خبر و دیدگاه

تاخیر انتخاب رئیس مجلس نماینده گان از کجا ناشی میشود؟

parliament1

 

بعد از افتتاح شورای ملی، انتخاب هیئت اداری ولسی جرگه یکی از آجندای مهم کاری این مجلس بود که در این اولین جلسه کاری عمومی این موضوع به بحث گرفته شد و در دور نخست چهارتن از اعضای مجلس خود را جهت احراز کرسی ریاست مجلس نامزد نموده بودند، ولی در اخیر هیچ یک از نامزدان موفق به کسب آرای پنجا جمع یک اعضای حاضر مجلس نگردید که ازهمان روز نخست بحث های گسترده  وحتی تشنج آمیز در جلسات ولسی جرگه روی گزنیش رئیس این مجلس صورت گرفت، گزارش جلسات ولسی جرگه از طریق شبکه های تلویزیونی به صورت زنده همه روزه نشر میگردد و موضوع انتخاب رئیس ولسی جرگه به یکی از موضوعات مهم در صدر گفتمان های سیاسی و سرخط رسانه ها قرار گرفته است، درپیوند به چگونگی انتخابات رئیس مجلس نماینده گان ابراز نظرهای زیادی مطرح شده است، حتی در روز های اخیر قبل از برگزاری انتخابات مردم میتواند نتیجۀ انتخابات را پیش بینی نمایند.

تا اکنون برای سه بار حدودا بیش از ۲۰ تن از اعضای مجلس بخاطر احراز کرسی ریاست خودرا نامزده نموده اند اما به دلیل اینکه هیچ یک از نامزدان نتوانستند آرای مطلوب را  بدست آورند ، درختم جلسه روز سه شبنه ۱۹دلو هیئت اداری موقت ولسی جرگه اعلام نمود که به روز شنبه هفتۀ آینده مجددا برای چهارمین بار،  بخاطر انتخاب رئیس مجلس رای گیری خواهند کرد.

درجریان این دوهفته نامزدان ریاست ولسی جرگه هرکدام برنامه های کاری خویش را برای اعضای مجلس پیشکش کردند که گزارش آن ازطریق نشرات زنده تلویزیون ملی به نشر می رسید ، دراین میان برخی نامزدان به یک موضوع اشاره داشتند که ایشان مستقل بوده و به هیچ حزب و نهاد سیاسی وابسته گی ندارند.

این موضوع درصحبت نامزدان ریاست ولسی جرگه برایم جالب بود، زیرا امروزه یکی از دلائیل عمده که اعضای ولسی جرگه موفق به انتخاب رئیس این مجلس نگردیده اند ، عدم حضور یک حزب فراگیر ملی دراین مجلس میباشد.

به باور این نامزدان، استقلالیت ولسی جرگه زمانی حفظ میگردد که رئیس مجلس وابسته به احزاب وائتلاف های سیاسی نباشد ، اما امروز بزرگترین مشکل که سد را ه انتخاب رئیس این مجلس گردیده است ،عدم حضور یک گروپ پارلمانی هم فکر، یک حزب فراگیر ملی  ویا یک ائتلاف سیاسی مطرح  درسطح کشور میباشد.

افغانستان به عنوان یک کشور پس از بحران ، در طول نه سا ل گذشته  در راستای  تحقق وتامین دموکراسی قدم های برداشته و آنرا تمرین مینماید، این افکار بخاطر نهادینه شدن نیازمند زمان وسعی وتلاش همه جانبه سیاسیون وروشنفکران کشور میباشد که با درک حقایق افکار واقعی دموکراسی با  درنظرداشت شرایط وحالت کنونی جامعه برای مردم پیشکش نمایند.

در کشورهای پیشرفته ودموکراتیک احزاب سیاسی از طریق رقابت درانتخابات ، کرسی های پارلمان را تصاحب مینمایند وهر حزب که توانسته باشد بشترین کرسی مجلس را کسب نماید، موفق به اخذ ریاست مجلس وضمنا تشکیل کابینۀ حکومت نیز میگردد. بدین اساس حضوریک حزب فراگیر ملی نیاز اساسی پنداشته میشود ولی تاحال درافغانستان هیچ یک از احزاب سیاسی موفق نشده است که بتواند درسایر ولایات کشور نفوذ داشته باشد، زیراکثر احزاب سیاسی برمحوریت های قومی، زبانی وفردی میچرخند، دوسال قبل بیش از یکصد حزب در وزارت عدلیه ثبت وراجستر گردیده بود، اما درسال گذشته وزارت عدلیه بخاطر ثبت مجدد احزاب سیاسی یک قانون جدید را مورد تطبیق قرارداد که درمطابقت به این قانون تقریبا بیست سیاسی حزب سیاسی توانسته است مجددا جواز فعالیت اخذ نمایند ولی با آن هم فعالیت هیچ یک از این احزاب درسطح کشور به عنوان یک حزب فراگیرملی محسوس نیست، با آنکه نقش احزاب درصورت عموم روی وضعیت سیاسی تاثیرگزارنیست ، اپوزسیون وائتلاف های سیاسی فراگیر نیز تاحال شکل نگرفته است که بتواند به عنوان یک اپوزسیون وائتلاف سیاسی تاثیر گزار ومطرح درسطح کشور فعالیت نمایند ، عمدتا ایجاد ائیتلاف های سیاسی که درگذشته شکل گرفته است حضور مقطعی داشته که بعد از مدت کوتاهی این ائتلاف ها از هم پاشیده است.

دراین اواخر ائتلاف ملی تغیر و امید  به عنوان اپوزسیون دولت مطرح است و بعد از اعلان نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه سال جاری این ائتلاف گفته بود که بیش از ۹۰  تن از اعضای ائتلاف تغیر و امید در ولسی جرگه راه یافته است، اما تا اکنون لست این افراد در دسترس رسانه ها قرار نگرفته است.

دیده شد بعضی اعضای برجستۀ این ائتلاف که در ریاست مجلس ولسی جرگه نامزد بودند نتوانستند آرای قابل ملاحظۀ را بدست آورند، پس به همین جهت میتوان گفت که محوریت فردی برخی رهبران سیاسی به مراتب قوی ترازنقش احزاب و جریان های سیاسی میباشد.

با آنکه روی چگونگی عدم کامیابی مجلس به خاطرانتخاب رئیس دیدگاه متفاوتی مطرح  است اما یکی از دلائیل عمده عدم حضور یک حزب فراگیر وگروپ پارلمانی قوی میباشد، اگر اعضای ولسی جرگه به ایجاد یک گروپ پارلمانی قوی موفق گردد، بدون تردید در انتخاب هیئت اداری تاثیرات آن محسوس خواهد بود.

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا