خانه » خبر و دیدگاه » ‘جلو فاجعه را بگیرید’

‘جلو فاجعه را بگیرید’

manawi_election

 

انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان بعد از چند ماه تآخیر در اعلام رسمی نتایج آن به پایان رسید و افتتاح آن نیز با تآخیر و بلاجبار صورت گرفت.

کمیسیون انتخابات و در رآس آن آقای فضل احمد معنوی از آغاز کار به مزاق تیم تمامیت خواه ارگ نشین برابر نبود. البته رئیس جمهور نیز در نهایت ناگزیری بعد از رسوایی های انتخابات ریاست جمهوری جهت فرونشاندن تنش هائیکه میان او و اپوزیسیونش ازیکسو و میان کاخ ریاست جمهوری افغانستان  و موسسات بین المللی و کشورهای ذیدخل در امور افغانستان از سوی دیگر بمیان آمده بود، تن به چنین انتخابی داده بود.

از آغاز تیم تمامیت خواه درباری به این تفکر بودند که خواهند توانست ارادهء خود را در گزینش نمایندگان دلخواه خود بر کمیسیون انتخابات و بعدا کمیسیون شکایات انتخاباتی بقبولانند و نمایندگان دلخواه خود را وارد پارلمان سازند؛ ولی آنزمانیکه برای شان معلوم گردید که رئیس کمیسیون انتخابات آقای “معنوی”  و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی آقای “رفعت” زیر بار تهدید و تطمیع ایشان نمیروند؛ دیوانه وار به هر دسیسه و توطئه ممکن دست یازیدند. تیم تمامیت خواه درباری زمانی به سرحد جنون رسید که برایشان معلوم گردید که برخی از چهره های سرشناس مخالف رژیم برنده شده اند. تآیید نمایندگان انتخابی ولایت غزنی از سوی رئیس کمیسیون انتخابات خشم حلقات حاکم بشمول شخص رئیس جمهور را به غلیان رساند.

حالا که از مسیر آرام و بی درد سری چون اثر گذاری بر تصامیم کمیسیون مستقل انتخابات  و کمیسیون شکایات انتخاباتی به اهداف خود نایل نشدند، باید پروسه انتخابات را که خود در آغاز آنرا کاملآ دموکراتیک، شفاف و مردمی خوانده بودند بی اعتبار سازند و از راه های دیگری ارادهء خود را تحمیل نمایند. تحریک نمایندگان بازنده، تحریک دادستانی کل (لوی سارنوالی) و محکمه عالی (ستره محکمه) و توظیف محکمه غیر قانونی یی بنام محکمه اختصاصی انتخابات اجزایی از این پروسهء غیر قانونی اند. بهتر بود آقای رئیس جمهور نام این محکمه را ” محکمه اختصاصی انقلابی” میگذاشت تا از آن طریق میتوانست نمایندگان انتخابی ایراکه  به ذوقش برابر نبودند مستقیمآ به زندانها  یا اعدام گاه ها میفرستاد. فکر میکنم هر کسی که الفبای خقوق و مسایل قانونی را بداند، میداند که زورگویی های لوی سارنولای، ستره محکمه و توظیف و اجرآت  محکمهء نامهاد اختصاصی همه اعمال خلاف قانون اند.

درین که درین دور انتخابات نیز تقلباتی صورت گرفته و بعضا عناصر و افرادی وارد پارلمان شده اند که رای مردم را به زور گرفته اند یا به زر خریده اند، من درآن شکی ندارم ولی اینرا نیز همه میدانند که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری و دور اول انتخابات پارلمانی و بخصوص دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تقلبات بمراتب گسترده تر از دور کنونی بود؛ ولی روئسای کمیسیونهای انتخاباتی آنزمان باید تقدیر شوند و رئیس کمیسیون فعلی باید مجازات و ممنوع الخروج اعلان گردد. چنین سیاستی را جز سیاست ” یک بام و دو هوا” نام دیگری نمیتوان گذاشت.

