خانه » اخبار و گزارشات » فشرده ی برنامه ی اصلاح طلبان

فشرده ی برنامه ی اصلاح طلبان

reformists

 

محافظه کاری، وضعیت موجود را توجیه می کند و انقلابیگری خشونت بار است و دستاورد ها و زیر بنا های نظام کشور را به خطر می اندازد. اصلاح طلبی یک حرکت مدنی است که با استفاده از همه روش های مردمسالارانه، چالش ها و ناهنجاری ها را تشخیص نموده و برای حل آن تلاش می کند.

پیامبران خدا، نخستین اصلاح طلبانی بودند که برای آوردن اصلاحات در جوامع بشری فرستاده شدند تا انسان ها را به سوی روشنایی، عدالت، رفاه و رستگاری راهنمایی نمایند؛ همچنان، خردمندان و روشنگران نیز در راستای اصلاحگری تلاش نموده اند. بنا بر آن، اصلاح طلبی یک جریان تاریخی است که ریشه های عمیق در خواست های مردمان مبارز و اصلاح طلب جوامع بشری دارد.

دلیل شکل گیری جریان های اصلاح طلب در جوامع، وجود فساد و بی عدالتی لگام گسیخته و نبود پاسخگویی و مسوولیت پذیری دولت ها است که زندگی انسان ها را بی رحمانه متضرر می سازد.

ما جمعی از مردم افغانستان هستیم که در پیوند و ادامه ی جریان تاریخی اصلاح طلبی به پا خاسته ایم تا روی دستاورد های عدالتخواهانه و تأمین حقوق شهروندی تأکید نموده و برای آوردن اصلاحات بنیادین، به منظور بهبود زندگی مردم کشورمان، تلاش عملی نماییم.

مردم آزاده ی افغانستان! آنگونه که شما آگاه هستید، موجودیت فساد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ریشه ی اصلی نا بسامانی و تباهی در افغانستان بوده و کشور را به سوی نابودی می کشاند.

اصلاح طلبان با تشخیص این واقعیت و درک دقیق از وضعیت موجود کشور با حمایت و پشتیبانی شما مردم رنجدیده، کمر همت بسته اند  تا رسیدن به خواست های اصلاح طلبانه،  مبارزه کنند  و ازین طریق رسالت انسانی خود را در پیشگاه شما ادا نمایند.

از دید اصلاح طلبان، عوامل اصلی فساد ازین قرار اند:

عوامل فساد:

· عدم تطبیق قوانین

· فساد سیاسی و انحصار قدرت

· عدم رعایت اصل شایسته سالاری

· تابعیت دوگانه ی مسوولین بلند پایه

· حضور تعریف نشده ی نیروهای خارجی در کشور

· عدم تعریف روشن دولت از دوست و دشمن خارجی و داخلی مردم افغانستان

· برگزار نشدن انتخابات شاروالی ها و شوراهای ولسوالی

انسان های مبارز و متعهد جوامع بشری، در برابر مشکلات مبارزه نموده و تمدن ها در سایه ی تلاش های این مبارزان میهن پرست و هدفمند شکل گرفته است.

برای از میان برداشتن بی عدالتی ها و نا برابری های که زندگی مردم افغانستان را به چالش های جدی مواجه نموده، به یک مبارزه ی هدفمند و ایستادگی مردمی نیاز است. راه های برون رفت از دشواری های موجود از نظ ر اصلاح طلبان قرار زیر است:

راه های حل:

· تطبیق قوانین

 · تمرکز زدایی، تفکیک قوا و تغییر نظام انتخاباتی افغانستان

 · توزیع عادلانه قدرت

 · شایسته سالاری

 · داشتن تابعیت یگانه

 · تعریف چگونگی حضور نیروهای خارجی از سوی مجلس نمایندگان

اصلاح طلبان به این باور اند که برایند فساد گسترده در افغانستان، فقر، بیکاری، نا امنی و در نهایت سست شدن پایه های حکومت داری است که برای حال و آینده مردم ناگوار است.

اصلاح طلبان، یک جریان مستقل است که به نمایندگی از مردم افغانستان، برای رسیدن به اهداف والایی که منافع ملت زجر کشیده ی افغانستان در آن نهفته، از هر وسیله ی مدنی و صلحجویانه استفاده نموده و تا پیروزی به پیش خواهند رفت. اصلاح طلبان در تمام مراحل مبارزات شان عدم خشونت را اصل می پندارند و مبارزات اصلاح طلبانه را تنها راه برای رسیدن به دولت مقتدر و حکومت خوب می دانند.

 

تماس با بخش روابط: ۰۷۰۰۷۰۱۰۳۴

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com