سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای ملتها گردند. البته، آنوقت وجود چنین فرشتگان ملتها را با طرز تفکر و اندیشۀ پیشرفت و ترقی، تمدن و زندگانی، محبت به وطن و صداقت با ارزشهای ملیگرائی به سعادت ابدی سوق داده، صلح و اخوت را در عمق وجود ملت درمانده خویش تزریق مینمایند.

ویژگیهای که من در چنین شخصیتها تحلیل و ارزیابی میکنم، همان مشخصۀ است که پیامبر گرامی اسلام در ارتباط یک مؤمن میفرماید: “مؤمن قوی بهتر است از مؤمن ضعیف”. مؤمن قوی کسی را نمیگوید که از نظر جسامت قوی الهیکل باشد، بلکه مؤمن قوی کسی را میگوید که دارای ویژگیهای قوی و صفات عالی بوده در طوفان بحرانهای سیاسی هرگز متزلزل نگردد و در ادای مسؤولیت ملی و دینی خویش از هیچ نوع قربانی دریغ نورزد.

قوت در عمل نشانه قوت در گفتار است. قوت در تفکر نشانه قوت در تصمیم گیری است. قوت در دل و قلب نشانه قوت ایمان و عقیده است. یک مؤمن قوی باید دارائ چنین ارزشها و ویژگیهای عالی باشد تا در خور وصف مقتدی و پیشوای خویش در جامعه بشریت گردد.

هر که میخواهد قویتر عمل کند باید قوت گفتار در سخن را در وجود خویش بپرورد. اینرا نیز فراموش نکنید که قوت سخنرانی با ایراد سخنرانیهای حیله گرایانه و شیطانی تفاوت بسا زیادی دارد. زیرا کلمات متجلل و فریبنده از بافته های غیر طبیعی بوده تنها و تنها از مجرای لسانی خارج میگردد که قوت تأثیر چندانی به سمع شنونده خود نداشته وجود انسانیت را به اهتزاز در نمی آورد. اما گفتاریکه با خلوص نیت و صداقت، تعهد و مسؤولیت، تعمق و عقلانیت، تفکر و روحانیت ایراد گردد، وجدان ملتها را زنده، دلهای حاضرین را اسیر، وجود بشریت را لرزان و چشمهای شنوندگان را اشکبار گردانده قوت عمل را در اعماق ملتهای انگیزه میدهد تا دست به دست همدیگر داده برای رهائی از بحرانهای سیاسی همگام گردند و رفاه و سعادت، صلح و اخوت، همزیستی و سلامتی را به نسلهای بعدی ارمغان بخشند.

هرکه میخواهد حاکمیت برازندۀ در تصمیم گیری خویش داشته باشد، قوت تفکر را در وجود خویش زنده نگهدارد. تفکر و تعمق مشخصۀ است که انسانیت را به معراج کمال ارزشهای اخلاقی میرساند. وقتیکه یک انسان از کمالات اخلاقی عالی برخور دار باشد، هرگز در قبال تصمیم گیری هایش لغزش ننموده اسیر تمایلات نفسانی و خواهشات شیطانی نخواهد گردید. اینست که شخصیتهای ملی با همچو ویژگی قوت تفکر در تصمیم گیریهای بی آلایش خویش میتوانند ملتها را از بحرانهای سیاسی و اقتصادی مهلک نجات بخشیده، هماهنگی و سازگاری همه جانبه را در سطوح پالیسهای ملیگرائی ایجاد نمایند و اصلیت و هویت ملی خویش را در قلۀ های بلند سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حفظ و تضمین خواهند نمود.

هر که میخواهد قوت دل و قلب خویش را به اوج کمال برساند، در حصه قوت ایمان و عقیده خویش آخرین تلاش خویش را نماید. ایمان و عقیده انگیزه است که انسانیت را به کمال اهداف عالی تحریک مینماید. ایمان و عقیده ایدیلوژی است که بشریت را جهت نائل شدن به اهداف عالی سوق میدهد. ایمان و عقیده نعمت است که شخصیتها را قوت دل بخشیده نورانیت قلبی برایشان عطا میفرماید تا در راستای تأمین اهداف عالی خویش از بصیرت و آگاهی تام الهام گرفته و در تقابل بحرانهای سیاسی و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گامهای ارزندۀ را جهت سعادتمندی و سر افرازی ملتها میبردارند. اینست که همچو افراد با مرور زمان و حتی بعد از مرگ شان به یک الگوی ملی تبدیل شده از جملۀ نخبگان و شخصیتهای فراموش نا شدنی در تاریخ ملتها ثبت میگردند. پس این ایمان و عقیده است که شخصیتهای ملی را جلب توجه خود نموده، قوت دل و قلب آنها میگردد.

اما اشخاص بی ایمان و عقیده هرگز نمیتوانند در مقابل جریانات سیاسی و بحرانهای عصبیت و قومگرائی ایستادگی لازم نمایند. بالآخره بحرانهای سیاسی و قومگرائی آنها را شکار نموده سبب هلاکت و تباهی ملتها میشوند. ازینجهت افراد که میخواهند سرنوشت ملتها را رقم زنند باید دارای ایمان و عقیدۀ باشند که ملتها را از منجلاب بحرانهای سیاسی نجات داده فلاح و کامیابی ابدی را نصیب شان گردانند.

خلاصه، افراد که مسؤولیت ساختار ملتها بر عهدۀ شان است باید با ارزشهای عالی همچو ایمان و عقیده، تعمق و تفکر، گفتار و کردار نیکو موصوف باشند تا ویژگیهای قوت دل در اراده، قاطعیت در تصمیم گیری و تأثیرگذاری افراد به عمل در ایشان به وجود آید. هنگامیکه همچو شخصیتهای نخبه را ملت عزیز ما افغانستان به جامعه خویش تقدیم نمود، با یقین کامل میتوان گفت که سعادت و خوشبختی، رفاه و ترقی، پیشرفت و همزیستی را به ارمغان خواهد آورد. فلهذا، جوانان که ارزشهای ملی، ویژگیهای عالی و کمالات اخلاقی را در عمق وجود شان پرورش میدهند میتوانند این ملت رنجدیده را از منجلاب بحرانهای سیاسی و قومگرائی، عصبیت و قوم ستیزی، منفعت جوئی شخصی و گروهی رهائی بخشیده سعادتمندی و سر افرازی ابدی را برای افغانستان تأمین نمایند.


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com