خبر و دیدگاه

آقای کرزی به مسکو نزدیک می شود

karzai_russianpresident

 

در هفته گذشته جناب داکتر زلمی رسول وزیر امور خارجه کشور به پیشواز از سفر آقای کرزی به مسکو رفته بود با آقای سرگی لاو رووف وزیر خارجه فدراتیف روسیه و مقامات عالی رتبه آن کشور گفتگو های همه جانبه داشت امریکا و مقامات عالی رتبه افغانی حالا به این نتیجه رسیده اند که بدون همکاری کشور های منطقه و تاثیر گزاری نقش موثر روسیه در قضایای افغانستان نمی توان امنیت را حاکم ساخت تردید وجود ندارد که هیت افغانی همراه با آقای کرزی تا اندازه گذشته روسیه حال و آینده آن را می دانند بدون شک روسیه در کمین نشسته نیز فرصت به دست آمده از وضعیت موجود را که پای ناتو و امریکا در گل مانده درست درک می کند سفر آقای کرزی زمان صورت می گیرد که مسکو توافق نموده تا ناتو اکمالات خویش را از خاک آن کشور به افغانستان عملی سازد این حاتم بخشی را روسیه هرگز مفت انجام نمی دهد و امتیازات همه جانبه را از امریکا و افغانستان نصیب خواهد شد بعد از سفر آقای کرزی فدراتیف روسیه در بازسازی پروژه های قبلی خوبش و کمک به مردم افغانستان نقش سازنده را ایفا خواهد کرد پایگاه سیاسی و اجتماعی از دست رفته خویش را دوباره احیا خواهد ساخت در گذشته ها می گفتند تاریخ تکرار نمی شود حالا این معقوله حقیانت خود را از دست داده امکان آن می رود توسط کسانی که دیروز از روسیه تاوان و قرامت جنگی طلب می کردند حالا روسیه را برادر و یاور خطاب کنند این معقوله حقانیت خود را ثابت می سازد که در سیاست و منافع دوست و دشمن دایمی وجود ندارد نه تنها ما افغانها دیگران نیز نمی تواند نقش روسیه را در قضایای افغانستان و منطقه نادیده بگیرند تاریخ گواه این حقیقت است که افغانستان روسیه در مقاطع مختلف تاریخ دارائی روابط نزدیک وهمکاری های مشترک در عرصه های مختلف بوده اند.تا زمانیکه این روابط بر مبنی احترام متقابل وشناسیائی حق طرفین بود دوستی دو کشور در حال رشد وانکشاف بود اما متأسفانه اشتباهات دهه هفتاد اتحاد جماهیر شوروی سابق ورهبران جوان انقلابی وکم تجربۀ افغانستان ماهیت دوستانه این روابط را وارونه واین دوملت به هم برادر را در مقابل یکدیگر قرار داد البته اثرات جنگ سرد ورویاروی أقطاب نظامی آن زمان اثر خودرا داشت که لازم به توضیح نیست.با آنکه طرفین از رویداد های دهه هفتاد وهشتاد خاطرات تلخ دارند با آنهم روابط ملت ها همچنان دوستانه وصمیمی است آنچه اتفاق افتاده نتیجه اشتباه سیاسی رهبران آن وقت بوده که هیچکس آنرا تأئید ننموده است.

بحران موجوده در افغانستان و منطقه مسلما” راه حل نظامی ندارد. حوادث غیر قابل تصور براالبته افغانها دردوستی ووفاداری خود شهرت دارند اما اشغال را نه از دوست نه دشمن ونه اشغالگر می پذیرند وبر هیچ متجاوز رحم نمیکنند برای اثبات این وقعیت کتاب{ بازی در افغانستان ورق های خودرا باز میکند}اثر نویسندۀ شهیر روسی محترم الکساندر لیاخوفسکی بهترین شاهد وسندیست که درین اواخر از چاپ بر آمده است البته من علاقه ندارم به گذشته بر گردم بلکه میخواهم روی نقش مثبت روسبه در تأمین امنیت وعلاقمندی افغانستان در عرصه های مختلف صحبت کنم. وشما خود قضاوت خواهید کرد که افغانستان وروسیه بمثابه دو همسایه خوب ودو هم پیمان استراتیزیک در بهبود اوضاع امنیتی منطقه کار های شایسته را انجام داده میتوانند.

ما در سفر آقای کرزی به مسکو شاهد امضا قرار داد های زیاد و تعهد های همه جانبه جانبین خواهیم بود حتی قرار داد های که امریکا آنها را به دیده شک خواهد دید در شرایط موجود این را نه تنها رهبری افغانستان درک کرده بلکی همه می دانند که بحران موجوده در افغانستان و منطقه مسلما” راه حل نظامی ندارد. حوادث غیر قابل تصور برای مردم افغانستان و کشورهای منطقه و جهان طی سه دهه اخیر، خونین و حیرت انگیز است. بازیگران و طراحان این بازی خونین با حضور نظامی شان در افغانستان و منطقه قادر به کنترل و مهار نمودن این هیولای جنگ (تروریزم بین المللی) که از اثر اشتباهات و رقابت های غیر قابل تصور شان بوجود آمده است، موفق نشده اند. بزرگترین قدرت های قرن در مقابل همدیگر جهت تسخیر و کنترول شاهرای استراتیژیکی آسیا – افغانستان با هم در مقابله و زور آزمائی قرار گرفتند. این مقابله برای هر دو جانب درگیر بنام جنگ سرد خسارات هنگفت مالی – جانی و شکستهای غیر قابل تصور بوجود آورده در نتیجه هر دو جانب در مسیر حرکت مثبت برنده و در مسیر حرکت منفی آن بازنده گردیدند. 

امروز هویدا گردید که جهت شکست شوروی وقت در جنگ سرد متحدین ناتو به چه اقدامات غیر قابل تصور متوصل گردیدند که ثمره تلخ آن – تروریزم و بحران عظیم اقتصادی را امروز می چشند. امروز هویدا شد که جنگ سرد یک حرکت مثبت نبوده، برعلاوه خسارات مالی و اجتماعی، انسانها را بکام مرگ فرستاد و باعث بوجود آمدن فقر، مهاجرت، انواع مختلف امراض و وغیره فاجعه های قرن در کشور ما – افغانستان، پاکستان، عراق و سائر نقاط جهان گردید. ذبح انسان با کارد و حملات انتهاری – انفجارات بنام اسلام و دفاع از اسلام را در جهان به میراث گذاشت.

با وجود پیشرفت های بزرگ علمی و تخنیکی عصری جهانیان در تشویش و سراسیمه گی بسر می برند. چه خوب می بود که اگر بعد از خروج قطعات نظامی شوروی و عودت دوباره به کشورشان، عقد توافقات ژنیو که امریکا و شوروی وقت به صفت تضمین کننده گان در پای این اسناد امضا و تعهد نموده بودند، روی اساسات یک ریفورم مصالحه و تشویق نیروهای مسلح در افغانستان و منطقه بسوی غیر نظامی شدن منطقه و افغانستان در چارچوب اساسی پلان های رشد اقتصادی – اجتماعی با یک دیالوگ منطقوی و بین المللی هم مانند امروز که تصمیم گرفته اند، جلو پیشرفت تروریزم و مسلح شدن تندروان افراطی را که امروز ازکنترول خارج گردیده و گریبان گیر امریکا و متحدین شان در افغانستان و منطقه گردیده اند، متوصل می شدند. ادامه رقابت های نظامی و بازی های خونین و توام با چالشها و نیرنگ های امریکا و متحدین اش در مبدل شدن کشور پاکستان به تخته خیز علیه کشورهای منطقه و بخصوص طرح پلان دست یابی امریکا و متحدین به منابع طبیعی کشورهای آسیای میانه و جمهوریت های آزاد شده شوروی وقت، امروز باعث گردید که افغانستان به مرکز خون و فاجعه و لابراتوار عمده تولید تروریستان بین المللی و مواد مخدر مبدل، ایران، پاکستان و هندوستان به کشورهای اتومی و مولد سلاح مخرب منطقوی راکتی مبدل گردیدند.

سه دهه خونین در افغانستان و منطقه باعث گردید که تماما” نورمهای پذیرفته شده بین المللی، حقوق بشر و میثاق های بین المللی پایمال گردیده، ملیونها انسان به کام مرگ فرستاده شوند. سرنوشت ملیونها انسان افغان در کام خواست ها و هوس های دوستان بین المللی شان که به شعار دفاع و آزادی افغانستان آمده بودند و بعد از ۲۰۰۱ دیگران نیز آمده اند حقوق بشری را شعارگونه وسیله قرارداده بوده و می دهند فرو رفت. تعلیمات چریکی و آموزش جنگ های گوریلایی برای اکثریت بی سواد و مسلح با اندیشه و عقیده اسلامی و انسانی ایکه احساس پاک در مقابل خداوند و وطن داشتند، امروز به یک هیولای خارج از کنترل مبدل گردیده است.

بعداز حوادث خونین سپتامبر ۲۰۰۱ در امریکا یکبار دیگر حرکت ناسنجیده نظامی توسط امریکا و متحدین بسوی افغانستان آغاز و این عمل تشدید پیمان علیه منابع و منافع کشور افغانها، منطقه بخصوص کشورهای آسیای میانه روی کار گرفته شد. تحت بهانه نابودی ترورویستان بین المللی و پایگاه شان در منطقه، خشونت و خصومت ایدیالوژیکی و عقیدتی علیه عقاید شرق (شوروی سابق) عملا” از افغانستان آغاز گردید. ۱- محو و نابودی تماما” سیستم های دفاعی و نظامی در افغانستان که توسط شوروی وقت اساس گذاری شده بود. ۲- دور ساختن کادرهای مسلکی و تحصیل یافته شوروی از تماما” عرصه های رشد اجتماعی – اقتصادی در افغانستان. ۳- روی کار گرفتن سیستم بازار آزاد که باعث تورم اقتصادی در کشور گردید. و همچنان نابودی سیستم و اساسات دستگاه دولت. ۴- بوجود آوردن سیستم تشکیلات اداری مطابق ریفورمهای غربی و امریکایی. ۵- قطع کمک های مواد اولیه غذایی (کوپون مامورین دولتی) تحت عنوان پدیده مفکور کمونیزم توسط کابینه دولت تحت حمایه امریکا. ۶- از میان برداشتن وزارت پلان از تشکیلات کابینه دولتی و از بین بردن کوپراتیف های دهقانی، اتحادیه های کارگری، بانکهای رهنی و تعمیراتی و انکشاف زراعتی، و سایر تشکیلات دولتی که باعث بروز بیکاری بدون حد و مرز در کشور گردید. ۷- تنقیض در ادارات دولتی بدون کدام سنجش و محاسبه دقیق کاری و اداری که این همه باعث بروز اختلالات اقتصادی و امنیتی گردید. ۸- نابودی تماما” سیستم های هوایی و مدافعه هوایی در کشور و بیکاری تماما” کادرهای مسلکی نظامی. این همه پدیده ها باعث گردید که برنامه عقده آمیز دی دی آر یا نابود اسلحه ساخت شوروی – روسیه تحت عنوان جمع آوری اسلحه از نزد افراد غیر مسئول دست به کار گردیدند.

ملیون ها دالر امریکایی ای که همه سرمایه های مادی کشور و مردم افغانستان بود توسط عملیه عقده آمیزشی به کام نابودی غیر مسئولانه از بین رفته و در اکثریت شبکه های تلویزیونی جهانی این عمل خلاف قانون جهانی را دستآورد محسوب نموده برنامه نابودی اسلحه و سرمایه مادی و معنوی یک کشور را به نمایش گذاشتند. اگر مفکوره خدمت و کمک برای وطن ما در پلان های شان گنجانیده می بود، چه می شد که اسحله های جمع آوری شده را دوباره به اردوی ملی امروزی که ضرورت مبرم و حیاتی به اسلحه دارند داده می شد؟ امروز در بحران شدید اقتصادی ضرورت به خریداری اسلحه از سایرکشورهای تحت حمایه شوروی سابق برای افغانستان نمی گردید. این همه عملکرد های امریکا و متحدین باعث گردید که ثبات اوضاع به نفع مخالفین ایکه خود زاده آنها بود متوصل گردد.

امروز که امریکا و متحدین آرزومند ایجاد مناسبات نیک و حسنه با روسیه در زمینه مبارزه مشترک با تروریزم و حل بحران خونین در افغانستان می باشند، چه خوب می بود که مطابق به تعهدات و پروتوکولهای شان در آغاز مبارزه در سال ۲۰۰۱ علیه تروریزم که حرکت و انتقالات از شمال بسوی مرکز کابل آغاز گردیده بود، صادقانه با حفظ منافع ملی مردم افغانستان اجراات صورت می گرفت.

امروز بزرگترین نیروی صادق و واقعا” نجات دهنده افغانستان و منطقه، آواره و بدون سرنوشت در داخل و خارج از افغانستان بنام ” کمونیست ” و مامور دولت تحت حمایه شوروی وقت با هزاران هزار مشکلات مصروف تهیه یک لقمه نان از طریق شغل حمالی به کارهای شاقه مشغول هستند. در حالیکه بزرگترین و موثرترین کادر مسلکی صادق ضرورت فعلی وطن و مادر وطن زاده گاه اش می باشد. مگر بنابر موجودیت خشونت و خصومت بین امریکا و شوروی وقت در آتش انتقام جنگ سرد دیروزی و عقده امروزی سوخته و می سازند. بعضی شان از خانواده و فامیل های شان مبنی بر فشار زمانی دور ساخته شده و آواره بوده و در کشورهای شرقی و غربی منحیث مهاجر بدون سرنوشت حقوقی بسر می برند.

بادرنظرداشت اشتباهات و تکرار آن طی سالیان گذشته برای مردم و کشور افغانها بی نهایت تراژیدی افزا بوده برای هیت افغانی که یکجا به آقای کرزی مسکو می روند ابراز میدارم که هیچگونه پالیسی و فورمول شما که در برگیرنده خصوصیات و درک شرایط موجود در منطقه و فرا منطقه نباشد، مردم و کشور افغانها را بسوی آرامش و آسایش سوق نداده بلکه باعث بروز فاجعه های خونین تر از گذشته خواهد گردید هیت افغانی حساسیت ها ی امریکا را در مقابل روسیه هم بداند و هم تحلیل همه جانبه از اهداف و استراتیژی های هر دو جانب داشته باشد

خوب است در تفسیر استراتیژی روی حل بحران در افغانستان و منطقه بالای یک میکانیزم قوی فرا منطقوی و در برگیرنده خواست های مردم افغانستان در حفظ و هم پیمان ساختن مناسبات فی مابین همسایه ها بخصوص مهار ساختن فعالیت های تندروان مسلح افراطی در مناطق قبایلی و آزاد که تحت نفوذ و کنترول مستقیم آی اس آی و نظامیان پاکستان و هم پیمانان شان از جمله سعودی ها قرار دارند، به یک توافق عینی قابل اجراات برای متحدین و قوت های نظامی مشترک شان در رشد و تقویه قوت های نظامی افغانی صورت پذیرفته قابل اجرا باشد. مبنی بر اینکه قوای مسلح افغانستان رشد سریع نماید، تماما” کادرهای مسلکی و سابقه دار کشور بدون در نظرداشت مفکوره و ایدیالوژی گذشته در چوکات نظام و دسپلین عسکری نه به شکل چریکی و پارتیزانی و گوریلایی با اسلحه و وسایط موتری امروزی بلکه به شکل یک اردوی منظم با داشتن سلاح و تجهیزات مدرن عصری، تانک، ماشین محاربوی اسلحه ثقیل زرهی، توپ خانه مجهز، قوت های هوایی و مدافعه هوایی، قطعات کوماندو و ریزرف، سرحدی و شاهراه، پولیس مجهز و آموزش دیده، مدرن، قوه قضائیه و قانونیت با تشکیل یک حاکمیت قوی ایکه زیر بنا مطمین قانونی و مردمی متکی بر سیستم اقتصاد قوی تقویه شده از جانب اکثریت کشورهای بزرگ اقتصادی جهان در یک پلاتفورم نوین جهانی تحت حمایه و کنترول شورای امنیت سازمان ملل متحد ایجاد و رشد و پرورش یافته نه اینکه تحت فورمول چالش و سازش، مسلحتی در جهت حفظ منافع یک قوت و قدرت جهانی باعث بروزاختلافات و تهدید علیه کشورهای منطقه و جهان حضور اندام نماید.

امروز ضرورت است تا اردوی افغانستان مطابق بر تشکیلات قوت های نظامی همسایه ها رشد و تقویه گردد که خلای نبود قوت نظامی در افغانستان باعث تشدید جنگ های چریکی و بی ثباتی در منطقه گردیده دیگر ضرورت به موجودیت قوت های خارجی و کشتار فرزندان شان وادامه خشونت و بی ثباتی در افغانستان و منطقه نگردیده بهانه ادامه جنگ و مقاومت بطور دایمی از منطقه ریشه کن گردد.

خاطر نشان می گردد که جهت ختم نفاق ملی و ایجاد وحدت سیاسی، وحدت ملی در افغانستان و منطقه و فرا منطقه روی میکانزم درست بحث و مذاکره شود و از حرف های میان تهی که در گذشته جز نفاق و شقاق دست آورد ندشته خود داری شود در اجلاس مسکو، روی مسایل مصالحه در افغانستان مکث قابل ملاحظه صورت گیرد کوشش گردد دید گاه مشترک بین افغانستان و روسیه پیدا شود ما می دانیم که در افغانستان طی سه دهه خونین چه خارجیان و چه همسایه ها و احزاب و تنظیم های ساخته و حمایه شده توسط شبکه های استخباراتی شان در پیشبرد اهداف خاص شان متحمل خسارات و جنایات بشری گردیده اند. هیچ یک از احزاب سیاسی و تنظیمی نمی تواند بگوید که تشکیلات ما خسارات به مردم و دولت نرسانده است. بخصوص جنگ های تنظیمی و طالبی سالیان ۱۹۹۲- ۲۰۰۱ الی امروز، که همه شاهد آنیم وضعیت موجود این حقیقت را می رساند که ما هنوز در گرو بحران قرار داریم و حرف تطبیق عدالت انتقالی عملی نیست. امید وارم با پیشنهاد افغانستان و پشتی بانی مقامات روسیه در اجلاس مسکو فیصله بعمل آید تا تحت سرپرستی شورای امنیت سازمان ملل متحد با اشتراک همسایه های افغانستان و فورمول ۶+۲ تضمین عدم مداخله و جانبداری از پروسه برهم خوردن ثبات سیاسی – اقتصادی – امنیتی و کمک های بدون قید و شرط مادی و اقتصادی در حل بحران و بازسازی افغانستان و منطقه صورت بگیرد.

بهتر است در اجلاس مسکو روی یک اجلاس بین الافغانی در شهر کابل تحت سرپرستی و نظارت شورای امنیت سازمان ملل متحد با اشتراک تماماَ” احزاب سیاسی و نیرو های مسلح جنگی ایکه فعلا علیه حاکمیت می جنگند صورت گرفته به یک فیصله و توافق ملی و مصالحه بدون قید و شرط متوصل گردند اما این آرزو و آرمان وقتی تحقق پیدا می کند که کشور های قدرت مند از بازی های استخباراتی و تسلط جویی در افغانستان صرف نظر کنند از سوی دیگر برای دولت مردان افغانستان نهایت لازم و ضروری است تا در کشمکش های منطقه و جهان خود را دخیل ننماید و از هر زمان و از هر مکان در راه منافع ملی گام بردارد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا