خانه » خبر و دیدگاه » طرح طرز العمل رأی دهی برای انتخاب رئیس ولسی جرگه در دور دوم رأی دهی

طرح طرز العمل رأی دهی برای انتخاب رئیس ولسی جرگه در دور دوم رأی دهی

candidate_card


۱. برای رأی دهنده از بین چهار ستون مندرج کارت فقط یک انتخاب داده میشود یعنی خانه خالی یکی از ستون های چهارگانه را بدون کدام علامت خاص، فقط با نوک قلم سیاه نماید.

۲. در صورتیکه رأی دهنده سهواً خانه غیر دلخواه خود را سیاه و قلم خور نموده باشد باید کارت را به هیئت ناظر انتخابات مسترد و یک کارت جدید اخذ نماید.

۳. آرای بی تفاوت یا بی فرق به معنی آنست که رای دهنده به هر دو کاندید موافق است و رأی آن خصوصیت سیال (نوسانی) را دارد یعنی هر کاندیدیکه نسبت به دیگری آرأ بیشتر کسب نموده باشد مورد تائید رأی دهنده بوده و د ر جمع آرای موافق قرار میگیرد، بناءً آرأ بی تفاوت (بی فرق) با تثبیت کاندید برتر از حالت سیال (نوسان) خارج شده و شکل ثابت اختیار نموده و با آرأ کاندید برتر جمع و شمارش میگردد.

۴. آرای مخالف هردوکاندید بطور جداگانه محاسبه میگردد.

۵. بعد از شمارش تمام آرأ، آرای کاندید برتر شامل آرأ موافق و آرأ بی تفاوت (بی فرق) میگردد.

۶. مجموع آرأ کاندید درجه دوم و آرأ مخالف هر دو کاندید، در مقابل آرأ کاندید برتر محاسبه میگردد، در صورتیکه کاندید برتر اکثریت آرأ معتبر اعضای حاضر مجلس را کسب کرده باشد، برنده شناخته میشود.

۷. اگر یک رای دهنده با وجود سهولت مندرج مادهء دوم این طرح، کارت قلم خورده و یا سفید را به صندوق اخذ آرأ بیاندازد، رای آن بی اعتبار و کان لم یکن محاسبه گردد و از جملهء غائبین شمرده شود.

 

____

یادداشت: در صورت تطبیق این طرز العمل، رسیدن به نتیجه نهائی زودتر میسر میگردد و ضرورتی به تعدیل اصول وظایف داخلی ولسی جرگه نخواهد بود.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com