خانه » خبر و دیدگاه » آقای محقق در آیینۀ انصاف

آقای محقق در آیینۀ انصاف

mohaqeq2

 

چنانکه همه میدانند آقای محقق یکی از حامیان اصلی حامد کرزی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بود. وی هر از گاهی بخاطر مخدوش ساختن افکار مردم عادی قوم شجاع هزاره دست به کار های از قبیل اعتصاب غذایی ، کاری و تجمعات اعتراض آمیز میزند.

و گاهی هم در گفتگو با رسانه ها از عمل کرد های حکومت کرزی انتقاد کرده و مشروعیت حکومت کرزی را زیر سوال میبرد؛ پس کسی نیست که از آقای محقق سوال کند وقتی که چنین بوده و یا است ، چرا وی با تمام توان از حکومت که حالا ایشان آنرا فاسد و غیر مشروع میداند ، حمایت کرد؟

جناب محقق نمیدانست که تمام وعده های که آقای کرزی به وی میدهد صرفاً بخاطر جمع آوری رای مردم هزاره در جریان مبارزات انتخاباتیست و بس ،هیچ یک از وعده جامه عمل نخواهد پوشید. اگر جواب آقای محقق بلی باشد ، پس این خود چنین میرساند که ایشان بخاطر منفعت های شخصی در طول مدت با سرنوشت مردم هزاره بازی سیاسی نادرست کرده است. پیشنهاد های که محقق برای آقای کرزی در جریان مبارزات انتخابات بود قرار ذیل است:

– پنج سال ضمانت برای قوم هزاره که به آرامی بتوانند زنده گی نمایند؛

– سپردن چند وزارت خانه به افراد مربوط بخود، تحت نام قوم هزاره؛

– تغییر چند شهرستان هزاره نشین به ولایت؛

– حل مسـأله هر ساله یورش بردن کوچی ها به مناطق هزاره نشین در تابستان (موقع کشت و زراعت). 

البته شرط های دیگری هم بود که همین چهار شرط بالا ، شرط های اساسی وی بخاطر حمایت از آقای کرزی در زمان مبارزات انتخاباتی را تشکیل میداد.

پیامد های بعد از انتخابات و به قدرت رسیدن آقای کرزی

آقای محقق که پنج سال ضمانت بخاطر زنده گی آرام مردم هزاره از کرزی گرفته بود ، ولی ما شاهد یورش دوباره یک تعداد افراد مجهول هویت زیر نام کوچی به مناطق هزاره نشین بودیم که این خود نبود پایداری آقای کرزی و ضعف آقای محقق را در قبال سیاست مداربودن ایشان نشان میدهد.

در مورد اینکه چرا وزیر ها پیشنهادی محقق به کرزی و رد آنها از طرف مجلس نماینده گان باید بگویم؛ این همه بازی های پشت پرده در داخل ارگ ریاست جمهوری برنامه ریزی و اجراء میشود ، قسمیکه نماینده گان دست نشانده حکومت با دستور گیری از حامد کرزی وزرای پیشنهادی حامیان وی را رد میکنند تا ضربه مهلکی به او و چهره های مثل او که از کرزی در دوران انتخابات ریاست جمهوری حمایت کرده بودند ، زده باشند و چهره های شانر ا در بین مردم بدنام سازند. که این باز هم بر میگردد بر نبود نبوغت سیاسی آقای محقق و امثال وی.

آقای محقق طرح تغییر چند شهرستان مناطق اکثراً هزاره نشین را تهیه و به کرزی سپرده بود که طرح وی از همان اوایل به باد فراموشی سپرده شد. و کرزی هیچوقت این چنین کاری را نخواهد کرد.

طرح چهارم محقق که حاوی مسأله یورش یک تعداد افراد بی هویت زیر نام کوچی به مناطق هزاره نشین بود که ما بازهم شاهد یورش بردن ، سوختاندن مزارع ، خانه ها و آواره ساختن هزاران نفر از مردم هزاره مان بودیم.

پس آقای محقق که خود را رهبر قوم هزاره و سیاست مدار میگیرد ، چه جواب به این همه نابسامانی های که در حق مردم هزاره صورت گرفت ، دارد؟ این همه مشکل های بوجود آمده، نبود آگاهی درست آقای محقق از سیاست امروز کشور نشان میدهد و چنین میرساند که پشت پرده زد و بند های دیگری وجود داشته و دارد.

 جناب محمد محقق روز های که سر و صدا برپا کرده بود به هر گوشه از مناطق مرکزی و شمال سفر میکرد و برای آقای کرزی مبارزات انتخاباتی میکرد و از مردمش میخواست تا رای خود را ضایع نساخته و آن را به صندوق انتخاباتی کرزی بریزند و در هر گوشه از افغانستان جلسه و گرد همایی های رابه طرفداری از کرزی تشکیل میداد و مردم را تشویق به رای دهی به کرزی میکرد ، پس حالا چرا اینقدر ناتوان شده تا پیشنهاد های خود را که به کرزی داده بود ، در برآورده ساختن آن ناتوان مانده است.

 جناب محقق چرا در همان زمان تصمیم درست نگرفتید و قوم هزاره را تا حد مجبور به رایدهی به آقای کرزی نمودید ، آیا نمیدانستید که آقای کرزی به وعده های خود پای بند نیست و هیچ یک از شرط های شما را جدی نمیگیرد و صرفاً منتظر به قدرت رسیدن با استفاده از شما و دیگر انسان های مثل شما هستند و بعد هر چه آقای کرزی خود بخواهد ، آنرا انجام میدهد و شما را به حاشیه میراند.

جناب محقق به اصطلاح مشهور خینه بعد از عید فایده ندارد. حالا هر چه شما سرو صدا برپا کنید ، هیچ تأثیری بر تصمیم های کرزی نمیگذارد ، چرا که مردم همه شهکاری های شمارا در به قدرت رساندن آقای کرزی دیدند و شنیدند و میدانند که شما خود یکی از حامیان سرسخت آقای کرزی بودید و به وی تا حد توانایی خود مشروعیت بخشیدید. پس چرا حالا عوام فریبی مینمایید؟

 آقای محقق اگر سیاست بلد نیستید، پس بگذارید دیگران که توانمندی سیاست بازی درست دارند و میدانند چگونه حق خود را بدست بیاورند ، وارد صحنه سیاست شوند. تا چه وقت عوام فریبی ؟ تا چه وقت تزویر و دروغ ؟ تا چه وقت پول پرستی ؟ تا چه وقت ذلت و خواری ؟

پس برمردم شریف هزاره کشور مان است تا تصمیم سرنوشت خود را، خودشان بگیرند و نگذارند تا هر کسی بنام رهبر قومی با سرنوشت شان بازی نامشروع سیاسی نموده ، با استفاده ازاعتراض ها و حرکت های مدنی حقوق خود را بدست بیاورند.

 


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com