من با آقای” معنوی” هیچ نوع رابطه و معرفت قبلی ندارم ولی اینرا خوب میدانم که در تاریخ انتخابات افغانستان کمتر اتفاق افتاده شخصی در مقام رئیس یک کمیسیون دولتی (اگرچندی که مطابق به قانون کمیسیون مستقل هم خوانده شود) با این قاطعیت و صلابت در مقابل تیم حاکم و رئیس حکومت قرار بگیرد، نه تسلیم شود و نه تطمیع . به علاوه اینکه از طرز برخورد ، صحبتها و سیمای آقای معنوی میتوان خواند که او مردی است با متانت، با دیانت، مؤدب،خاکسار، مستدل و تسلیم ناپذیر.

برخی از وکلای قبلی که برحق شاستگی نمایندگی مردم را داشتند و در پارلمان قبلی نیز خوب درخشیدند ولی درین دوربازنده شدند ، شاید نه بخاطر اینکه کمیسیون مستقل انتخابات یا کمیسیون سمع شکایات در شمارش آرای انها دست اندازی کرده باشند بلکه بسیار معلوم است که ایشان در پارلمان قبلی از متنقدین سرسخت حکومت بودند و مسلما این تیم حاکم و فرمان برداران محلی انها بودند بر علیه این شخصیتهای مستقل کمپاین نمودند و مردم را وادار ساختند تا به ایشان رای ندهند به علاوه اینکه این شخصیتهای محترم زر و زوری جهت خریداری آرآ هم نداشتند. این شخصیتهای محتر بازنده باید بدانند که تلاشهای تیم حاکم برای اعادهء حق و نشاندن دوباره انها بر کرسیهای پارلمان نیست و هرگز نمیخواهند انها را بر چوکیهای پارلمان ابقا نمایند وبرای خود دردسر اضافی خلق نمایند، بلکه در نهایت امر از انها منحیث ابزار بخاطر تحقق اهداف خود و نشاندن مجدد نمایندگان گوش بفرمان خود بر کرسیهای پارلمان تلاش دارند.

تیم تمامیت خواه برسر اقتدار و شخص رئیس جمهور باید بدانند که بازی خطرناکی را شروع کرده اند که کشور رابسوی انقطابهای بیشتر قومی ، منطقوی و محلی سوق میدهد و از آن بوی جنگ و خون میآید.

رئیس جمهور جناب حامد کرزی باید متوجه باشند که مسئولیت فردا بدوش شخص ایشان خواهد بود و انانیکه دور ایشان بنام مشاورین خاص حلقه زده اند و بر این اتش هیزم میریزند خود را بری الزمه خواهند دانست و نزد مردم و تاریخ کشور نیز رئیس جمهور کشور که سمبول وحدت ملی است، مسئول خواهد بود و بیاد داشته باشند که که تا پایان عمر برکرسی ریاست جمهوری نیز تکیه نخواهند داشت و ازمصئونیت سیاسی- اداری نیز برخوردار نخواهند بود. روز بازپرسی خواهد رسید و از خود دفاعی نخواهید داشت.

حالا که تیم تمامیت خواه کار را تا این پرتگاه خطرناک رسانیده است؛ این مسئولیت اخلاقی، ملی و بین المللی تمام روشنفکران وطن دوست، نمایندگان با اعتبار ملت در شورای ملی، سازمانهای بین المللی ( ملل متحد، ایساف،ناتو، اتحادیه اروپا، سازمان کانفرانس کشورهای اسلامی) سازمانهای بین المللی ذیدخل در انتخابت افغانسان و کشورهای مؤثر بر قضایای افغانستان است با با قلم و قدم  وهمه امکانات سیاسی و دپلوماتیک در حمایت از کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی ( البته بررسی مسایل جرمی در جریان انتخابات از صلاحیت قانونی محاکم کشور است) قرار گرفته و جلو فاجعهء را که کشور هر لحظه به ان نزدیکتر میشود بگیرند.

___

در همین زمینه:

مصاحبه اختصاصی با فضل احمد معنوی در مورد حکم ممنوع الخروج 

 


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com