دیدگاه ها - اجتماعی

سخنی کوتاه به پیشباز هشتم مارچ روز جهانی زن

women_burka

 

روز هشتم مارچ بنام روز جهانی زن همه ساله در تمام جهان تجلیل میشود، در افغانستان هم عدۀ در آن روز راه های عبور و مرور مردم را مسدود نموده در یکی از هوتل ها یا جای دیگری محفل را بر پا می کنند با شعار دادن های دروغین و خطبه خواندن درین روز گلو صاف میکنند، بخاطر پرده انداختن بر أعمال خود از گذشتگان و کشور های پیشرفته حکایت های دارند. اینکه قبل از طرح مسئله جنسیت در افغانستان مرد و زن بحال و زندگی خویش در مانده اند از نظر هیچ کس پوشیده نیست. ولی امروز به احترام زن و روز جهانی زن چند مسئله را  طور روشن  وساده بدون تکلف و پیچش در الفاظ و واژه های داخلی و خارجی حضور دوستان به عرض میرسانم.

۱) تساوی حقوق زن و مرد یعنی چه؟ درست است که در قانون اساسی افغانستان مسئله تساوی حقوق زن ومرد تذکر رفته اما این یک اصل مبهم وبدون توضیح است.ما باید بدانیم تساوی حقوق زن ومرد در افغانستان چه معنی دارد؟ شاید معنی اولش این باشد که حکومت وزارت را زیر نام وزارت امور زنان منظور ساخته ودر هر ولایت یک واحد اداری  مربوط همین وزارت فعال است وکار های اداری را با ذکر ارقام ظلم وشکنجه زنان وازدواج های اجباری وغیره سامان می بخشند.. حال سوال این است که این نهاد یا ارگان کدام بر نامه را  از مفهوم اصول اساسی در قالب یک قانون به مردم معرفی کرده که در جهت  بهبود وضعیت زنان کمک کند مثلا بیمه صحی رایگان برای چند ماه ویا چند سال پرداخت حقوق بیکاری برای آن عده خانم هائیکه به کار دست رسی ندارند ویا بی بضاعت وناتوان اند وحرف های ازین قبیل ویا فکر میکنند زنان یعنی کسانیکه در ادارات دولتی در کابل ومراکز ولایات کار میکنند وبس وحقوق شان در همین حد پرداخته شده که از خانه تا دفتر میروند و بر می گردند از نظر من هیچ کار عملی بخاطر تمثیل ماده قانون اساسی به منظور حفظ حقوق زنان  صورت نگر فته.بلکه همه شعار وگفتار غیر عملی و فریب دادن  اذهان مردم  است.

۲) حقوق بر جسته زنان در افغانستان: از نظر مسئولین ووزراء پالیسی ساز حقوق مساوی این است که زنان در کابل یک باغ زنانه دارند ودر مراکز ولایات هم یک پارک تفریحی برای شان  در نظر گرفته شده به زعم این مسئولین زنان فقط در مراکز شهر ها وجود دارند آنانیکه در ولسوالیها وقرائ وقصبات زندگی میکنند از شعاع اداره وفعالیت شان دور بوده هیچ توقعی نداشته باشند. ویا فکر میکنند وقتی یک گراف تخمینی  را از مرگ ومیر زنها ارائه میکنند گویا حق شان ادا شده این تعداد طفل به سوئ تغذ یه گرفتار است ویا چه تعداد از خانم های در اثنای وضع حمل جان خویش را از دست دادند این شد حق؟وقتی دفاتر مطبوعاتی این اخبار را به رسانه ها می سپارند مسئولیت خودرا ختم شده فکر میکنند.

۳) بجای مجالس فریبنده تحلیل پلانی بسنجید!: اگر از حقوق زن دفاع میکنید ویا  سنگ دفاع از حقوق انسانیت را به سینه میکوبید ! چرا وقتی یک زن در گوشه وکنار افغانستان توسط تفنگداران ورهزنان بی وجدان و نا مسلمان  سنگباران میشود دست به احتجاج وتظاهرات نزدید.مگر  در کدام دین است که انسان چنین مجازات شود؟ اگر دل شما به انسان نمی سود به اسلام باید میسوخت تا اینگونه بد نام نمی شد.ایا اسلام اجازه میدهد هر گروپ یاغی باقی وخود سری که به مال وجان وعزت مردم رحم ندارند در د شت ها  وکوه ها محکمه دائر کنند وفتوی صادر نمایند؟ نه خیر این حکم زور مندان تفنگداری است که شریعیت را وسیله برای مشروع جلوه دادن أعمال غیر انسانی خود ساخته اند. چرا اقایان ویا خانمهائیکه میخواهند بمناسبت روز هشت مارچ بیانیه دهند  بعد از مشاهده فاجعه هولناک قندز ویا دره زدن یک زن در قریه های غور و بادغیس در ده کیلو متری این دو ولایت دست به تظاهرات نزدند فریاد نکشیدند وعلیه این جنایت ضد بشری احتجاج نکردند. همه را با چشمان باز وبا حوصله مشاهده میکنید و خمی به ابرو نمی آورید .

۴) حقوق در ده پایمال میشود وکانفرانس در شهرها دائر میگردد: نا هنجاری ها ی اخلاقی واجتماعی در قراء وقصبات صورت میگیرد اما مسئولین تنها در مراکز شهر های بزرگ بیانیه میدهند گلو روشن می کنند تا چیزیکه خورده اند هضم شود همه می دانند که تمام خدمات  مسئولین به زنان  را سنجش میزان خشونت علیه زنان، ثبت موارد تجاوزات جنسی، برگزاری سیمینار های نمایشی در شهر ها ومراکز  زیر نام ارتقای ظرفیت و ساز ماندهی کورسهای خیاطی بافندگی وغیره بخاطر هضم بودجه ها وتخصیصات تشکیل میدهد. من وقتی به صداقت وراستی سخنگویان باور دارم که هر کدام بجای شعار وترانه یک طرح وبر نامه سازندۀ را بخاطر بهبود وضعیت کل زنان ارائه بدارند تا در اینده در پرتو مادۀ قانون اساسی یک مجموعه قانونی بخاطر بهبود وضعیت زنان تصویب، توشیح و عملی گردد.

نظر آخر: من پیشنهاد مینمایم تا در مراکز  ولایات وهر ولسوالی ولایات  نهاد های حمایه طفل ومادر تشکیل و فعال گردد که بیشترین کار مندان را زنان تشکیل دهد واین نهاد  تولدات را ثبت و جهت ثبت نفوس به مرکز احصائیه اطلاع دهند و هم  کم از کم مدت سه سال برای اطفال نوزاد ومادران شان امتیازات را از قبیل لباس شیر، ادویه و یک مبلغ پول را منظور نماید. البته این نهاد دارائی مرکز صحی مجهز باشد تا زنان را در مورد امور زنانه وجلو گیری از زایمان زود هنگام رهنمائی کنند چه بسیاری از زنان با گر فتن بار قبل از وقت دچار مشکلات شدید میشوند، و این مرکز صحی شیر های صحی وغذائی صحی برای اطفال آماده سازد وکار های عملی دیگر گرچه باور دارم هرچه بگویم یا بگویند مفاد نخواهد کرد روی این دلیل.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا