خانه » خبر و دیدگاه » شهر کابل و امید واری ها

شهر کابل و امید واری ها

kabul_bazaar

 

کابل امروز مرکز تجمع و محل زیست حدود اضافه تر از پنج ملیون هموطن ماست که به خدمات ابتدائی چون امنیت، صحت، نظافت باز سازی وایجاد سهولت ها در عرصه خدمات اجتماعی ترانسپورتی آب و برق ، اسفالت جاده ها وإعمار مراکز صحی متعدد متناسب با نفوس کابل میباشد.با انکه مشکلات و نیاز مندی ها چشمگیر وگیچ کننده است ولی خوشبختانه امیدواری های نیز در این اواخر وجود دارد که باید به آن خوشبین بود. درین روز ها رهبری وزارت امور داخله وفرماندهی شهر کابل بخاطر تأمین امنیت وحفظ مصئونیت همشریان توجه قابل قدری نموده ومیدان خدمتگذاری را به نهاد های خدمتگذار ومسئول بیشتر مساعد ساخته اند که درین میان میتوان از تلاشهای خستگی نا پذیر ومسئولیت شناسی شایستۀ شهردار کابل نام برد. از آنجائیکه شهر کابل به امنیت خدمتگذاری وکار شناسی نیاز دارد خوشحالم مسئولین ونهاد های امنیتی بیشتر از گذشته مهارت ومؤثریت داشته که انتخاب مردم کابل شهر دار ومسئولین خدمت گذاری را بیشتر کمک میکند.خوب است که در سطور اول این نوشته از پشتکار فعالیت وصداقت شهردار کابل جناب انجنیر محمد یونس نو اندیش یاد آوری نمایم.

باید از نو اندیشید: تردید وجود ندارد که کار کردن روی پلانها وبر نامه های کهنه وضعیت شهر ومردم را بهتر نمیسازد لذا باید ابتکار داشت واز نو اندیشید.چنانچه جناب انجنیر محمد یونس نو اندیش شهر دار جدید کابل می اندیشد.او با استفاده از آرامش شبها وصافی فضا تمام توان خودرا به توسعه جاده ها وإعمار سرک ها متمرکز ساخته است وعلاوتا در نظافت وپاک سازی شهر با همکاری شبا روزی ریاست عمومی تنظیف و سر سبزی اقدامات استثنای کرده است.مهم این است که مردم از خدمتگار شان راضی باشند.اما نمیشود این خدمت یک جانبه باشد چنانچه بسیاری از شهروندان کابل این انتظار را دارند به همین دلیل بنده من حیث یکی از افراد که خود را در شهر کابل کاندیدان ولسی جرگه آینده نموده ام جهت بهبود کار وهمکاری با مسئولین شهر پیشنهاد ذیل را تقدیم حضور همه شهر وندان وبا شندگان کابل عزیز مینمایم.

هموطنان عزیز! قبلا عرض کردم وشما هم نیک میدانید که شهر دار جدید کابل شب را از روز فرق نکرده پیوسته در تلاش است تا گوشه از مشکلات شمارا حل کند وا گر کسیکه شب وروز در حرکت است وتلاش دارد کاری انجام دهد مؤفق نباشد دیگر کسی مؤفق نخواهد بود.میدانم راضی ساختن همه مردم امر نا محتمل است اما ما نسبتا راضی هستیم که شهر دار جدید ویا شاروال کنونی جناب نو اندیش در بسیاری موارد مؤفق وبر مشکلات فائق امده است چیزیکه بسیار چشمگیر ومشکل است همانا حفظ نظافت شهر ورعایت حقوق شهر وندیست مشکلیکه باید همه مردم در حل آن کمر همت ببندند ومن بخاطر نظافت وحفظ حقوق شهر وندی پیشنهاد مینمایم تا مردم کابل روشهای خودرا درقسمت تخلیه اشغالی ها در روی جاده ها خود داری ورزند.

پیشنهاد:

طرح بر نامه تبلیغاتی بخاطر حفظ محیط زیست و نظافت شهر.همشریان عزیز پاک کاری شهر را مطلقا از شهر داری انتظار نداشته باشید همکاری را از شهر دار منتظر باشید.یعنی اشغالی های خودرا محفوظ ودور از چشم عامه نکهدارید ومسئولین شهر را بخاطر اتنقال به کمک بطلبید.اگر مردم به انداختن غیر مسئولانه اشغالی ها ادامه بدهند ودر نظافت مسئولانه عمل نکنند تمام عمله شهرداری های جهان قادر به پاک کاری نخواهد بود.مثل اینکه کابل در چنین معضله قرار دارد.بناء از شهردار کابل از مطبوعات ورسانه ها دوستانه تقاضا دارم تا بر نامه طریق حفظ محیط زیست نظافت شهر وحقوق شهر وندی ومسئولیت مردم وحکومت را فعلانه تبلیغ کنند.وبرای کسیکه از قانون تخطی مکینند باید مجازات شود خصوصا جریمه نقدی برای کسانیکه نظافت شهر را خراب ومحیط زیست را آلوده میسازند.این رسم در تمام جهان وجود دارد.در هیچ کشور دنیا شهر داری بطور رایگان اشغالی هارا انتقال نمیدهد بلکه تمام باشندگان شهر مالیه شهر داری را بخاطر حفظ صحت ونظافت علیحده می پردازند واین به دارائی وعاید کاری ندارد بلکه یک وجیبه ومکلفیت است.ضمن تقدیر از خدمات انجام شده شهر داری ومسئولیت شناسی ارگانهای امنیتی شهر کابل باز هم تأکید میورزم قانون جدید نظافت شهر که بیشترین مسئولیثت را متوجه مردم سازد پیشهاد وتصویب نمایئدوباید این کار دیر نشود.من را یقین بر این است که بر نامه های توضحی دولت بخاطر جلب همکاری مردم جهت تنظیف شهر وحفظ محیط زیست بسیار اندک است مردم را آکاهی دهید فر هنگ را بلند ببرید شهر خوب میشود ومردم ما درسطح مردمان جهان قرار میگیرند…امید وارم خدمات خدمتگذاران را نا دیده نگیرید کسیکه خدمت میکند باید تشویق و ترغیب شود وبه سهل انکار ها توصیه وپیشنهاد داد.فعلا که امنیت خوب وخدمتگذاری هم قابل دقت است فرض خود می دانم تا از ارگان های امنیتی و مسولین شاروالی کابل منحیث یک شهروند سپاس گزاری نمایم مردم می دانند اگر روسای قبلی شاروالی به اندازه نصف اجراعات نواندیش می اندیشیدند حالا شهر ما زیبا تر می بود افسوس بعضی ها دزدیند خوردند و بردند و رفتند باور دارم ملت بزرگ ما خدمت گزاران صدیق و فرزندان اصیل را فراموش نمی کنند.

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com