خانه » خبر و دیدگاه » نقد کوتاهی به بیانیه استاد ربانی در کوهدامن به بزرگداشت از شهید مرحوم مولانا سید خیلی

نقد کوتاهی به بیانیه استاد ربانی در کوهدامن به بزرگداشت از شهید مرحوم مولانا سید خیلی

rabbani_5

 

روز پنجشنبه جمعیت کثیری از مناطق کوهدامن، پروان، کاپیسا، پنجشیر و سایر مناطق دیگر افغانستان در ساحه کوهدامن در این محفل جمع شده بودند و به حرفهای استاد ربانی رهبر سال خورده جمعیت و رئیس شورای صلح گوش فرا دادند که چنین فرمودند:

۱) “ما نمیخواهیم دیگر به دوران تهجر و سیاه گذشته برگردیم و ارزش های خود را نادیده بگیریم.”

این ارزشها همیشه با اظهارات احساساتی، غیر اسلامی با این ابا و قبا در مراحل خاص تاریخی با تذکر از آیه های مقدس قران عظیم الشان و شریعت غرای محمدی در راستای حفظ منافع شخصی و قدرت مداری شما مورد دست برد و معامله قرار گرفته و امت مسلمه مداوم در تاریکی گذاشته شده است و از این بیخبری سود بیشتر در کیسه تان شما کمایی کرده اید، مجاهدین و مقاومت گران در حالت فقر و بیچاره گی بسر میبرند پس ارزشها در نزد شما چه چیزی میتواند باشد!

۲) “یکتعداد کسانی هستند که حرکت صلح جویانه ما را غلط میپندارند و ما را معامله گر خطاب میکنند، آنها منافقین و مفسدین هستند.”

چنین ایراد غیر مسوولانه، غیر شریعی دور از انتظار است که از زبان شما به مردم گفته میشود. حکومت شما در گذشته توسط جان فشانی هزاران مجاهد حراست میگردید، خارجی ها حضور نداشتند و شما عالی جناب که در مسند قدرت تکیه زده بودید، در برابر حکومت اسلامی شما کدام چهره های منافق و مفسد دست به توطعه و بغاوت زدند و شما را منحیث یک زعیم مسلمان و مجاهد نپذیرفتند و بالاخره حکومت مرکزی شما را از اریکه قدرت به دامنه های کوه هندوکش متواری ساختند، سوال اینجاست که چرا شما جرئت نام گرفتن منافین، مفسدین و دشمنان ملت مسلمان افغانستان و مجاهدین را از دست داده اید،  اظهر و من الشمس هویداست که ملا عمر، حکمتیار و کرزی از همین قماش مفسد فی الارض هستند که حکومت بی دفاع مجاهدین را که شما در راس آن بودید به سقوطُ و بد نامی تاریخی مواجه ساختند. آیا میتوانید با این مفسدین و منافقین پروژه صلح تانرا به نتیجه برسانید شما قابل پذیرش به این جریان متحجر، متعصب، دین ستیز و وابسته به ISI هستید؟ و یا اینکه شما منحیث آله افزاری زیر نام شورای صلح مدیریت یکجا شدن ملا کرزی و ملا عمر را در یک زمان معین به عهده داشته و بعد شما به گودال تاریخ سپرده خواهید شد و این همه چرندیات تان بی معنی بوده و آب ریختن به آسیاب دشمن است. بناً لازم نیست با اظهار شریعت اسلامی در انحراف عقیده و دیدگاه اسلامی مجاهدین افغانستان به سمت و سوی منافع شخصی تان مبادرت ورزید که این عمل تان گناه کبیره بوده و مورد مآخذه خداوند قرار خواهید گرفت زیرا که حقیقت را وارونه جلوه میدهید.

۳) “در شهادت مولانا صاحب ممکن است دست های پشت پرده وجود داشته باشد.”

هنوز شما یقین حاصل نکرده اید که شهادت مولانا صاحب در کندز توسط طالبان دین ستیز و فرومایه به فرمان ملا عمر اجنت معلوم الحال ISI و قاتل هزاران مسلمان افغانستان صورت گرفته است جای بسیار تاسف است که در میان مجاهدین منحیث یک رهبر در ساحه کوهدامن قهرمان و کفر شکن تاریخ، کلمات با این چنین بی روحیه گی و بی همتی برای مجاهدین ارایه میگردد، گناهت نیست منافع شخصی ات در قالب همین سست عنصری نهفته است.

۴) “انجنیر صاحب احمد شاه مسعود شهید به خاطر صلح و آشتی بدون محافظین به قرار گاه طالبان در میدان شهر رفتند و با آنها مذاکره کردند.”

مرحوم احمد شاه مسعود بعد از بازدید بسیار کوتاه دریافت که این حرکت اسلامی ، طالبی و افغانی نبوده بل علیه اسلام بوده و دست نشانده گان ISI میاشند. بعداً نظریات و تصمیمات شان در مورد این گروه وحشی متعصب و قوم گراه برای همه معلوم است که چگونه عوض شد. لطفاً با این ریش، قبا و لنگوته صادقانه به ملت مسلمان افغانستان و مجاهدین جواب بدهید؟ یکسال دیگر بخاطریکه شما عالی جناب در تهکاوی های ارگ بر شانه های مجاهدین دلیر منحیث رئیس جمهور قدرت نمای کنید. آیا میدانستید که چه تعداد از مجاهدین و ملت مسلمان افغانستان از دست این گروه وحشی به شهادت رسیده اند. لذا هیچگونه ربطی از یادآوری شما از گذشته به صلح کاذبی که شما در راس آن منحیث سمبول قرار دارید دیده نمیشود تنها حفظ منافع تان است تا از گذشته تاریخی جعل سازی و وارونه سازی کنید.

۵) ” در دوران جهاد احمد شاه مسعود بخاطر صلح با دشمن متارکه انجام داد، چه دسایس و غوغای نبود که بر علیه این متارکه روی دست گرفته شد.”

جناب مرحوم آمر صاحب در همان زمان بعد از فتوا گرفتن شریعی از علمای کرام بخاطر تقویه و گسترش ساحه نفوذی مجاهدین به این متارکه مبادرت ورزید اما عالی جناب استاد ربانی در همان زمان شخصی بنام حکمتیار دسایس شومی را علیه مجاهدین براه انداخت تا باشد اذهان عامه مردم را نسبت به عملکرد مثبت آمر صاحب را مخشوش بسازد و تا حال بر این دسیسه خاینانه و منافقانه خود حکمتیار از سر شهید آمر صاحب دست بردار نیست. حالا شما با این برادر مجاهد پشاوری تان میخواهید مذاکره و مصالحه انجام دهید. نخست اینکه مذاکره و مصالحه پشت پرده کرزی هیچ گونه ربط منطقی و زمانی با آن دوران سخت و دشوار جهاد نمیتواند داشته باشد. آغای کرزی و تیم معامله گرش هیچ گاهی از راه ضعف و ناتوانی نخواهند توانست به صلح پایه دار دست یابند مگر اینکه یک بار دیگر جنگ نا برابر داخلی شعله ور گردد که مسولیت عام و تام آن به شما بر میگردد کرزی که با این حرکت سیاسی خود برادرانش (طالبان) را دوباره به آغوش گرفته و در قدرت سهیم سازد، کرزی نه در گذشته و نه در حال کدام مشکل خاصی با عالی جنابان طالب ندارد. تنها شما هستید که به خاطر منافع شخصی تان سرنوشت ملت را به قمار سیاسی گذاشته اید.

۶) “کسانیکه با مدارس دینی و علمای کرام مقابله و مخالفت مکنند منافق و مفسد هستند.”

آیا گاهی فکر کرده اید وقتی از روی صداقت به مجاهدین سخن گفته نشود، چقدر گناه کبیره است؟ شما فکر میکنید که مدام العمر حرفهای شما حقیقت دارد و به دلها چنگ میزند! در حالیکه آنطور نیست وقتی انگشت شهادت را بطرف مقابل نشانه میگیرید میدانید که سه انگشت دیگر بجانب شما میباشد. رهبر کرام چرا بخاطر منافع شخصی کوتاه مدت تان غیر مسوولانه در صفوف مجاهدین درز ایجاد میکنید. در میان صفوف دوم مجاهدین به شما و امثالهم باور و اعتماد برهبری شما را از دست داده اند و تمام بی برنامه گی و پراگندگی سیاسی مجاهدین را ناشی از ضعف رهبری شخص شما میدانند که جمعیت اسلامی را در گرو خود و فامیل تان قرار داده اید بهتر است دست از سر مجاهدین بردارید و از کلمات منافق و مفسد بغرض منافع شخصی، سلطه تانرا بالای مجاهدین تحمیل نکنید بیشتر این اوصاف ذکر شده به اعمال خودتان بر میگردد نه به مجاهدین متدین، صادق و با دیانت که در صدد اعاده حیثیت برای ملت مسلمان افغانستان میباشند.

 


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com