انتخابات

چاپ کارتهای تقلبی انتخابات در پاکستان

fraud_cards

 

از قول منابع، کارتهای ثبت انتخابات در ناحیه ی دیره ی آدمخیل منطقه ی قبایل آزاد خیبر نزدیک پشاور، درست زمانی به چاپ رسیده بودند که کارزار انتخاباتی در افغانستان تازه آغاز شده بود.

و اما حالا کارتها در بازار قصه خوانی پشاور، جاییکه صدها چاپخانه موجود است، ساخته میشوند. منابع میگویند که کارتها به دستور آنانیکه در انتخابات پارلمانی هفته ی آینده خود را کاندید کرده اند، ساخته میشود.

کارگر یکی از این چاپخانه ها در بازار قصه خوانی پشاور، به شرط اینکه شهرتش محفوظ نگهداشته شود، حاضر شد صحبت کند، گفت- سه ماه پیش مردی به دیدار شان از افغانستان آمده بود، از ایشان تقاضای چاپ یک بسته از کارتهای انتخابات را کرد. کارگر ادامه داد: “مرد به من یک قطعه کارت را داد و از من خواست تا ده هزار قطعه مشابه آنرا بسازم.” مگر کارگر از بازدید کننده نام نبرد.

او گفت که هرچند قرار بود پروسه ی چاپ کارتها محرم بماند، اما به زودی معلوم شد که اکثر چاپخانه های بازار مصروف آن بوده اند. بسیاری از این چاپخانه ها مشغولیت های معمولی خود را، به طمع پول سرشار این فرمایش یکطرف گذاشته بودند.

او گفت: “من موفق شدم که سه صدهزار قطعه کارت را تا حال به چاپ برسانم.”

کارگر یک مطبعه ی دیگر گفت که او سه ملیون کارت را برای مردی از ولایت بلخ ساخته است. او گفت – “مرد ادعا داشت که کارتها را برای کاندید های مختلف میسازد.” وقتی از کارگر مذکور پرسیده شد که در مجموع تا حال به چه تعدادی کارت طبع کرده است، او گفت که رقم درستش را گفته نمیتواند، اما همینقدر گفته میتواند که به ملیونها. او اضافه کرد – “اگر تنها یک دکان سه ملیون کارت چاپ کرده باشد، پس رقم مجموعی را شما خود تصور کرده میتوانید.”

وقتی ازش پرسیده شد که آیا کدام یک از کاندیدان خود به ملاقاتش آمده اند، گفت او مراجعین خود را با هویت شان نمیشناسد.

او گفت قیمت چاپ یک قطعه کارت در آغاز تا هزار روپیه ی پاکستانی و بالاتر از آن بود ولی به سرعت تا پنجصد پایین آمد.

یک نفر افغان که یک مطبعه در کابل دارد گفت که او بین کابل و پشاور در حرکت بوده است تا کارتها را به افغانستان بیاورد. او گفت کارتها توسط یک مشتری در افغانستان خریده میشود و او بیشتر از یک ملیون کارت را به کاندید ها تهیه کرده است. هر چندیکه به گفته ی او، از دیگران در این معامله پس مانده است، زیرا آنان از رقم دو تا سه ملیون هم بالا رفته اند.

یک کارمند کمیسیون مستقل انتخابات به نام عبدالله احمدزی به خبرگزاری پژواک گفت “به آنها گزارشاتی از این دست رسیده است، مگر این کارها بیفایده است زیرا ما تمام ترتیبات لازمه را برای جلوگیری از هر نوع تقلب گرفته ایم.” او ادعا کرد “هیچکس حتا یک کارت تقلبی را هم در انتخابات استفاده کرده نمیتواند.” احمدزی گفت: “این مساله با اداره ی استخبارات و دیگر ارگانهای امنیتی در میان گذاشته خواهد شد.”

 

مترجم: دکتر ذکی پاهنگ


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا