خبر و دیدگاه

شکم پرستی یا وطن دوستی

afg_flag

 

درین شب وروز ها که بازاد کمپاین کاندیدان بخاطر مبارزات انتخاباتی پارلمان کشور گرم است بسیاری از داو طلبان ولسی جرگه با استفاده از پول های باد آورده شده ومحصولات سیاه وغیر مجاز زیر نام خدا پرستی ومیهن دوستی پروژه های شکم پرستی وبرنامه های عوام فریبانه دیگر را روی دست گرفته اند که بخاطر استفاده از آراء مردم راه اندازی شده عدۀ زیاد از کاندیدان محترم در مرکز وولایات وبا بر گزاری مهمانی ها وخرچ دستار خان های گزاف وعده های خارج از صلاحیت وتوان خویش مردم را فریب میدهند.شعار ها طوریست که کاندید محترم خودرا در جایگاه دولت قرار داده تمام نیاز مندی ها ومشکلات مردم رفع میکند باز سازی را در تمام عرصه وعده میدهد ودر حقیقت دولت را بی تکلیف میسازد.

وظیفه یک نماینده در پارلمان چه است:؟ طوریکه همه میدانند پارلمان کشور را مرجع تقنینیی وقانونگذاری می نامند چون وظیف این رکن دولت طرح وتصویب قوانین کشور است که بحیات وادامه زندگی کشور ومردم ارتباط دارد.بلی قانون متضمن سعادت ورفاه مردم بوده حقوق وامتیازاتیکه از مسیر قانون نصیب مردم میگردد هم از إعتلار زیاد بر خوردار است.هر امتیازیکه بنیاد قانونی داشته بشد مفید وپر دوام است اما مهمانی ویا وعدۀ إعمار یک تعمیر عمر نهایت کوتاهی دارد هموطن عزیز میدانی اگر بخدمت شکم باشی عمر این پروژه خیلی کوتاه ونهایت بی ثمر است.شاید امروز تنور شکم را بخاطر رأئی دادن بفردیکه جزء غم خود به هیچ چیز نمی اندیشد پر میکنی وبعد از چند ساعت خالی میشود.رأئی تو بباد میرود وشکمت نیز خالی میگردد اگر فکر کنی صاحبان نعمت همیشه شمارا نوازش میدهند چنین نیست بلکه هدف غارت ارزش معنوی است که در رأئی وإعتماد تو نهفته است پس خوب است که بیدار وهوشیار باشی .بیائید به آ ینده فکر کنیم به پروژه های عام المنفعه ودوامدار .یک وکیل با مطرح ساختن امتیازات قانونی وحقوقی رفاه وآسایش همیشگی مردم را تضمین میکند.اما از طریق مهمانی وتحایف وغیره که پروژه های فریبنده وکوتاهی است هیچ نفع به مردم نمیرسد.

میدانی امروز کسی را انتخاب میکنی که فردا بجای منافع تو در پای فرکسیون ها وشاخه های سیاسی بین پارلمان می افتد وتمام آبرو وإعتبار تو وقوم را به معامله می نشیند.بسیاری از وکیل صاحب ها بجای فکر کردن به نیاز ها وضروریات مردم به فکر کرسی شاندن فرامین حلقات درون حکومت ویا تجار های بیرون از پارلمان اند در حالیکه بخاطر خدمت گذاری وآبادی کشور انتخاب شده اند.شما در دور اول مشاهده کردید که تمام انرژی وتلاش وکلا در موافقت ومخالفت با بر نامه های حکومت سپری شد وکیل صاحب ها فرصت نیافتند أهداف ونیاز های مؤکلین خودرا طور درست مطرح کنند همیشه این مجمع مظهر نفاق ودو دستگی بود که یاس ونا امیدی را به همراه داشت.

قانون ساز ی بهترین وپر دوامترین پروژه است.بلی طوریکه به همگان روشن است وظیفه یک وکیل ویا نماینده سرک سازی و تعمیر سازی وکلینیک سازی نیست مثلیکه بسیار یها وعده میدهند مثل اینکه جایگاه ومسئولیت خودرا درست درک نکنند. یک وکیل با استفاده از منابع حقوقی وب اتکا به مواد قانون میکوشد تا قامت خمیده عدالت را بزور قانون در افغانستان راست سازد این قانون است که حقوق وارزش های شمارا جاودانه میسازد وعلاوه از شما که نسل های بعدی را نیز کمک میکند.اگر امروز به زور پول یک پروژه کوچک که حیثیت وحمایت قانونی ندارد إحداث شود قردا تخریب میگردد ویا اینکه مردم برای همیش از حقوق حقه خویش محروم میسازد. بیائید قانون سازی وحمایت از قانون را به مردم وعده دهیم قانونیکه عدالت را تأمین فقر را کاهش وحیات جامعه را تضمین کند.همین چیزیکه مسئولیت وصلاحیت یک وکیل است نه بیشتر از آن. اگر ما به ملت ومردم چیز های را وعده کنیم که از اجرای آن عاجزیم در حقیت وظیفه خودرا از دروغ آغاز کرده ایم وبا خداوبندگانش دشمنی ورزیده ایم.خلاصه بر نامه زیادی را برخی کاندیدان محترم روی دست گرفته اند بجای وطن پرستی شکم پرستی تلقی میشود وعمرش نهایت کوتا وعاقبتش ندامتبار است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا