خبر و دیدگاه

در تصاحب زمین افراد محمود کرزى و گل آقا شیرزوى در مقابل هم قرار گرفتند

gulaghashirzai_mahmudkarzai

 

هفتۀ گذشته افراد مسلح بعد از آن که یک کانتینر با لوحۀ کابل بانک را در یک قطعه زمین که در میان ارزان قیمت و شینه قرار دارد گذاشتند، شروع به خط اندازى کردند، شاهدان عینى و مردم مى گویند که این افراد مربوط به محمود کرزى برادر رئیس جمهور کرزى بودند. کار این گروپ چندان پیش نرفته بود که گروپ دیگر رسید و مانع کار گروپ اولى شد. با رجوع به گفته هاى شاهدان عینى و مردم محل، گروپ دومى وابسته به گل آقا شیرزوى والى برحــال ننگرهار بودند، تشنج میان این دو گروپ مسلح در حـال گرم شدن بود که پولیس حوزۀ ۱۲ مداخله کرد. زمینى که افراد وابسته به محمود کرزى و گل آقا شیرزوى بر سر آن به اصطلاح (لانجه) داشتند مربوط به وزارت زراعت است.

سید تیمور شاه تهور رئیس ناحیۀ ۱۲ شهردارى کابل تأکید کرد، زمینى که ملکیت وزارت زراعت بود به اساس فرمان رئیس جمهور و فیصله مسؤولان در شهردارى کابل براى آنانى توزیع مى گردد که در ریاست جمهورى کار مى نمایند، مگر یک گروپ مسلح مانع کار آنها شد.

رئیس ناحیۀ دوازدهم در این رابطه از کسى نام نگرفت و توضیح بیشتر نداد.

آمر حوزۀ ۱۲ پولیس نیز تأیید کرد که زمین وزارت زراعت براى اعضاى ریاست محافظت ریاست جمهورى توزیع گردیده و یک گروپ قصد داشتند که مانع خط اندازى در آن ساحه گردند، ولى مشکل با مداخلۀ پولیس حل گردید. ضمناً این مسؤول پولیس از ادعاى عده یى از باشنده گان بتخاک نیز یاد آور شد که بالاى قطعه زمین یاد شده ادعاى ملکیت دارند، مگر اسناد آنها دقیق و قناعت بخش نیست.

با وجود آن که هم شاهدان عینى و هم مسؤولان شهردارى و امنیتى در ناحیۀ دوازدهم مى گویند که زمین استملاک شده مربوط وزارت زراعت است و براى محافظان رئیس جمهور توزیع گردیده و دو گروپ مسلح بر سر آن مناقشه داشتند، خط اندازى از سوى افراد مسلح چگونه توجیه مى شود، روند و شیوۀ کار در شهردارى کابل و دیگر نقاط دنیا همین است. پروژه سازى یک ساحه رهایشى از سوى شهردارى صورت مى گیرد نه این که افراد مسلح خود آیند و خط اندازى نمایند، از سوى دیگر محمود کرزى در گذشته نیز به تصاحب زمین هاى دولتى متهم شده است، شهرک عینو که در مشارکت با محمود کرزى در زمینى اعمار گردیده که جزء ملکیت وزارت دفاع ملى است.

ضمناً برادر رئیس جمهور متهم است که بر اساس یک فیصلۀ شوراى وزیران زمین هاى زیادى را در ساحات صنعتى ولایت بغلان از آن خود نموده است، مهمتر این که رئیس جمهور در حـالى فرمان استملاک این ساحه را در شینه مى دهد تا محافظان او صاحب خانه شوند که خود به روز دوشنبه ۱۹ میزان در مورد حفاظت زمین هاى زراعتى، باغ ها ، پارک هاى تفریحى و سایر ساحات سبز حکم را صادر کرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا