خانه » خبر و دیدگاه » ‘برخیز! برعلیه سیاست طالبانی کردن حکومت تمامیت خواه کرزی’

‘برخیز! برعلیه سیاست طالبانی کردن حکومت تمامیت خواه کرزی’

karzai_mullahomar_isi_nosign

 

مردم ما درهنگام حضور پرشتاب لشکر سیاه تحجر و وحشت که رسانه های افسار گسیخته خارجی کوس شکست ناپذیری این حرام زاده گان تاریخ را مبالغه آمیز نشخوار و ملعبه مینمودند، کو گویا بیش از نود فیصد خاک کشور را تروریست تان بین المللی در استیلا و قبضه خویش دارد. به فراخوان و بسیج عمومی زنده یاد مسعود برزگ برخلاف معامله گران فرصت طلب و آله دست سازمان های استخباراتی منطقه، یورش متقابل را بعد از سروسامان دهی مجدد تشکیلات نظامی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی  از دره حماسه آفرین پنجشیر در سراسر کشور مدیریت نمود، که در اکثریت مناطق تحت اشغال این سیاه چرده های افراطی چنان درس های عبرت انگیز تاریخی داد، که به افسانه های ماندگار دکتورین نظامی جنگ های ضد متجاوزین مبدل گردید.

شکست های مفتضحانه و ننگین این لشکر هیولای تروریزم بار بار در دره سرسبز کوهدامن زمین، ساحات پروان، کاپیسا، ولایات شمال وغرب کشور، مناطق مرکزی وشرقی مان انرژی و توان جنگیدن را یکسره معکوس ساخت؛ تعاملات وتعادلات جدید نظامی، سیاسی را بنمایش گذاشت. که در نتیجه ماشین جنگی  تمام عیار شکست ناپذیر تروریستان بین المللی را در ظرف دوسال به نصف تقلیل، مهار و درهم  شکست. به هزاران عراده ماشین و وسایل زرهی آنان بابرادران ( لر وبر) شان درمیادین جنگ بدست سپاهیان و مدافعین بیباک و سلحشور آزادی و اتحادملی کشور افتاد.

افسانه ی واهی و تصنعی شکست ناپذیری تروریستان، گرداننده گان خارجی این نواده های ( انتلجینت سرویس) را به وحشت انداخت. کشور های که در آغاز ظهور این عشیره ی، غضب و غارت تحت تاثیر (دل و سرنای) انتلجینت سرویس، اندک اندک متمایل به پذیرش این پا دو های کمربسته ای پنجابی ها و دیره دونی ها گردیده بودند . زیرشعاع مقاومت سرسختانه ملی مسعود بزرگ دردوراهی نی وبلی منتظر انکشافات بعدی بودند، که بالاخره پارلمان اروپا ابتکار عمل را گرفت و پیام این پاسداران راه آزدای و عدالت را ازطریق تربیون پارلمان اروپا به گوش های نا شنوائی زماداران نابخرد جهان رسانید. مسعود بزرگ از عقب تربیون پارلمان اروپا قبل از فروریختن کنگره هاو آسمان خراش های نیویارک وواشگتن با این مقوله: اگر بدرجه اول غرب ودنیا سیل بین اشغال افغانستان امروز توسط تروریستان بین المللی به کمک نظامی ارتش پاکستان، پول های عرب، خموشی غرب باشد، جنگ تروریستان بدروازه های غرب دق الاباب خواهد نمود.

آری! چنین پیشبینی ها بواقعیت تبدیل شد و از اثر غفلت و کم گرفتن این طرح ها آسمان خراش های نیویارک و واشگتن درهم ریخت و کشور های غربی و اروپائی از این فاجعه های تاریخی باز هم درس عبرت نگرفته، باردیگر در صدد معامله با این هیولای دهشت و وحشت اند که مقدرات مردم ما را فدای منافع آزمندانه ی اقتصادی و استخباراتی خویش سازند. تلاش های سرپوشیده مذاکرات در لندن، نشاندادن چراغ سبز در برابر این گروه وحشی و خدا ناترس که کوچکترین وقعی نسبت به مردم و وطن ندارند، بدون شک این بازی های خطر ناک نمی تواند ارضای تمایلات این دسته های آدم کش و جنایت پیشه گردد. 

به آدرس کلیه نهاد های مدافع حقوق بشر داخلی و خارجی بشمول سازمان ملل خاطر نشان میگردد: یک گروهی که اهداف روشن ملی و بین المللی در عرصه های مختلف مناسبات ملی و بین المللی ندارد، بیشتر ماهیت گروپ های تروریتسی مانند دهشت افگنان که بخاطر مغشوش ساختن مرز های دو طرف کشمیر بنام های مستعار با پسوند و پیشوند عجیب و غرب بااستفاده افزاری از مقدسات اسلامی ایجاد گردیده که اصلآ ماموریت های خطر ناک تروریستی دارند.  

طالبان یا تروریستان افغانی که رئیس جمهور در یک بازی لجام گسیخته سیاسی از مدت دوسال آنها را برادر خطاب می نماید، پاسخ قتل و غارت برادران آقای کرزی کیست. اگر واقعآ این طالبان افغانی برادران آقای کرزی اند، چرا مانع جدی حملات انتحاری و تروریتسی آنها نمی گردد و اگر از روی احساسات و تمایلات قبیلوی این شعار ها می دهد، بداند که به زودی قیمت گزاف این سیاست های متمایل به افراطیت قبیلووی را خواهد پرداخت و از نهاد های مدافع حقوق بشر بویژه سازمان ملل متحد میطلبیم که نگذارند تا این هیولای وحشت و دهشت قرن بیش ازاین جنایات بشری سازمان یافته را انجام دهند و خموشی در برابر سازش ها معامله گری ها با این دسته جنایت پیشه با اهداف و سیاست های سازمان ملل متحد مغایرت دارد و نشود که خدای ناخواسته با این همه موفقیت های که طی بیش از ده سال انجام یافته است کشور ما درآینده تروریست وهشت افگن صادر نماید و شیرازه امن وثبات جهانی را به مخاطره اندازد.

ماهیت یک گروهی که جز وحشت و دهشت کدام اهداف ملی، انسانی و اسلامی ندارد، چطور ممکن است که اندک اندک ریسمان مخالف با این گرو سست و متلاشی میگردد. و در حالیکه روزانه به ده ها تن هموطنان بی گناه ما بشمول منسوبین نظامی داخلی و خارجی قربانی حملات تروریستی این گروهی جنایت کار میگردد؛ ما آن را فراموش کنیم پاسخ ناتو وکشور های که دروطن ما حضور نظامی دارند درقبال این تروریست ها چیست باید مردم ما ازمجراهای قانوین پاسخ لازم را دریافت کنند، که علت بازی با سرنوشت مردم چیست، قیمت این بازی های طفلانه را که باید پرداخت نماید؛ گروهی که جز شرارت، جنایت، اهداف دیگری ندارد. نشستن با این گرو در میز مذاکره معنی چه را میرساند؟ آیا مردم ما نزد جهانیان هیچ ارزش ندارند؟ آیا ما پلیگون آزمایشات سیاسی و نظامی هستیم؟ آیا ما طعمه های بخاطر ارضای وحشت هیولای کشت وکشتار هستیم؟

در نهایت به آدرس مردم ما رفته: از کلیه هموطنان مان میطلبم که فریب این بازی های خطرناک جنایت کاران داخلی و خارجی را نخورند. ما پدیده بنام طالبان را یکبار با تمام معنی آزمودیم (آزموده را آزمودند خطاست ).  به عقیده ما طالبان هیچ گونه تغییر نیافته اند؛ طالبان یعنی تروریستان ارجل که هدف شان کشت، غارت و مصیبت هموطنان چیز دیگری نیست و کدام سیاست روشن ندارند. ما آنها را ده سال قبل بمثابه لشکر اجیر پاکستان میدانیم. این لشکر سیاه صرفآ بخاطر اهداف پاکستان ایجاد و بخاطر سیاست های آن درکشور ما سیل خون را جاری نموده اند، تا درهمجواری پاکستان کدام دولت مستقل، مستعد، بامعیاری های جهانی وجود نداشته باشد؛ سرنوشت تصامیم کلان ما بدست پنجابی ها و دیره دونی ها رقم خورد، آقای کرزی چون بیش از دوسال آن باقی مانده قصد دارد تا نظام سیاسی کشور را ورشکست و متلاشی گرداند تا به ده ها سال دیگر ما دارای یک نظام معیاری دولتی نگردیم هر نقطه کشور توسط دسته جات جنگی اداره گردد و مردم ما آواره و مهاجر در تمام دنیا شوند و آنگاه کرزی بگوید اگر من میبودم این چنین نمیشد. آقای کرزی این سیاست ها ناروا و ناجایز است. مقدرات مردم ما را قربانی عقده های کمپلکسی و استریک خویش و خانواده و قبیله تان نسازید. بگذارید تا مردم ما که سه دهه جنگ مصیبت های فراوانی را بار آورده است بیش از این خواب خوش داشته باشند؛ روز قیامت در برابر خداوند منان پاسخ گو هستید. سیاست های اولاده امیران گذشته سدوزی، غلزی، محمدزی  که فرزندان شان کشور را به میدان انتقام جوی ها به ده ها سال تبدیل نمود، تکرار نکنید. چه خوب گفته است مولانای بلخ:

آی مظلوم بسوان می ماند    گرخود نبرد برنده را تیز کند

از خیزش های مردمی کشور های عربی و افریقائی درس های لازم را بگیرید؛ این مردم خدای دارند و به گفته نویسنده  شهیر فرانسوی: زور مردم زور خداست. با مردم و مقدرات آن نه ستیزید. ورنه پاداش آنرا دریافت خواهید کرد؛ تا دیر نشده است بحال آید، فریب حلقان تند رو متمایل به قبیله تانرا نخورید. شما به کتاب الله سوگند خوردید که که از وحدت ملی و منافع کشور سرسختانه حراست مینماید. اما اکنون در گرو و اسارت حلقات فتنه گر و قبیله گرا قرار دارید؛ برای یک لحظه هم اگر ممکن است مطابق تعهدات تان درمراسم تحلیف عمل کنید؛ از کسانیکه به کتاب الله وقع قایل نشدند درس عبرت گیرید.


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com