خبر و دیدگاه

در حاشیه کار زارهای انتخاباتی سوگند معنوی و چند یادد اشت دیگر

mahnavi

پس ازجنجال ها و سروصداهایی به سطح جهانی نسبت به تقلب و جعل در انتخابات کشور، در یک اقدام بی سابقه ی روز چهارشنبه رییس کمسیون مستقل انتخابات تمامی روسای ولایتی و محلی این کمسیون را برای اینکه در انتخابات به نفع هیچ نامزدی کارنکنند و بدون وابستگی حزبی، گروهی، قومی به وظیفه ی خویش عمل نمایند، به قرآن سوگند داد. این اقدام شایسته و بجای کمسیون مستقل انتخابات می تواند مورد حمایت مردم و نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان قرار گیرد و امیدواری های زیادی را برای تدویر یک انتخابات شفاف و آبرومند به وجود آورد.

اما به هیچ صورت سوگند خوردن رهبری کمسیون کافی نیست؛ زیرا کسانی که در روند برگذاری انتخابات گذشته ریاست جمهوری از خود تعلل نشان داده بودند و یاهم در تقلب گسترده آن انتخابات دست داشته اند، تمامی آن ها در رهبری کمسیون، که از جانب آقای معنوی سوگند داده شدند، قرار نداشتند.

در این مدت باید آقای معنوی در برکناری کارمندان رده پایینی که تقلب های تنیده شده یی را به امر آمرین شان انجام داده بودند نیز اقدام می کرد و تصفیه‌ی اساسی را در این کمیسیون انجام میداد تا تقلب، جعل و… از پسوند کلمه انتخابات در کشور دور می شد.

اما به هر صورت اقدام اقای معنوی به سوگند دادن رییسان ولایتی و ساحوی کمیسیون انتخابات، مایه امید پنداشته می شود و این در حالی است که بسیاری از نامزدان انتخابات شورای ملی به دلیل عدم اطمینان شان از روند برگذاری انتخابات نگران اند. شمار نامزدان انتخابات در کابل کم نیست، اما وقتی به شهر وارد می شوی وضعیت به گونه یی است که انتهای سردی انتخابات را بازگو میدارد، دراین روزها برخلاف انتخابات دوره های گذشته، کابل کارزارهای انتخاباتی سردی را سپری میکند شمار نامزدان انتخابات پارلمانی در کابل به بیش از ۶۰۰ نامزد می رسد، اما مبارزات انتخاباتی در پایتخت به گونه‌یی است که گویی در کابل تنها کسانی که پوسترهای شان را در در ودیوارها نسب کرده اند، نامزد باشند؛ عدم گذشته خوب انتخاباتی در کشور و نبود امکانات مالی و پولی نزد بسیاری از نامزدان انتخابات از اساسی ترین دلایل سردی کارزارهای انتخاباتی دراین شهر و در مجموع افغانستان محسوب می‌گردد. در این دور قسمت قابل ملاحظه‌ی از لست نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان در کابل را جوانانی تشکیل می دهند که با ده ها چالش و نابسامانی، خویش را به خاطر ورود به مجلس نامزد کرده اند.

روی همرفته شمار زیادی از نامزدان هیچ برنامه‌ی برای نامزدی خودشان ندارند و فقط به دلیل داشتن پول و امکانات مادی خویش را برای حضور در مجلس نامزد کرده اند؛ آن ها مبارزات انتخاباتی را با نصب پوسترها خلاصه کرده اند. از طرف دیگر از همین آغاز پیداست که جدیت قاطع برای حضور فعال و گسترده ی مردم در انتخابات وجود ندارد؛ اگر قاطعیت برای تشویق و ترغیب مردم برای حضور در انتخابات نزد کمسیون وجود می داشت؛ آیا ممکن است در کابل که بالاتر از ۴ ملیون نفوس دارد، با شمار اندک از مراکزثبت نام مردم کارت انتخابات را به دست آورند، روشن است که به هیچ صورت چنین امری ممکن به نظر نمی رسد. از سوی دیگر ارتباط شماری از نامزدان انتخابات پارلمانی با باندهای مافیایی سبب شده است که از توقعات نسبت به موثریت و فعالیت مجلس نمایندگان آینده به شدت کاهش یابد. برمردم ماست که رأی خودشان را به پول نفروشند و نامزدی را به مجلس بفرستند که با رأی، اراده وعزت آن ها بازی نکند و مجلس نمایندگان را بدل به تجارت خانه‌ی بزرگ معامله و سازش های مافیایی نسازند.

 

برگرفته از روزنامه ی ماندگار 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا