اخبار و گزارشات

کنفرانس بین‌المللی کابل آغاز شد

kabul_conf_2010

 

کنفرانس بین المللی کابل رسما آغاز به کار کرد. این کنفرانس حدود ساعت شش صبح به وقت گرینویچ با قرائت قرآن آغاز شد. زلمی رسول، وزیر امور خارجه افغانستان، در سخنانی کوتاه به حاضران در جلسه خوش آمد گفت و سپس حامد کرزی، رئیس جمهوری این کشور برای حاضران سخنرانی کرد.

بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل و مقامهای حدود هفتاد کشور و سازمان بین المللی در این نشست شرکت دارند.

هدف عمده این نشست بحث روی مسائل امنیتی و اقتصادی افغانستان است.

هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران در جمع حدود چهل وزیر خارجه و معاونان وزیران خارجه کشورهای حامی افغانستان و همسایه این کشور هستند که در این نشست شرکت کرده اند.

سخنان کرزی

کنفرانس کابل پیام واضحی دارد و آن این که جهان در کنار افغانستان است و جهان با گروه القاعده مبارزه می کند

هیلاری کلینتون

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان در سخنرانی افتتاحیه خود به شرکت کنندگان نشست خوش آمد گفت و از حضور آنها در نشست سپاسگزاری کرد.

آقای کرزی در سخنان خود اصلاحات اداری، حاکمیت قانون، مصالحه با شورشیان، تطبیق قانون اساسی افغانستان را برای ثبات سیاسی در این کشور ضروری دانست.

او بر اصلاحات اداری در نهادهای اداری دولتش تاکید کرد – – چیزی که حامیان افغانستان در چند سال اخیر همواره بر آن تاکید کرده اند.

او گفت برای این منظور دستور داده است که شفافیت در کارکردهای ادارات دولتی، برنامه مالی ویژه ای به اجرا گذاشته شود.

رئیس جمهوری افغانستان در این باره به خصوص گفت: “با در نظر داشت اینکه اعطای قراردادھا به عنوان یکی از منابع فساد شناسائی شده است، تقاضا می دارم تا تمامی قراردادھای که از سوی ھمکاران بین المللی ما چه نظامی یا ملکی (غیر نظامی) اعطا می گردد باید اعلام گردد تا مطمئن شویم که نه مسئولین ارشد دولتی و نه اقارب آنھا بصورت غیر قانونی از آن مستفید شوند. ما در برابر آنانی که از جایگاه رسمی و یا روابط فامیلی خود سودجویی می کنند اقدام خواھیم کرد. ما باید روی ایجاد یک سلسله مقررات، معیارات، اصول و اسلوب مسلکی برای نھاد ھا باھم کار کنیم. این چنین نیازمندی ھا مخصوصاً برای شرکت ھای امنیتی خصوصی که اصل موجودیت آنھا تلاش ھای مشترک مان برای تقویت حکومت افغانستان را تضعیف و تھدید می کند، محسوس است.”

آقای کرزی افزود که دولت او تا گام هایی را در زمینه مبارزه با فساد برداشته است. ایجاد اداره مبارزه با فساد اداری و نهادی برای مبارزه با جرایم سنگین از کارهایی است که به گفته او در همین زمینه انجام شده است.

رئیس جمهوری افغانستان همچنین گفت که او برای مبارزه با فساد اداری، دستور بازنگری قانون جزا/کیفری افغانستان را صادر کرده است. این قانون در سال ۱۳۵۵، در زمان ریاست جمهوری محمد داوود خان به تصویب رسیده است.

رئیس جمهوری افغانستان همچنین در بخشی از سخنان خود بر مبارزه با فساد اداری در نهادهای بین المللی مستقر در کشورش هم تاکید کرد و گفت که این سازمانها نباید به عنوان “دولت موازی” در کنار دولت افغانستان عمل کنند.

رئیس جمهوری افغانستان همچنین بر تقویت نیروهای امنیتی کشورش برای به دوش گرفتن مسئولیت های بیشتر امنیتی در افغانستان تاکید کرد. آقای کرزی گفت که کشورش آماده است تا سال ۲۰۱۴ میلادی کنترل امنیتی کشور راخود بدست گیرد.

آقای کرزی در عین حال گفت: “اما نیروھای پولیس ملی و ریاست امنیت ملی ھر دو به بھبود اساسی نیاز دارند. ھدف ما مبدل ساختن ھر سه نیروی امنیتی به نھاد ھای قابل اعتماد ملی است که وظیفه شان را در تامین تمامیت و امنیت کشور ما انجام دھند. با درنظرداشت این ھدف والا، ما از ھمکاری نیروھای ناتو و سایر کشور ھای سرباز دھنده استقبال می کنیم و تا ماه ھای آینده روی ایجاد شیوه ھای درست برای سپردن مسئولیت کامل به نیروھای امنیتی افغانستان با ھم کار خواھیم کرد.”

او از جرگه مشورتی صلح، که در نیمه ماه جوزا/خرداد برای تعیین چهار چوب گفتگو و مصالحه با شورشیان برگزار شد، به عنوان “اجماع ملی” افغان ها نام برد و گفت که مردم افغانستان خواستار تامین صلح در کشورشان هستند.

کرزی و کلینتون

کرزی بر مبارزه با فساد اداری در نهادهای بین المللی مستقر در افغانستان تاکید کرد و گفت که این سازمانها نباید به عنوان “دولت موازی” در کنار دولت افغانستان عمل کنند.

آقای کرزی در عین حال بر اجرای قانون اساسی کشور تاکید کرد و به این ترتیب به شرکت کنندگان کنفرانس اطمینان داد که آزادی های اجتماعی که در این قانون تضمین شده است، در مصالحه با شورشیان حفظ خواهد شد.

او از شرکت کنندگان این نشست خواست که از برنامه های ملی افغانستان حمایت کنند- – موضوعی که او بارها به اشکال گوناگون در نشست های مختلف تکرار کرده است.

آقای کرزی از حضور سربازان کشورهایی که در افغانستان نیروی نظامی دارند، سپاسگزاری کرد و گفت که افغانستان با همکاری این کشورها جایگاه خود را در کنار دیگر کشورهای جهان بازخواهد یافت.

اظهارات بان کی مون

دبیر کل سازمان ملل متحد نیز از حتضران در نشست تشکرر کرد و گفت که در کنفرانس لندن درباره افغانستان که در ماه ژانویه سال جاری میلادی برگزار شد، شرکت کنندگان تعهد کردند که نشست بعدی در کابل باشد و حال این امر محقق شده است.

او بر تلاش دولت افغانستان و شرکای بین المللی افغانستان بر حاکمیت قانون در افغانستان تاکید کرد و افزود که موفقیت در افغانستان بدون حمایت و مشارکت افغانها امکان پذیر نیست.

او گفت که همه باید با یکدیگر همکاری کنند و با هدف منافع ملی متحد شوند.

او افزود که شرکت کنندگان کنفرانس کابل به افغانستان آمده اند تا بر تعهدات خود در قبال افغانستان بار دیگر تاکید کنند.

سخنان کلینتون

هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا که دیگر سخنرانان اصلی این نشست بود، گفت که شرکت کنندگان نشست نه تنها برای حمایت از برنامه های دولت افغانستان، بلکه برای این در این نشست شرکت کرده اند که نواقص در روابط میان افغانستان و جامعه جهانی رفع شود.

هر چند او به مورد مشخصی از این نواقص اشاره نکرد.

خانم کلینتون در سخنان خود بر تقویت نیروهای امنیتی افغانستان تاکید کرد و افزود که باراک اوباما، رئیس جهموری آمریکا همیشه گفته که رهبری افغانستان در کارها و به دوش گرفتن مسئولیت های بیشتر امنیتی توسط ارتش و پلیس افغانستان مهم است.

وزیر خارجه آمریکا ژوییه سال ۲۰۱۱ را مهم خواند و گفت که این تاریخ نقطه آغاز بازگشت نیروهای آمریکایی از افغانستان خواهد بود. اما خانم کلینتون تاکید کرد که این اقدام آغاز یک مرحله جدید (در افغانستان) خواهد بود. او هر چند نگفت که این بازگشت به چه شکلی انجام خواهد شد. پیش از این مقامهای آمریکا گفته اند که بازگشت نیروهای آمریکایی وابسته به اوضاع در افغانستان خواهد بود.

خانم کلینتون در سخنان خود همچنین تاکید کرد که تا آن زمان باید نیروهای امینتی افغانستان به حدی تقویت شوند تا مسئولیت های بیشتر امنیتی را بتوانند به دوش بگیرند.

مبارزه با فساد موضوع دیگری است که خانم کلینتون بر آن تاکید کرد. وزیر خارجه آمریکا گفت که دولت افغانستان باید برای این کار تدابیر جدی تری را روی دست گیرد.

او به جرگه مشورتی صلح هم اشاره کرد و گفت پیشرفت در زمینه مصالحه با شورشیان وابسته به این است که تا چه حدی شورشیان از گروه القاعده جدا می شوند، حقوق زنان و قانون اساسی افغانستان را می پذیرند.

خانم کلینتون در عین حال به حضور و شرکت جامعه مدنی، زنان و اقشار مختلف اجتماعی در کارها اشاره کرد و تاکید کرد که اگر این طیف ها حضور نداشته باشند، دستاوردهای افغانستان و جامعه بین الملی در افغانستان به موفقیت نخواهد رسید.

وزیر خارجه آمریکا در بخشی از سخنان خود گفت که کنفرانس کابل پیام واضحی دارد و آن این که “جهان در کنار افغانستان است” و جهان با گروه القاعده مبارزه می کند.

اظهارات وزیر خارجه بریتانیا

ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، کنفرانس کابل را “گامی بسیار مهم” خواند و افزود که بریتانیا از بدست گرفتن کنترل امنیت افغانستان بدست خود افغانها آنگونه که آقای کرزی در سخنان خود در این نشست به آن اشاره کرد استقبال می کند.

وزیر خارجه بریتانیا بر راه حل سیاسی مشکل افغانستان به همراه تلاشهای نظامی تاکید کرد.

او از اظهارات آقای کرزی و تلاش دولت افغانستان در زمینه حقوق زنان نیز استقبال کرد.

وزیر خارجه بریتانیا بر کمکهای مالی کشورش به افغانستان اشاره کرد و گفت که دولتش می خواهد که اولویتها در افغانستان مشخص شود و هزینه ها شفافتر باشد.

تدابیر امنیتی در شهر کابل

این نشست برای یک روز برگزار می شود و بزرگترین نشست بین المللی است که ظرف یک دهه اخیر در کابل بزگرار می شود.

به همین دلیل در سراسر شهر کابل، به ویژه خیابانهای نزدیک به محل برگزاری این نشست تدابیر شدید امنیتی به اجرا گذاشته شده است.

ایست های متعدد بازرسی در سطح شهر ایجاد شده و در خیابانهای اصلی و مرکزی شهر کابل، قیود رفت و آمد بر روی ترافیک وسایل نقلیه و حتی در شماری از خیابانها برای افراد پیاده هم وضع شده ست.

فرودگاه بین المللی کابل هم شاهد وضع این تدابیر است و این فرودگاه تنها به نشست (برای فرود) هواپیماهای این مقامات اختصاص یافته است و به گفته مسئولان این فرودگاه، هیچ پرواز دیگری صورت نمی گیرد.

دولت روزهای دوشنبه و سه شنبه را در شهر کابل تعطیل عمومی اعلام کرده و همه مدارس، دانشگاهها و ادارات دولتی در کابل بسته هستند.

تدابیر امنیتی در کابل شدت گرفته است

مقامهای دولت افغانستان در ماهها و هفته های اخیر به شدت سرگرم برنامه ریزی برای کنفرانس کابل و پیشنهادهایی که در آن مطرح خواهد شد، بوده اند.

به دنبال برگزاری کنفرانس لندن (۲۸ ژانویه) حامد کرزی، رئیس جهموری افغانستان اشرف غنی احمدزی، رقیب خود در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته را به ریاست ستاد برگزاری نشست کابل تعیین کرد.

آقای احمدزی، از کارشناسان برجسته اقتصادی در افغانستان است، در چند ماه گذشته به شدت سرگرم گفتگوهای مقدماتی با مقامهای مختلف داخلی و خارجی و برنامه ریزی برای برگزاری نشست کابل بوده است.

در هفته های اخیر وزارتخانه ها و نهادهای مختلف افغانستان هم مشغول طرح برنامه های خود برای ارائه در این نشست بوده اند.

شماری از مقامهای دولت افغانستان گفته اند که یک درخواست ۱۵ میلیارد دلاری را برای توسعه اقتصادی و اجتماعی برای ارائه در این نشست در نظر گرفته اند.

انتقال مسئولیت ها در بخش های اقتصادی، امنیتی و بازسازی، از دیگر پیشنهادهای دولت افغانستان به شرکت کنندگان این نشست خواهد بود – – چیزی که مقامهای افغان از سالهای گذشته بر آن تاکید نهاده بودند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا