خانه » خبر و دیدگاه » نمایش عضلات ناتو در تالقان

نمایش عضلات ناتو در تالقان

 

چهار شنبه شب تاریخ بیست وهشت ثور دهکدهء در منطقهء ” گاومالی ” در حومهء شهر تالقان مورد عملیات نیرو های ناتو قرار میگیرد که در نتیجه آن چهار شهروند کشته و بدینترتیب با ثبات ترین شهر کشور دست کم در مقطع کوتاهی در محور مناطق پر آشوب اضافه میشود.

آنچه که در تالقان رخ داده است از لحاظ نحوهء اجرا با آنچه که در ایبت آباد پاکستان پیش آمده جان رهبر سازمان القاعده اسامه بن لادن را گرفت شبا هت و تفاوت های دارد.

استخدام چهار فروند بالگردان در عملیات تالقان در کنار شباهت امنیت متضاد دو متطقه ء ” ایبت آباد ” و ” گاومالی ” نیز از شباهت های بارز دیگر این دو حادثه بشمار میرود امنیت متضاد به این معنا که ایبت آباد شهر که در آن رهبر القاعده شش سال را سپری نمود منطقهء امن برای سران القاعده و گروه طالبان محسوب میشوداما امنیت در تالقان از طالب ستیزی و القاعده زدای این مردم الهام میگیرد.

در ایبت آباد پاکستان بالگردان های نیرو های ویژهء ضد تروریزم ایالات متحده ساختمان مجلل را هدف قرار دادند که طبق گذارشات ساخت آن معادل یک ملیون دالر آمریکای هزینه گرفته است اما در تالقان سقف متواضع بر روی ساکنانش فرو میریnato_afghanistan_pakistanزد که دیوار های آن خیلی کوتاه از قد بلند و عضلات بر جستهء ناتو بوده است.

نمایشنامهء کاذب را که ناتو از حادثه تالقان ارایه داده است مبین این است که هدف از راه اندازی این عملیات قتل ویا دستگیری رزمجوی اوزبکستانی بوده است که به قتل چهار عضو خانوادهء خیاط ده می انجامد نه باز داشت و یا قتل سیف العدل و ایمن الظواهری عملیات که نیرو های امنیتی افغان میتوانستند بخوبی از پشت آن برآیند.

واکنش شهروندان تالقان در برابر جنایت کشتار مردم توسط ناتو برخلاف ادعای برخی رسانه های وابسته به حاکمیت که دست های نامرئی را در این حرکت دخیل میدانند کاملا خود جوش و بدون سازماندهی راه افتاده و برای نهاد های امنیتی کشور سریع و غافلگیر کننده بود و از همین زهگذر است که نفس های کوتاه نظام فعلی افغانستان خویشتن داری را ازدست داده بخاطر قلع و قمع جمعیت که در خیابان های تالقان در پی این حادثه به داد خواهی ریختند از ولایت کندز نیرو اعزام نموده باگرفتن جان ده ها تن درز ایجاد شده میان مردم و دولت را پس از حادثهء ” گاومالی ” وسعت داند.

در حال که دولت افغانستان برای اسفالت یک متر مربع جاده های برخی ولایات کشور دوازده دالر آمریکای هزینه تعین میکند پایه های برق منحیث نماد گردن فرازی اهمال مسوولین در قبال این ولایت سال هاست که در امتداد جاده کندز و تخار در انتظار ” کیبل ” خود نمای میکنند و تالقان در تاریکی کامل بسر میبرد و پایان ترین رقم در بودجه ء انکشاف و عمرانی دولت در حال به این ولایت تخصیص داده میشود که ماورای کوکچه آن از لحاظ مساحت و نفوذ حجم برخی ولایات کشور را احتوا میکند.

دستگاه حاکمیت سیاسی در افغانستان تاکنون در نتیجه کشتار مردم توسط نیرو های ایتلاف در دیگر مناطق کشور شبه آنچه که در تالقان رخ داد به چنین موج مردمی مواجه نگردیده بود از اینرو واکنش دولت در قبال این حادثه عجولانه دور از واقعیت و انتظار مردم شبه فرضیهء ناتو بوده سناریوی وجود مخالفان مسلح دولت در ناحیهء ” گاومالی ” را بخورد مطبوعات داده است.

چشم پوشی دولت از واقعیت های که به جزء از عامل بحران مبدل گردیده اند در حال صورت میگیرد که و قوع مکرر حوادث مشابه در مناطق مختلف کشور که دولت تاکنون از جلوگیری آن عاجز بوده است رژیم آقای کرزی, رسانه های دولتی و نیم بند را که پالیسی اغفال افکار عمومی را به نفع نظام دنبال میکنند عاری از مصداقیت نموده است.

حماسه های مردم تالقان در جنگ علیه تروریزم و طالبان دوران مقاومت گواه آن است که ولایت تخار در کل تالقان و نواحی پیوست به آن ” گاومالی ” نمک فروشی ” و ” ختایان ” نه تنها در هیچ مقطعی بستر و خاستگاه افکار حهنمی نبوده است بلکه زمان که آقای حکمتیار نفوذ برخی از رهبران جهادی را در افغانستان اشاره به صبغت الله مجددی با یازده جبههء این حزب در تخار مقایسه مینمود حضوری از این یازده قطب نیرومند در ” گاومالی ” تالقان مشاهده نمی شد تا امروز پناهگاه مخالفان مسلح دولت شناخته شود.

با در نظر داشت نقش تالقان در مقاومت ملی مردم افغانستان علیه ترکیب و تلفیق وارداتی طالبان و القاعده این پرسش مطرح میشود آیا حلقات تمامیت خواه و انحصارگر درون نظام که در گذشته ها بخاطر بهره گیری سیاسی استقرار شمال را به چالش کشیده بودند و پس از تغیرات در وزارت امور داخله و تعین جنرال محمد داود به سمت فرماندهی پولیس شمال سیر صعود خشونت در این مناطق مسیر هبوط در پیش گرفته زندگی مردم در شمال افغانستان به روند عادی باز گشت بخاطر ایجاد بستر خشونت در تالقان پشت این ماجرا قرار دارند یاخیر؟

مسلما عملیات اخیر ناتو در تالقان که شکاف عمیق میان مردم و رژیم ایجاد نمود با هماهنگی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان صورت گرفته است و اشخاص در این دستگاه در ایجاد فضای متشنج میان مردم تخار و دولت نقش دارند زمان که موقعیت جغرافیای تخار و پیوست آن با شرق افغانستان را که در آن طالبان حضور گسترده دارند در نظر بگیریم به فرضیهء فوق نزدیک میشویم زیرا خشونت در تخار زنجیر نا آرامی ها را از هلمند تا شمال شرق کشور وصل میکند.

بنابرین انتقال خشونت در تخار با سناریو سازی وجود جنگجویان اوزبکستانی که زمینهء نفوذ مخالفان مسلح دولت را در این ولایت مهیا میکند میتوان در جهت وصل حلقهء حضور نظامی طالبان از جنوب تا شمال شرق کشور و سپس امتیاز گیری سیاسی از وجود طالبان در این مناطق در فرایند سازش با این گروه تحلیل نمود.   

  

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com