اعلاميه ، اطلاعيه و پيامها

سازمان اجتماعی بین المللی “افغانستان آزاد”

 

دوستان و علاقمندان عزیز:

سازمانیکه تحت عنوان افغانستان آزاد ایجاد میگردد  یک سازمان اجتماعی بین المللی به مفهوم وسیع آن برای تأمین ارتباط جوامع افغانی چه در داخل و چه در خارج افغانسـتان جهت همکاری های همه جانـبه ازامکانات ومســـاعدت های دولت فدراتیـف روسیــــه و جمهوری های سا بق شوروی (اس،ان،گی ) و جلب امکانات ممالک دیگری که بـــه آزادی، امنیت، دفع ضرر های مواد مخدردرمنطقه و جهان مبارزه برضد تروریســــــم بین المللی، احیای مجدد افغانستان در بخش های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، سـاختمانی، تعلیم و تربیه وحل مشکلات عدیده ایکه مردم ما به آن نیاز دارند، کار و فعالیت خواهــد کرد.

سازمان البته در کار وفعالیت های خود مطابق اهداف اساسنامه با سایرنهادها ،سازمانها  و اتحادیه های افغانی مقیم در روسیه فدراتیف و خارج ازآن که به نحو از آنحا مصروف خدمت به افغـــانها درمجموع برای مردم ما میباشـــند هیچگاه مداخـــــله نداشـــــته بلکه عندالضروت بصورت یک همکار در پهلوی آنها قرار خواهد داشت. ازاینکه دراین اواخر از خروج قسمی یا تدریجی وکلی نیروی های خارجی از افغانستان در حلقه های مختـلف سیاسی صحبت میشود ، با در نظر داشت تجارب تلخ تاریخ گذشته ازاینکه هنوز پروابلم های سیاسی وعمده که امنیت واستحکام دولت افغانستان به آن مربوط است بطورقناعت بخش حل نشده، واینکه خدا نخواسته برای بار سوم ازاثر عوامل مختلف مثلأ عـــــــــدم موجودیت یک دولت موثر،عدم خود کفایی ، اقتصاد فردی فامیل ها ودر مجموع اقتصاد دولت که به کمک های خارجی متکی است، بیکاری عام ، فقر ، بیچاره گی ، نفـــــــوذ   زورمندان غیرملی داخلی، موجودیت تفرقه های قومی واجتـماعی از نگاه های مختــلف مداخلات همسایها به مقاصد خودشان ،کشت مواد مخد روغیره عوامل منفی که باعـــث ایجاد خلای قدرت سیاسی در افغانستان نشود،جنگ ها و نا آرامی ها تداوم پیدا نکـــند ،منحیث وجیبه خاصتأ روشنفکران افغانی و هم دولت فدراتیف روسیه به پاس همسایه داری و احترام به گذشته های تاریخی مردم افغانستان وروسیه و ملاحظات سیرحوادث جاری وآینده در منطقه و بالاخره بادرک عمیق از آرزوهای رهبری افغانستان ورهبری فدراتیف روسیه دراین راستا طور مشترک به همکاری یک تعداد افراد و اشخاص آگاه در مسایل افغانستان از جامعه روسیه و همچنان کمک و رهنمایی های یک تعـــــداد از افغانهای خودما که واقعأ دلسوزانه قلب شان بخاطروطن ومردم رنجد یده ما میتپد یک نهادی را بنام “افغانستان آزاد” در منطقه و حتی در سطح بین المللی بوجود بیاوریم تا بتوانیم به آرزوهای خویش موفق شویم . و این آرزوی بزرگ البته به کار وفعالیت چند نفر محدود برآورده شده نمیتواند. بناعأ ایجاب میکند که باهمکاری ومشارکت تعــــــداد کثیری ازافغانها وسازمانهای اجتماعی روسیه فدراتیف ،سایرسازمانها اجـــــــــــــتماعی   جمهوریت های سابق شوروی کشور های آزاد مستقل (اس، ان ،گی) وهمکاری سازمان شانگهای نیزدرتأمین اهداف مهم جذب شوند که در آینده به انکشاف رفع ودستیبابی بــه فرصت های مساعد بتوانیم درین راه مصدر خدمت شویم بناعأ درچنین مرحله به کمـــک  و رهنمایی های دوستان وهموطنان و سایرسازمانها ضرورت داریم . امید اســــــــــت از  نظریات و پیشنهادات خود ما را یاری برسانید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا