انتخابات

فرازهایی از برنامۀ آیندۀ احمد سعیدی در پارلمان کشور

ahmadsaadi

 

با احمد سعیدی کاندیدای مستقل دور دوم ولسی جرگه از کابل و خدمتگزار خویش آشنا شوید. او را بشناسید، از کار ها و نظریات او آگاهی حاصل نمایید و از بر نامه هایش حمایت کنید.

 سعیدی با ایمانداری، شهامت و صداقت در خدمت شماست. برای پذیرش شما و شنیدن درد ها و رنج هایتان، هیچ حد و مرزی را وضع نکرده است. او بادیگارد و محافظ ندارد؛ تکیه اش بر خدا و پشتیبانی شما مردم با ایمان و با غرور این سر زمین است. به برنامه هایش رأی بدهید و در کنارش ایستاد شوید. پیروزی سعیدی، پیروزی خود شماست.

 معرفی مختصر

سعیدی در یکی از ولایات محروم کشور در یک فامیل متوسط اجتماعی به دنیا آمد و تا سال ۱۳۵۲ خورشیدی تحصیلات خود را به پایان رسانید. نابسامانیهای اجتماعی و درد های بیکران زنده گی، ضمیرش را به خروش آورد تا اینکه ناخواسته وارد میدان سیاست شد. او به سیاست نرم، منطقی و بدون خشونت معتقد است و در طول حیات سیاسی اش همین مسیر را تعقیب کرده است. او سال ها در خدمت معارف کشور بوده و از سال ۱۳۵۷ به بعد به کار های اداری پرداخت. او که شاعر، ادیب و نویسنده نیز هست، گاهی هم پا به عرصۀ سیاست افراطی نگذاشته، جهات مثبت را از هر شخصیت حقیقی و حکمی پذیرفته و با نکات منفی مبارزه کرده است. با افزایش نابسامانیها و رنج های جامعه علاقه آن به سیاست فزونی گرفت و همزمان با تحولات جاری در کشور، موقف خود را ثابت ساخته است. چنانچه فعلا از زمرۀ تحلیلگران واقعیت نگر جامعۀ ما بحساب میرود که حامیان زیادی دارد. او فعلاً از هیچ حزب سیاسی افراطی در کشور جانبداری نکرده و جز نصیحت و منطق، به زور و خشونت نیز توسل نه ورزیده است. تنها ایمان راسخ، وجدان بیدار و زبان صادق را بهترین وسیله در جهت رسیدن به مقصود میداند و خوب است که در شرایط حاد کنونی بسیاری از هموطنان ما با چهره، نام و دیدگاهش اشنائی دارند.

حالا شما را در جریان اهداف انتخاباتی اش قرار میدهیم تا باشد به اطمینان و یقین بیشتر به وی باور پیدا کنید و همکاری فرمائید، تشکر.

 هموطنان عزیز وشهروندان گرامی کابل، خواهران و برادران سلام،

چیزی را که میخواهم عرض کنم این است که درد های بیشمار و رنج های بی پایان شما شهروندان مصیبت دیده، مرا واداشت تا خود را به صفت نمایندۀ شما در پارلمان آیندۀ کشور کاندید نمایم. دردهاییکه از حوادث خونین چندین دهه و نا بسامانیهای دوامدار نظام های سیاسی کشور به ارث مانده است. شاید پرسان کنید کدام درد ها و رنج ها و کدام نوشداروها؟

 بلی، هموطن گرامی! میدانم پیکرۀ تمام کشور زخمی و قلب هر همشهری ام محزون و لبریز از درد و التهاب است. غبار یأس و ناامیدی بر امید ها چیره شده که نمیتواند دیگر به وعده ها باور کند. ولی امید وارم فرزندان نیک طینت شما بتوانند با صداقت، ایمانداری و پشت کار، اعتماد و باور شما را نسبت به آیندۀ درخشان تان جلب نمایند.

آنچه را بنده منحیث نمایندۀ منتخب شما بخاطر بهبود سطح زنده گی و رفاه اجتماعی، پیوسته در پارلمان آیندۀ کشور (در صورت پیروزی) مطرح خواهم نمود، طور فشرده بشرح ذیل ارائه میگردد:

شعار من:

اعتقاد به اسلام، احترام به انسان، اطاعت از قانون، مبارزه با فقر و بیعدالتی، تحقق حقوق بشر، حراست از آزادی بیان و دموکراسی، تنفر از تبعیض، تعهد به خدمت، باور به صداقت.

 

برنامۀ کاری

در عرصه اجتماعی:

من درک عمیق از درد ها و رنج های اجتماعی را رسالت ایمانی و وجدانی خود دانسته طرح های عملی را بخاطر رفع تبعیض و محو بیعدالتی برمیدارم، تا دیگر فاصله های طبقاتی باعث ایجاد غلامی و باداری در جامعه نگردد. (من راه میروم که بدست آورم غذا       خواجه برای هضم غذا راه میرود)

۱- پیشنهاد کمک به فامیل های نیازمندیکه اطفال شان از اثر ضعف اقتصادی از رفتن به مکتب عاجز اند.

۲- طرح ایجاد مراکز صحی فرعی در حومه های شهر بخاطر رسیدگی به مریض های عاجل.

۳- تهیه طرح پیشنهادی بخاطر ایجاد بیمه صحی از طرف دولت برای اتباع کم درآمد.

۴- بازنگری مستر پلان شهری بخاطر ایجاد ساحۀ سبز و سرپناه.

۵- طرح پیشنهادی بخاطر ایجاد سهولتهای ترانسپورت عمومی و کاهش ترافیک شهر.

۶- استندرد سازی شهر مطابق نورم جامعه جهانی از لحاظ محیط زیست و غیره.

 در عرصۀ فر هنگی:

۱- پیشنهاد احیای فر هنگ کهن کابل با رشد تصوف درخانقاها .

۲- طرح غنی سازی موزیم، باغ وحش، نگارستانها و پارک های مزیّن که درآمد داشته باشد.

۳- أحیای آثار تاریخی در کابل و اطراف آن.

۴- رسمی سازی تمام مساجد و مدارس دینی و تثبیت درجه و ساختن تشکیلات اداری برای تمام مساجد.

۵- سعی و تلاش جهت بهبود بخشیدن زندگی قشر محروم جامعه یعنی معلمان و استادان مکاتب.

 در عرصۀ اقتصادی:

۱- وضع مالیات برعایدات و سرمایه های کلان، بخاطر کمک به نیاز مندان.

۲- پیشنهاد اقتصاد بازار آزاد با درنظر داشت قانون جدید که هیچ کس متضرر نشود.

۳- ممنوعیت جدی سوالگری و کار اطفال؛ دولت با قبول پرداخت سوبسیدی باید این مشکل را حل کند.

۴- پیشنهاد تعدیل قانون کار در برخی ادارات مانند صحت عامه و خدمات ترانسپورتی و غیره و تعیین مالیۀ مشخص برعاید خارج از ساعات رسمی .

۵- پیشنهاد کاهش مالیه بر تولیدات داخلی و افزایش مالیه بر واردات.

۶- پیشنهاد ایجاد صندوق تعاونی برای مساجد و دادن اختیارات مالی به امامان مساجد جهت کمک به نیازمندان و برگزاری مراسم دینی و کلتوری.

۷- مبارزه بر ضد بیکاری روز افزون در کشور که فقر و ناداری را دامن زده است.

۸- توجه به مسألۀ اشتغال فارغ التحصیلان مؤسسات تحصیلات عالی در کشور که امید های مردم ما هستند.

۹- طرح دریافت منابع مالی برای بلندبردن حقوق ماهوار شهدا و معلولین و بلند بردن معاش دکتوران شفاخانه های دولتی .

۱۰- ارایه طرح های مؤثر بخاطر مبارزه علیه فقر، بیکاری و بی خانه گی با انتخاب شیوه های سالم و مفید که توضیح آن عجالتاً وقتگیر است

 در عرصۀ سیاسی:

من به صفت نماینده مردم، منحیث سفیر و ترجمان خواستها و درد های مردم در نزد حکومت؛ توجه به مشکلات اجتماعی را در صدر برنامه های کاری خود قرار خواهم داد. لذا سعی نمیکنم برای دولت خط سیاسی تعیین کنم. تنها تنش زدایی و برخورد متقابل با همسایه ها و جهان و عدم مداخله در امور دیگران شعار سیاسی من است. متباقی وظیفۀ کمیسیون سیاسی است و من کوشش خواهم کرد در کمیسیون مواصلات، مخابرات و عرضه خدمات اجتماعی کار نمایم.

 پیشنهادات اداری:

۱– تنظیم قانون شهروندی و ایجاد ادارۀ ثبت و راجستر باشندگان کابل در شهرداری با تدوین قانون امتیازات، صلاحیت ها و مسئولیت های هر باشندۀ کابل. همه باید در برابر قانون مساوی باشند .

۲- طرح تشکیلات اداری متناسب در سطح کل ولسوالی های کابل و ایجاد نهادهای عرصۀ خدمات اجتماعی شهری.

۳- پیشنهاد ایجاد واحدهای دومی همه ارگانهای سکتوری در ولسوالی های کابل.

 یاددهانی:

من علیه گسترش فر هنگ مبتذل بیگانه در کشور مبارزه میکنم. تنها خوبی های جهان که با عقیده و فرهنگ ما در تضاد نباشد، قابل برداشت و تحمل است و بس .متباقی سلیقه های خرافاتی باید در زباله دان انداخته شوند . مردم سالاری را رای وعقیده خود مردم ما میسازد. اندیشه ها و افکار خود مردم مسلمان و دیانت شعار ما باید این آرزو ها را تشکیل دهد. مطابق احکام اسلام و سنت پیامبر بزگوار اسلام به مقام زن در کار های اجتماعی، در میدان های سیاسی و رزمی، ارزش قایلیم. زنان نیم جامعه و معلمات واقعی نسل های بعدی اند، باید به مکتب بروند و مانند مردان دانشمند شوند. اسلام در فراگیری علم و دانش بین زن و مرد هیچ تبعیضی را قایل نشده است. توجه جدی به امور طفل و مادر بخاطر تثبیت حد اقل حقوق ما هانه برای اطفال و جلوگیری از استخدام اطفال بکار های شاقه؛ یعنی ثبت نوزاد را در مراکز صحی و احصائیه پیشنهاد مینمائیم. کسانیکه با سند ولادت به مرکز ثبت و راجستر می آیند، باید حقوق ماهانه برای شان تثبیت گردد و حد اقل هفت سال مورد حمایت دولت باشند. ما با اینکار بنیاد نفوس شماری را میگذاریم و الگویی میشویم به همه ولایات. 

بلی همشهریان عزیز شهر کابل، من شعارهایم را با عمل پیوند میدهم.

آنچه که در فوق بمثابه شعار پیشاپیش چشم شما صورت آرایی میکند، بخشی از اهداف و بر نامه کاری ام را تشکیل میدهد. من آنچه میگویم، همه را با حمایت و پشتیبانی شما به منصۀ عمل خواهم گذاشت. چون تعهد من صادقانه و بی ریا است و همین صداقت من را بخدمت وا میدارد .خدمت به ملتی که جسم و روحش مجروح است. جسمش را ناتوانی اقتصادی، رنج جنگ های پیهم وهجرت به ملک بیگانه ملول ساخته و روحش از دروغ و خیانت بعضی از مسؤولان صدمه دیده است. من بخدا سوگند یاد کرده ام تا آخرین لحظات زندگی ام را بخاطر شاد ساختن روح خسته و درماندۀ ملت مظلوم افغان سپری نمایم و دراین راه وجودم را به قربانی گذاشته ام.

شاید عده یی من را یک فعال سیاسی فکر کنند. اما این حقیقت را ثابت میسازم که سیاست من برخاسته از رنج ها ودرد های جامعه است و روح من عجین و آمیخته با درد های اجتماعی مردمی هست که همه هستی خود را از دست داده اند؛ اقتصاد، فر هنگ، تاریخ و حتی فضای سالم محیط زیست را. من تر بیت یافتۀ مکتب رنج ها و درد های هستم که سالها صدای دلگیر دروغ وخدعۀ ریاکاران منفعت جو یکجا با نفیر بم و توب، انتحار و انفجار درگوش شان نواخته شده و امروز امید را از دست داده اند.

از خداوند(ج) توفیق می طلبم تا با کسب افتخار خدمتگزاری بشما مردم شریف، محک تجربه به میان آید. من بحیث کسی که هرگز از کنار شما دور نبوده ام، درد و رنج شما را خوب احساس میکنم. درست است که نمایندۀ شما در پارلمان نمی تواند وظایف قوۀ اجراییه را انجام دهد. اما وکیل مکلف است تا خواسته های مؤکلین را از طریق پارلمان با شیوه های قانونی انعکاس داده و حکومت را مطابق ارزش های قانون مجبور به اجرای آن بسازد.

من خدمتگزاری را در آخرین فرصت حیات، کفارۀ میدانم برای تمام کاستی های حیاتم. از شما ملت مصیبت دیده و رنج آشنا، امید دعا و همکاری دارم. صدای شما از بلندی آسمان تا قعر زمین، از گلوی من در گوشها طنین می اندازد. تراکم درد های شما موج بی قراری است که آرام نمیگیرد ومن حامل این پیام میباشم.

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا